Markveien 5A
4876 GRIMSTAD

Markveien 5A, 4876 GRIMSTAD er ei adresse i Grimstad.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Markveien 5A, 4876 GRIMSTAD:

  • Postnummer: 4876 GRIMSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 1013 i 0904 Grimstad
  • Grunnkrins: 205 VARDEHEIA/RUFFEN
  • Valkrins: 18 GRIMSTAD
  • Kyrkjesogn: 5060202 Grimstad
  • Tettstad: Grimstad

Markveien

Markveien er ein veg i Grimstad kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Markveien 1 4876 GRIMSTAD 58.3416, 8.5894 200 / 1009
Markveien 2 4876 GRIMSTAD 58.3418, 8.5893 200 / 1010
Markveien 4 4876 GRIMSTAD 58.3418, 8.5890 200 / 1012
Markveien 5A 4876 GRIMSTAD 58.3417, 8.5878 200 / 1013
Markveien 5B 4876 GRIMSTAD 58.3416, 8.5875 200 / 1013
Markveien 5C 4876 GRIMSTAD 58.3416, 8.5880 200 / 1013
Markveien 6 4876 GRIMSTAD 58.3419, 8.5889 200 / 1015
Markveien 7 4876 GRIMSTAD 58.3418, 8.5863 200 / 1016
Markveien 7B 4876 GRIMSTAD 58.3417, 8.5869 200 / 1016
Markveien 8 4876 GRIMSTAD 58.3422, 8.5876 200 / 1017
Markveien 10 4876 GRIMSTAD 58.3423, 8.5870 200 / 1618
Markveien 12 4876 GRIMSTAD 58.3424, 8.5867 200 / 1022
Markveien 14 4876 GRIMSTAD 58.3424, 8.5863 200 / 1024
Markveien 16 4876 GRIMSTAD 58.3424, 8.5859 200 / 1026

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken