Juskestredet 2A
4876 GRIMSTAD

Juskestredet 2A, 4876 GRIMSTAD er ei adresse i Grimstad.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Juskestredet 2A, 4876 GRIMSTAD:

  • Postnummer: 4876 GRIMSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 1693 i 0904 Grimstad
  • Grunnkrins: 204 GRIMSTAD SENTRUM
  • Valkrins: 18 GRIMSTAD
  • Kyrkjesogn: 5060202 Grimstad
  • Tettstad: Grimstad

Juskestredet

Juskestredet er ein veg i Grimstad kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 4.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Juskestredet 1 4876 GRIMSTAD 58.3430, 8.5919 200 / 735
Juskestredet 2 4876 GRIMSTAD 58.3427, 8.5927 200 / 736
Juskestredet 2A 4876 GRIMSTAD 58.3428, 8.5929 200 / 1693
Juskestredet 4 4876 GRIMSTAD 58.3428, 8.5923 200 / 738

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken