Boaronjárga 43
9520 KAUTOKEINO

Boaronjárga 43, 9520 KAUTOKEINO er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Boaronjárga 43, 9520 KAUTOKEINO:

  • Postnummer: 9520 KAUTOKEINO
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 206 i 2011
  • Grunnkrins: 107 KAUTOKEINO-HANNUMARAS
  • Valkrins: 1 KAUTOKEINO
  • Kyrkjesogn: 11070201 Kautokeino
  • Tettstad: Kautokeino

Boaronjárga

Boaronjárga er ein veg i Kautokeino kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 47.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Boaronjárga 1 9520 KAUTOKEINO 69.0085, 23.0424 3 / 163
Boaronjárga 3 9520 KAUTOKEINO 69.0085, 23.0432 3 / 11
Boaronjárga 4 9520 KAUTOKEINO 69.0087, 23.0418 3 / 524
Boaronjárga 5 9520 KAUTOKEINO 69.0085, 23.0433 3 / 11
Boaronjárga 6 9520 KAUTOKEINO 69.0089, 23.0422 3 / 126
Boaronjárga 9 9520 KAUTOKEINO 69.0095, 23.0472 3 / 125
Boaronjárga 10 9520 KAUTOKEINO 69.0100, 23.0463 3 / 105
Boaronjárga 12 9520 KAUTOKEINO 69.0102, 23.0464 3 / 214
Boaronjárga 13 9520 KAUTOKEINO 69.0093, 23.0475 3 / 196
Boaronjárga 14 9520 KAUTOKEINO 69.0101, 23.0470 3 / 225
Boaronjárga 15 9520 KAUTOKEINO 69.0092, 23.0482 3 / 194
Boaronjárga 16 9520 KAUTOKEINO 69.0102, 23.0476 3 / 74
Boaronjárga 18 9520 KAUTOKEINO 69.0104, 23.0484 3 / 183
Boaronjárga 19 9520 KAUTOKEINO 69.0089, 23.0484 3 / 11
Boaronjárga 21 9520 KAUTOKEINO 69.0087, 23.0482 3 / 11
Boaronjárga 23 9520 KAUTOKEINO 69.0085, 23.0486 3 / 11
Boaronjárga 27 9520 KAUTOKEINO 69.0095, 23.0485 3 / 76
Boaronjárga 29 9520 KAUTOKEINO 69.0097, 23.0487 3 / 181
Boaronjárga 31 9520 KAUTOKEINO 69.0098, 23.0478 3 / 143
Boaronjárga 33 9520 KAUTOKEINO 69.0100, 23.0487 3 / 148
Boaronjárga 35 9520 KAUTOKEINO 69.0099, 23.0497 3 / 75
Boaronjárga 37 9520 KAUTOKEINO 69.0098, 23.0502 3 / 75
Boaronjárga 41 9520 KAUTOKEINO 69.0103, 23.0504 3 / 263
Boaronjárga 43 9520 KAUTOKEINO 69.0106, 23.0508 3 / 206
Boaronjárga 45 9520 KAUTOKEINO 69.0098, 23.0536 3 / 72
Boaronjárga 47 9520 KAUTOKEINO 69.0102, 23.0524 3 / 200

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken