Nygaten 7A
4876 GRIMSTAD

Nygaten 7A, 4876 GRIMSTAD er ei adresse i Grimstad.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nygaten 7A, 4876 GRIMSTAD:

  • Postnummer: 4876 GRIMSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 1076 i 0904 Grimstad
  • Grunnkrins: 204 GRIMSTAD SENTRUM
  • Valkrins: 18 GRIMSTAD
  • Kyrkjesogn: 5060202 Grimstad
  • Tettstad: Grimstad

Nygaten

Nygaten er ei gate i Grimstad kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nygaten 1 4876 GRIMSTAD 58.3423, 8.5913 200 / 1069
Nygaten 2 4876 GRIMSTAD 58.3425, 8.5910 200 / 1070
Nygaten 3 4876 GRIMSTAD 58.3422, 8.5911 200 / 1072
Nygaten 5 4876 GRIMSTAD 58.3420, 8.5910 200 / 1074
Nygaten 6 4876 GRIMSTAD 58.3422, 8.5908 200 / 1075
Nygaten 7A 4876 GRIMSTAD 58.3419, 8.5909 200 / 1076
Nygaten 7B 4876 GRIMSTAD 58.3419, 8.5910 200 / 1076
Nygaten 8 4876 GRIMSTAD 58.3421, 8.5908 200 / 1077
Nygaten 9 4876 GRIMSTAD 58.3417, 8.5907 200 / 1078
Nygaten 10 4876 GRIMSTAD 58.3420, 8.5904 200 / 1079
Nygaten 11 4876 GRIMSTAD 58.3417, 8.5906 200 / 1080
Nygaten 12 4876 GRIMSTAD 58.3420, 8.5907 200 / 1081
Nygaten 14 4876 GRIMSTAD 58.3419, 8.5904 200 / 1082

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken