Hánnomaras 36
9520 KAUTOKEINO

Hánnomaras 36, 9520 KAUTOKEINO er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hánnomaras 36, 9520 KAUTOKEINO:

  • Postnummer: 9520 KAUTOKEINO
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 725 i 2011
  • Grunnkrins: 107 KAUTOKEINO-HANNUMARAS
  • Valkrins: 1 KAUTOKEINO
  • Kyrkjesogn: 11070201 Kautokeino
  • Tettstad: Kautokeino

Hánnomaras

Hánnomaras er ein veg i Kautokeino kommune med 38 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 50.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hánnomaras 2 9520 KAUTOKEINO 69.0155, 23.0333 3 / 426
Hánnomaras 3 9520 KAUTOKEINO 69.0151, 23.0350 3 / 313
Hánnomaras 4 9520 KAUTOKEINO 69.0155, 23.0335 3 / 427
Hánnomaras 5 9520 KAUTOKEINO 69.0151, 23.0352 3 / 312
Hánnomaras 6 9520 KAUTOKEINO 69.0156, 23.0346 3 / 428
Hánnomaras 7 9520 KAUTOKEINO 69.0152, 23.0361 3 / 315
Hánnomaras 8 9520 KAUTOKEINO 69.0156, 23.0348 3 / 429
Hánnomaras 9 9520 KAUTOKEINO 69.0152, 23.0364 3 / 314
Hánnomaras 10 9520 KAUTOKEINO 69.0157, 23.0358 3 / 430
Hánnomaras 11 9520 KAUTOKEINO 69.0152, 23.0373 3 / 316
Hánnomaras 12 9520 KAUTOKEINO 69.0157, 23.0360 3 / 431
Hánnomaras 13 9520 KAUTOKEINO 69.0152, 23.0375 3 / 317
Hánnomaras 14 9520 KAUTOKEINO 69.0157, 23.0370 3 / 432
Hánnomaras 15 9520 KAUTOKEINO 69.0150, 23.0383 3 / 318
Hánnomaras 16 9520 KAUTOKEINO 69.0157, 23.0372 3 / 433
Hánnomaras 17 9520 KAUTOKEINO 69.0150, 23.0385 3 / 319
Hánnomaras 18 9520 KAUTOKEINO 69.0157, 23.0381 3 / 434
Hánnomaras 19 9520 KAUTOKEINO 69.0146, 23.0391 3 / 262
Hánnomaras 20 9520 KAUTOKEINO 69.0155, 23.0389 3 / 645
Hánnomaras 21 9520 KAUTOKEINO 69.0144, 23.0401 3 / 1
Hánnomaras 23 9520 KAUTOKEINO 69.0147, 23.0410 3 / 1
Hánnomaras 24 9520 KAUTOKEINO 69.0156, 23.0406 3 / 724
Hánnomaras 25 9520 KAUTOKEINO 69.0147, 23.0411 3 / 1
Hánnomaras 26 9520 KAUTOKEINO 69.0156, 23.0406 3 / 724
Hánnomaras 27 9520 KAUTOKEINO 69.0150, 23.0416 3 / 510
Hánnomaras 28 9520 KAUTOKEINO 69.0156, 23.0406 3 / 724
Hánnomaras 29 9520 KAUTOKEINO 69.0150, 23.0418 3 / 510
Hánnomaras 30 9520 KAUTOKEINO 69.0156, 23.0405 3 / 724
Hánnomaras 32 9520 KAUTOKEINO 69.0153, 23.0408 3 / 725
Hánnomaras 34 9520 KAUTOKEINO 69.0153, 23.0408 3 / 725
Hánnomaras 36 9520 KAUTOKEINO 69.0153, 23.0408 3 / 725
Hánnomaras 38 9520 KAUTOKEINO 69.0153, 23.0407 3 / 725
Hánnomaras 40 9520 KAUTOKEINO 69.0152, 23.0396 3 / 726
Hánnomaras 42 9520 KAUTOKEINO 69.0152, 23.0396 3 / 726
Hánnomaras 44 9520 KAUTOKEINO 69.0152, 23.0396 3 / 726
Hánnomaras 46 9520 KAUTOKEINO 69.0152, 23.0395 3 / 726
Hánnomaras 48 9520 KAUTOKEINO 69.0148, 23.0404 3 / 1
Hánnomaras 50 9520 KAUTOKEINO 69.0150, 23.0408 3 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken