Lillegate 4
4876 GRIMSTAD

Lillegate 4, 4876 GRIMSTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lillegate 4, 4876 GRIMSTAD:

  • Postnummer: 4876 GRIMSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 950 i 0904
  • Grunnkrins: 205 VARDEHEIA/RUFFEN
  • Valkrins: 18 GRIMSTAD
  • Kyrkjesogn: 5060202 Grimstad
  • Tettstad: Grimstad

Lillegate

Lillegate er ei gate i Grimstad kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lillegate 1 4876 GRIMSTAD 58.3430, 8.5864 200 / 947
Lillegate 2 4876 GRIMSTAD 58.3431, 8.5866 200 / 948
Lillegate 3 4876 GRIMSTAD 58.3430, 8.5861 200 / 949
Lillegate 4 4876 GRIMSTAD 58.3433, 8.5865 200 / 950
Lillegate 5 4876 GRIMSTAD 58.3432, 8.5861 200 / 951

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken