Staales bakke 4
4876 GRIMSTAD

Staales bakke 4, 4876 GRIMSTAD er ei adresse i Grimstad.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Staales bakke 4, 4876 GRIMSTAD:

  • Postnummer: 4876 GRIMSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 1255 i 0904 Grimstad
  • Grunnkrins: 205 VARDEHEIA/RUFFEN
  • Valkrins: 18 GRIMSTAD
  • Kyrkjesogn: 5060202 Grimstad
  • Tettstad: Grimstad

Staales bakke

Staales bakke er ein veg i Grimstad kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Staales bakke 1 4876 GRIMSTAD 58.3411, 8.5893 200 / 1252
Staales bakke 2 4876 GRIMSTAD 58.3412, 8.5889 200 / 1253
Staales bakke 3 4876 GRIMSTAD 58.3410, 8.5892 200 / 1254
Staales bakke 4 4876 GRIMSTAD 58.3412, 8.5891 200 / 1255
Staales bakke 5 4876 GRIMSTAD 58.3410, 8.5890 200 / 1256
Staales bakke 6 4876 GRIMSTAD 58.3410, 8.5888 200 / 1257
Staales bakke 7 4876 GRIMSTAD 58.3409, 8.5888 200 / 1258
Staales bakke 8 4876 GRIMSTAD 58.3409, 8.5884 200 / 1261
Staales bakke 9 4876 GRIMSTAD 58.3408, 8.5889 200 / 1262
Staales bakke 11 4876 GRIMSTAD 58.3406, 8.5893 200 / 1264
Staales bakke 13 4876 GRIMSTAD 58.3408, 8.5895 200 / 1266

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken