Skierreluodda 18
9520 KAUTOKEINO

Skierreluodda 18, 9520 KAUTOKEINO er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skierreluodda 18, 9520 KAUTOKEINO:

  • Postnummer: 9520 KAUTOKEINO
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 512 i 2011
  • Grunnkrins: 107 KAUTOKEINO-HANNUMARAS
  • Valkrins: 1 KAUTOKEINO
  • Kyrkjesogn: 11070201 Kautokeino
  • Tettstad: Kautokeino

Skierreluodda

Skierreluodda er ein veg i Kautokeino kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skierreluodda 9 9520 KAUTOKEINO 69.0122, 23.0288 3 / 681
Skierreluodda 10 9520 KAUTOKEINO 69.0119, 23.0284 3 / 647
Skierreluodda 12 9520 KAUTOKEINO 69.0117, 23.0280 3 / 718
Skierreluodda 13 9520 KAUTOKEINO 69.0125, 23.0281 3 / 636
Skierreluodda 14 9520 KAUTOKEINO 69.0120, 23.0270 3 / 502
Skierreluodda 15 9520 KAUTOKEINO 69.0139, 23.0273 3 / 722
Skierreluodda 16 9520 KAUTOKEINO 69.0123, 23.0271 3 / 496
Skierreluodda 18 9520 KAUTOKEINO 69.0127, 23.0264 3 / 512
Skierreluodda 20 9520 KAUTOKEINO 69.0129, 23.0272 3 / 513

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken