Knibeheia 5
4876 GRIMSTAD

Knibeheia 5, 4876 GRIMSTAD er ei adresse i Grimstad.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Knibeheia 5, 4876 GRIMSTAD:

  • Postnummer: 4876 GRIMSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 829 i 0904 Grimstad
  • Grunnkrins: 205 VARDEHEIA/RUFFEN
  • Valkrins: 18 GRIMSTAD
  • Kyrkjesogn: 5060202 Grimstad
  • Tettstad: Grimstad

Knibeheia

Knibeheia er ein veg i Grimstad kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Knibeheia 1 4876 GRIMSTAD 58.3425, 8.5892 200 / 825
Knibeheia 2 4876 GRIMSTAD 58.3425, 8.5889 200 / 826
Knibeheia 3 4876 GRIMSTAD 58.3425, 8.5888 200 / 827
Knibeheia 4 4876 GRIMSTAD 58.3426, 8.5885 200 / 828
Knibeheia 5 4876 GRIMSTAD 58.3426, 8.5898 200 / 829
Knibeheia 5A 4876 GRIMSTAD 58.3428, 8.5889 200 / 830
Knibeheia 6 4876 GRIMSTAD 58.3428, 8.5893 200 / 831
Knibeheia 7 4876 GRIMSTAD 58.3428, 8.5882 200 / 832
Knibeheia 9A 4876 GRIMSTAD 58.3423, 8.5895 200 / 835

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken