Lillesandsveien 15
4876 GRIMSTAD

Lillesandsveien 15, 4876 GRIMSTAD er ei adresse i Grimstad.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lillesandsveien 15, 4876 GRIMSTAD:

  • Postnummer: 4876 GRIMSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 987 i 0904 Grimstad
  • Grunnkrins: 205 VARDEHEIA/RUFFEN
  • Valkrins: 18 GRIMSTAD
  • Kyrkjesogn: 5060202 Grimstad
  • Tettstad: Grimstad

Lillesandsveien

Lillesandsveien er ein veg i Grimstad kommune med 45 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 58.

Adressene i Lillesandsveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lillesandsveien 1 4876 GRIMSTAD 58.3414, 8.5900 200 / 973
Lillesandsveien 2 4876 GRIMSTAD 58.3414, 8.5889 200 / 974
Lillesandsveien 3 4876 GRIMSTAD 58.3413, 8.5896 200 / 975
Lillesandsveien 4 4876 GRIMSTAD 58.3415, 8.5884 200 / 1943
Lillesandsveien 5 4876 GRIMSTAD 58.3412, 8.5888 200 / 977
Lillesandsveien 7 4876 GRIMSTAD 58.3412, 8.5884 200 / 979
Lillesandsveien 9 4876 GRIMSTAD 58.3411, 8.5881 200 / 981
Lillesandsveien 11 4876 GRIMSTAD 58.3410, 8.5879 200 / 983
Lillesandsveien 14 4876 GRIMSTAD 58.3411, 8.5856 200 / 986
Lillesandsveien 15 4876 GRIMSTAD 58.3405, 8.5864 200 / 987
Lillesandsveien 15B 4876 GRIMSTAD 58.3403, 8.5865 200 / 987
Lillesandsveien 16 4876 GRIMSTAD 58.3410, 8.5852 200 / 988
Lillesandsveien 17 4876 GRIMSTAD 58.3404, 8.5859 200 / 1740
Lillesandsveien 20 4877 GRIMSTAD 58.3403, 8.5814 1 / 121
Lillesandsveien 22 4877 GRIMSTAD 58.3406, 8.5815 1 / 210
Lillesandsveien 25 4877 GRIMSTAD 58.3397, 8.5811 200 / 997
Lillesandsveien 26 4877 GRIMSTAD 58.3404, 8.5809 1 / 158
Lillesandsveien 28 4877 GRIMSTAD 58.3406, 8.5805 1 / 157
Lillesandsveien 29 4877 GRIMSTAD 58.3396, 8.5800 200 / 1001
Lillesandsveien 30 4877 GRIMSTAD 58.3401, 8.5804 1 / 146
Lillesandsveien 31A 4877 GRIMSTAD 58.3394, 8.5799 200 / 1608
Lillesandsveien 31B 4877 GRIMSTAD 58.3393, 8.5797 200 / 31
Lillesandsveien 32 4877 GRIMSTAD 58.3397, 8.5776 2 / 8
Lillesandsveien 33 4877 GRIMSTAD 58.3394, 8.5790 2 / 9
Lillesandsveien 34 4877 GRIMSTAD 58.3399, 8.5777 2 / 8
Lillesandsveien 35 4877 GRIMSTAD 58.3385, 8.5792 2 / 36
Lillesandsveien 36A 4877 GRIMSTAD 58.3400, 8.5778 2 / 8
Lillesandsveien 36B 4877 GRIMSTAD 58.3399, 8.5781 2 / 8
Lillesandsveien 37 4877 GRIMSTAD 58.3388, 8.5786 2 / 34
Lillesandsveien 38 4877 GRIMSTAD 58.3402, 8.5774 1 / 339
Lillesandsveien 39 4877 GRIMSTAD 58.3379, 8.5780 2 / 34
Lillesandsveien 40 4877 GRIMSTAD 58.3401, 8.5788 2 / 8
Lillesandsveien 42 4877 GRIMSTAD 58.3398, 8.5763 1 / 296
Lillesandsveien 43 4877 GRIMSTAD 58.3391, 8.5757 2 / 7
Lillesandsveien 44 4877 GRIMSTAD 58.3400, 8.5756 1 / 262
Lillesandsveien 44B 4877 GRIMSTAD 58.3399, 8.5752 1 / 262
Lillesandsveien 46 4877 GRIMSTAD 58.3402, 8.5744 1 / 240
Lillesandsveien 47 4877 GRIMSTAD 58.3396, 8.5736 2 / 35
Lillesandsveien 48 4877 GRIMSTAD 58.3402, 8.5737 1 / 126
Lillesandsveien 49 4877 GRIMSTAD 58.3399, 8.5726 1 / 27
Lillesandsveien 50 4877 GRIMSTAD 58.3403, 8.5734 1 / 120
Lillesandsveien 52 4877 GRIMSTAD 58.3407, 8.5735 1 / 239
Lillesandsveien 54 4877 GRIMSTAD 58.3405, 8.5731 1 / 371
Lillesandsveien 56 4877 GRIMSTAD 58.3422, 8.5753 1 / 352
Lillesandsveien 58 4877 GRIMSTAD 58.3421, 8.5763 1 / 15

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken