0
9710 INDRE BILLEFJORD

0, 9710 INDRE BILLEFJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 9710 INDRE BILLEFJORD:

  • Postnummer: 9710 INDRE BILLEFJORD
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 17 i 2020
  • Grunnkrins: 303 YTRE BILLEFJORD
  • Valkrins: 3 BILLEFJORD M/OMEGN
  • Kyrkjesogn: 11070501 Porsanger
  • Tettstad:

er i Porsanger kommune med 2537 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 9700 LAKSELV 70.0607, 24.9842 16 / 427
0 9700 LAKSELV 70.0418, 25.0903 21 / 197
0 9700 LAKSELV 70.0527, 24.9611 16 / 350
0 9700 LAKSELV 70.0607, 24.9843 16 / 427
0 9700 LAKSELV 70.0368, 24.9779 19 / 200
0 9700 LAKSELV 70.0531, 25.1065 21 / 97
0 9700 LAKSELV 70.0477, 25.0248 19 / 129
0 9700 LAKSELV 70.0527, 24.9611 16 / 350
0 9700 LAKSELV 70.0607, 24.9846 16 / 427
0 9700 LAKSELV 70.0510, 25.0684 21 / 102
0 9700 LAKSELV 70.0509, 24.9723 17 / 580
0 9700 LAKSELV 70.0511, 25.0696 21 / 104
0 9700 LAKSELV 70.0452, 24.9764 17 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0387, 25.1016 21 / 250
0 9700 LAKSELV 70.0561, 25.0335 21 / 105
0 9700 LAKSELV 69.9801, 24.9954 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0510, 25.0656 21 / 106
0 9700 LAKSELV 70.1758, 25.0921 21 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9815, 25.1153 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0484, 25.0653 21 / 110
0 9700 LAKSELV 70.0558, 25.0345 21 / 60
0 9700 LAKSELV 69.9526, 24.9584 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.1653, 25.0849 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0195, 24.9689 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0473, 25.0661 21 / 111
0 9700 LAKSELV 69.9879, 24.9348 15 / 1
0 9700 LAKSELV 70.1363, 25.0553 21 / 25
0 9700 LAKSELV 70.0510, 25.0086 19 / 43
0 9700 LAKSELV 69.9971, 24.9455 20 / 13
0 9700 LAKSELV 70.0846, 25.0390 21 / 239
0 9700 LAKSELV 70.0492, 25.0704 21 / 112
0 9700 LAKSELV 70.0528, 24.9809 19 / 23
0 9700 LAKSELV 70.1353, 25.0494 21 / 24
0 9700 LAKSELV 70.0509, 25.0093 19 / 43
0 9700 LAKSELV 70.0615, 25.1451 21 / 29
0 9700 LAKSELV 70.0490, 25.0673 21 / 114
0 9700 LAKSELV 70.0476, 24.9902 19 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0509, 25.0091 19 / 43
0 9700 LAKSELV 70.1183, 25.0665 21 / 153
0 9700 LAKSELV 70.1913, 25.3004 31 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9837, 24.9373 15 / 104
0 9700 LAKSELV 70.0539, 25.1115 21 / 115
0 9700 LAKSELV 69.9633, 24.9326 15 / 22
0 9700 LAKSELV 70.0367, 24.9679 18 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0700, 25.2620 22 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0806, 25.0459 21 / 116
0 9700 LAKSELV 70.0356, 24.9742 19 / 67
0 9700 LAKSELV 70.0710, 25.2611 22 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0631, 25.1276 21 / 117
0 9700 LAKSELV 70.0618, 24.9233 15 / 17
0 9700 LAKSELV 70.0497, 25.0340 19 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0789, 25.1784 22 / 27
0 9700 LAKSELV 70.0703, 25.2624 22 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0578, 25.1285 21 / 122
0 9700 LAKSELV 70.0537, 24.9877 19 / 24
0 9700 LAKSELV 70.0916, 25.0382 21 / 124
0 9700 LAKSELV 70.0537, 24.9819 19 / 54
0 9700 LAKSELV 70.0775, 25.0452 21 / 126
0 9700 LAKSELV 70.0529, 25.0397 19 / 73
0 9700 LAKSELV 70.0322, 24.9729 19 / 165
0 9700 LAKSELV 70.0419, 24.9807 19 / 187
0 9700 LAKSELV 70.0511, 25.0627 21 / 127
0 9700 LAKSELV 70.0503, 25.0692 21 / 101
0 9700 LAKSELV 70.0550, 25.0349 21 / 14
0 9700 LAKSELV 70.0553, 25.1001 21 / 129
0 9700 LAKSELV 70.0528, 24.9623 16 / 151
0 9700 LAKSELV 70.0292, 24.9240 15 / 59
0 9700 LAKSELV 70.0661, 25.0330 21 / 236
0 9700 LAKSELV 70.0534, 25.0468 21 / 130
0 9700 LAKSELV 70.0291, 24.9290 15 / 64
0 9700 LAKSELV 70.0653, 25.1156 21 / 237
0 9700 LAKSELV 69.9710, 24.9572 20 / 62
0 9700 LAKSELV 70.0489, 25.0666 21 / 131
0 9700 LAKSELV 70.0634, 25.1339 21 / 157
0 9700 LAKSELV 70.0304, 24.9424 18 / 24
0 9700 LAKSELV 70.0537, 25.0456 21 / 133
0 9700 LAKSELV 70.0326, 24.9707 18 / 10
0 9700 LAKSELV 70.1842, 25.2911 31 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9632, 24.9685 20 / 71
0 9700 LAKSELV 70.0554, 24.9319 16 / 470
0 9700 LAKSELV 70.0821, 25.0518 21 / 135
0 9700 LAKSELV 70.0775, 25.0448 21 / 17
0 9700 LAKSELV 70.0827, 25.0509 21 / 136
0 9700 LAKSELV 70.0825, 25.0512 21 / 137
0 9700 LAKSELV 69.9472, 25.4644 23 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0497, 25.0377 19 / 172
0 9700 LAKSELV 70.0822, 25.0448 21 / 138
0 9700 LAKSELV 70.0537, 25.0288 19 / 173
0 9700 LAKSELV 69.9741, 25.3797 23 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0820, 25.0441 21 / 139
0 9700 LAKSELV 70.0370, 24.9781 19 / 107
0 9700 LAKSELV 69.8724, 25.4102 23 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0272, 24.9211 15 / 96
0 9700 LAKSELV 70.0609, 25.1179 21 / 141
0 9700 LAKSELV 70.0281, 24.9259 15 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0602, 25.1239 21 / 142
0 9700 LAKSELV 70.1011, 24.9131 15 / 65
0 9700 LAKSELV 69.9836, 24.9354 15 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0795, 25.0502 21 / 143
0 9700 LAKSELV 70.0429, 24.9259 15 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9449, 24.9567 14 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0320, 24.9754 19 / 60
0 9700 LAKSELV 69.8715, 25.5716 27 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9820, 24.9387 15 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0432, 25.0875 21 / 145
0 9700 LAKSELV 69.9715, 24.9461 20 / 4
0 9700 LAKSELV 69.8325, 25.6023 27 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0466, 25.0157 19 / 555
0 9700 LAKSELV 70.0673, 24.9256 15 / 3
0 9700 LAKSELV 70.0434, 25.0868 21 / 146
0 9700 LAKSELV 69.8423, 25.6312 27 / 1
0 9700 LAKSELV 70.1282, 25.2548 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0594, 24.9158 15 / 4
0 9700 LAKSELV 70.0799, 25.0497 21 / 147
0 9700 LAKSELV 69.8424, 25.6342 27 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0593, 24.9256 15 / 5
0 9700 LAKSELV 70.0358, 25.1017 21 / 149
0 9700 LAKSELV 69.8388, 25.6294 27 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0797, 25.1953 22 / 12
0 9700 LAKSELV 69.9749, 24.9473 15 / 6
0 9700 LAKSELV 70.0430, 25.0887 21 / 150
0 9700 LAKSELV 69.8384, 25.6326 27 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0427, 25.0894 21 / 151
0 9700 LAKSELV 69.9947, 25.7651 28 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9789, 24.9464 15 / 9
0 9700 LAKSELV 70.0817, 25.0644 21 / 152
0 9700 LAKSELV 70.0545, 25.0529 21 / 41
0 9700 LAKSELV 69.9225, 25.5123 28 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0248, 24.9413 15 / 11
0 9700 LAKSELV 70.0433, 25.0892 21 / 154
0 9700 LAKSELV 70.0546, 24.9332 16 / 11
0 9700 LAKSELV 69.8917, 25.5687 28 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0226, 24.9350 15 / 12
0 9700 LAKSELV 70.0617, 25.1200 21 / 155
0 9700 LAKSELV 70.0545, 24.9333 16 / 11
0 9700 LAKSELV 69.9012, 25.5478 28 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9867, 24.9414 15 / 13
0 9700 LAKSELV 70.0641, 25.1197 21 / 163
0 9700 LAKSELV 70.0525, 25.0032 19 / 27
0 9700 LAKSELV 70.0587, 25.5228 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0309, 24.9285 15 / 19
0 9700 LAKSELV 70.0498, 25.0688 21 / 167
0 9700 LAKSELV 70.0350, 24.9165 15 / 20
0 9700 LAKSELV 70.0636, 25.1177 21 / 168
0 9700 LAKSELV 70.0988, 24.9111 15 / 25
0 9700 LAKSELV 70.0640, 25.1174 21 / 171
0 9700 LAKSELV 69.9894, 24.9335 15 / 26
0 9700 LAKSELV 70.0638, 25.1199 21 / 172
0 9700 LAKSELV 70.0446, 25.0696 19 / 10
0 9700 LAKSELV 69.9853, 24.9365 15 / 103
0 9700 LAKSELV 70.0447, 25.0846 21 / 174
0 9700 LAKSELV 70.0367, 25.1088 21 / 45
0 9700 LAKSELV 70.0133, 25.2498 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0323, 24.9226 15 / 29
0 9700 LAKSELV 70.0640, 25.1188 21 / 175
0 9700 LAKSELV 70.0489, 25.0592 21 / 50
0 9700 LAKSELV 70.0228, 24.9430 15 / 30
0 9700 LAKSELV 70.0631, 25.1224 21 / 176
0 9700 LAKSELV 70.0356, 25.1009 21 / 80
0 9700 LAKSELV 70.0476, 25.0739 21 / 161
0 9700 LAKSELV 70.0221, 24.9317 15 / 37
0 9700 LAKSELV 70.0812, 25.0462 21 / 178
0 9700 LAKSELV 70.0929, 25.0761 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0208, 24.9279 15 / 93
0 9700 LAKSELV 69.9815, 24.9394 15 / 44
0 9700 LAKSELV 70.0938, 25.0357 21 / 180
0 9700 LAKSELV 70.0900, 25.0753 21 / 84
0 9700 LAKSELV 70.0299, 24.9324 15 / 46
0 9700 LAKSELV 70.0543, 25.0545 21 / 181
0 9700 LAKSELV 69.8125, 25.4188 23 / 1
0 9700 LAKSELV 70.1355, 25.0619 21 / 109
0 9700 LAKSELV 69.9763, 24.9479 15 / 48
0 9700 LAKSELV 70.0765, 25.0438 21 / 182
0 9700 LAKSELV 70.0640, 25.1118 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0673, 25.0322 21 / 214
0 9700 LAKSELV 69.9867, 24.9429 15 / 13
0 9700 LAKSELV 69.9870, 24.9391 15 / 49
0 9700 LAKSELV 70.0521, 25.0534 21 / 185
0 9700 LAKSELV 70.0599, 25.1192 21 / 78
0 9700 LAKSELV 70.0683, 25.0312 21 / 215
0 9700 LAKSELV 70.0548, 25.0254 19 / 175
0 9700 LAKSELV 70.0233, 24.9390 15 / 50
0 9700 LAKSELV 70.0446, 25.0730 21 / 187
0 9700 LAKSELV 70.0622, 25.1558 21 / 68
0 9700 LAKSELV 70.0506, 25.0608 21 / 216
0 9700 LAKSELV 69.9843, 24.9365 15 / 51
0 9700 LAKSELV 70.0663, 25.1626 22 / 2
0 9700 LAKSELV 70.0648, 25.1612 21 / 170
0 9700 LAKSELV 70.0645, 25.0344 21 / 209
0 9700 LAKSELV 70.0681, 24.9208 15 / 53
0 9700 LAKSELV 70.0845, 25.2035 22 / 7
0 9700 LAKSELV 70.0684, 25.1665 22 / 3
0 9700 LAKSELV 70.0387, 24.9342 18 / 48
0 9700 LAKSELV 70.0682, 24.9267 15 / 66
0 9700 LAKSELV 70.0505, 24.9122 15 / 68
0 9700 LAKSELV 70.0679, 25.1637 22 / 14
0 9700 LAKSELV 70.0671, 25.0337 21 / 210
0 9700 LAKSELV 69.9831, 24.9377 15 / 71
0 9700 LAKSELV 70.0707, 25.1664 22 / 15
0 9700 LAKSELV 70.0673, 24.9203 15 / 72
0 9700 LAKSELV 69.8859, 25.5115 23 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0024, 24.9398 20 / 72
0 9700 LAKSELV 70.0663, 24.9820 16 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0584, 24.9362 16 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0621, 24.9320 16 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0590, 24.9508 16 / 3
0 9700 LAKSELV 70.1372, 25.8092 32 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0474, 25.0381 19 / 152
0 9700 LAKSELV 70.0547, 24.9410 16 / 9
0 9700 LAKSELV 69.8824, 25.5124 23 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0543, 24.9390 16 / 10
0 9700 LAKSELV 69.8871, 25.5485 23 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0546, 24.9331 16 / 11
0 9700 LAKSELV 70.0691, 25.0292 21 / 219
0 9700 LAKSELV 70.0536, 24.9425 16 / 18
0 9700 LAKSELV 69.9707, 25.2677 22 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0554, 24.9374 16 / 27
0 9700 LAKSELV 70.0520, 24.9613 16 / 378
0 9700 LAKSELV 69.9779, 25.2019 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0680, 24.9810 16 / 439
0 9700 LAKSELV 70.0582, 24.9369 16 / 39
0 9700 LAKSELV 70.0530, 24.9576 16 / 380
0 9700 LAKSELV 69.9780, 25.2020 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0557, 24.9406 16 / 62
0 9700 LAKSELV 70.0620, 25.0364 21 / 220
0 9700 LAKSELV 70.0026, 25.2338 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0580, 24.9372 16 / 85
0 9700 LAKSELV 69.9850, 24.9590 20 / 67
0 9700 LAKSELV 69.9597, 25.2458 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0554, 24.9368 16 / 181
0 9700 LAKSELV 70.0896, 25.0411 21 / 221
0 9700 LAKSELV 70.0533, 24.9638 16 / 420
0 9700 LAKSELV 70.0536, 24.9599 16 / 200
0 9700 LAKSELV 70.0256, 24.9522 15 / 43
0 9700 LAKSELV 70.0541, 24.9414 16 / 237
0 9700 LAKSELV 70.0516, 24.9724 16 / 381
0 9700 LAKSELV 70.0925, 25.0101 21 / 21
0 9700 LAKSELV 70.0523, 24.9678 16 / 262
0 9700 LAKSELV 70.0543, 24.9263 16 / 264
0 9700 LAKSELV 70.0687, 25.1635 22 / 18
0 9700 LAKSELV 70.0517, 24.9732 16 / 272
0 9700 LAKSELV 70.1849, 25.3036 31 / 6
0 9700 LAKSELV 70.0547, 24.9382 16 / 295
0 9700 LAKSELV 70.0470, 25.0338 19 / 137
0 9700 LAKSELV 70.0519, 24.9608 16 / 301
0 9700 LAKSELV 70.0408, 24.9745 17 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0426, 24.9494 17 / 3
0 9700 LAKSELV 70.1262, 25.2529 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0487, 24.9416 17 / 4
0 9700 LAKSELV 70.0383, 24.9702 17 / 22
0 9700 LAKSELV 70.0494, 25.0714 21 / 274
0 9700 LAKSELV 70.0479, 24.9459 17 / 5
0 9700 LAKSELV 70.0499, 25.0712 21 / 275
0 9700 LAKSELV 70.0470, 24.9407 17 / 10
0 9700 LAKSELV 70.0468, 24.9399 17 / 14
0 9700 LAKSELV 70.0801, 25.1846 22 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0399, 24.9530 17 / 17
0 9700 LAKSELV 70.0478, 24.9446 17 / 394
0 9700 LAKSELV 70.0505, 24.9482 17 / 42
0 9700 LAKSELV 70.1102, 25.2374 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0400, 24.9741 17 / 81
0 9700 LAKSELV 70.1106, 25.2366 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0404, 24.9743 17 / 138
0 9700 LAKSELV 70.1112, 25.2381 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0426, 24.9555 17 / 159
0 9700 LAKSELV 70.1183, 25.2455 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0625, 25.0327 21 / 229
0 9700 LAKSELV 70.0430, 24.9560 17 / 245
0 9700 LAKSELV 70.1188, 25.2463 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0502, 24.9505 17 / 253
0 9700 LAKSELV 70.1193, 25.2468 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0417, 24.9552 17 / 255
0 9700 LAKSELV 70.1273, 25.2546 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0413, 24.9551 17 / 256
0 9700 LAKSELV 70.1286, 25.2553 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0432, 24.9562 17 / 262
0 9700 LAKSELV 70.0484, 24.9844 19 / 1
0 9700 LAKSELV 70.1291, 25.2561 30 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9948, 24.9338 15 / 16
0 9700 LAKSELV 70.0483, 24.9453 17 / 263
0 9700 LAKSELV 70.0526, 25.0888 21 / 201
0 9700 LAKSELV 70.1296, 25.2557 30 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9948, 24.9338 15 / 16
0 9700 LAKSELV 70.0480, 24.9433 17 / 331
0 9700 LAKSELV 70.1539, 25.2766 31 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0284, 24.9225 15 / 87
0 9700 LAKSELV 70.0376, 24.9293 15 / 52
0 9700 LAKSELV 70.0394, 24.9737 17 / 347
0 9700 LAKSELV 70.1617, 25.2843 31 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9678, 24.9348 15 / 62
0 9700 LAKSELV 70.0451, 24.9523 17 / 366
0 9700 LAKSELV 70.0340, 24.9715 18 / 37
0 9700 LAKSELV 70.1837, 25.2904 31 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0445, 24.9533 17 / 370
0 9700 LAKSELV 70.1865, 25.2930 31 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0560, 24.9831 16 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0475, 25.0217 19 / 163
0 9700 LAKSELV 70.0343, 24.9390 18 / 62
0 9700 LAKSELV 70.0483, 24.9467 17 / 376
0 9700 LAKSELV 70.1847, 25.3045 31 / 4
0 9700 LAKSELV 70.0538, 24.9335 16 / 11
0 9700 LAKSELV 70.0173, 24.9150 15 / 38
0 9700 LAKSELV 70.0443, 24.9540 17 / 382
0 9700 LAKSELV 70.0346, 24.9710 18 / 8
0 9700 LAKSELV 70.1866, 25.3067 31 / 3
0 9700 LAKSELV 70.0382, 25.0993 21 / 193
0 9700 LAKSELV 70.0519, 24.9639 16 / 59
0 9700 LAKSELV 70.0438, 24.9553 17 / 386
0 9700 LAKSELV 70.0314, 24.9699 18 / 11
0 9700 LAKSELV 70.0458, 24.9400 17 / 396
0 9700 LAKSELV 70.1886, 25.3068 31 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0383, 24.9342 18 / 50
0 9700 LAKSELV 70.0385, 24.9729 17 / 22
0 9700 LAKSELV 70.0477, 24.9428 17 / 391
0 9700 LAKSELV 70.0336, 24.9707 18 / 12
0 9700 LAKSELV 70.1919, 25.3021 31 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0383, 24.9708 17 / 22
0 9700 LAKSELV 70.0372, 24.9379 18 / 2
0 9700 LAKSELV 70.0372, 24.9714 18 / 13
0 9700 LAKSELV 70.0887, 25.2200 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0481, 24.9565 17 / 166
0 9700 LAKSELV 70.0343, 24.9375 18 / 4
0 9700 LAKSELV 70.0301, 24.9692 18 / 17
0 9700 LAKSELV 70.1201, 25.2477 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0412, 24.9397 18 / 5
0 9700 LAKSELV 70.0257, 24.9684 18 / 21
0 9700 LAKSELV 70.1281, 25.2564 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0616, 25.0343 21 / 200
0 9700 LAKSELV 70.0524, 25.0033 19 / 27
0 9700 LAKSELV 70.0213, 24.9708 19 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0374, 24.9345 18 / 59
0 9700 LAKSELV 70.0405, 24.9377 18 / 23
0 9700 LAKSELV 70.1199, 25.2481 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0619, 25.1220 21 / 199
0 9700 LAKSELV 70.0416, 24.9769 19 / 111
0 9700 LAKSELV 70.0360, 24.9723 18 / 26
0 9700 LAKSELV 70.1115, 25.2399 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.1048, 25.0066 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0422, 24.9367 18 / 27
0 9700 LAKSELV 70.0965, 25.1060 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0465, 25.0414 19 / 554
0 9700 LAKSELV 70.0329, 24.9711 18 / 28
0 9700 LAKSELV 70.1620, 25.2837 31 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0614, 25.1199 21 / 224
0 9700 LAKSELV 69.9746, 25.2190 21 / 4
0 9700 LAKSELV 70.0464, 25.0421 19 / 553
0 9700 LAKSELV 70.0334, 24.9713 18 / 29
0 9700 LAKSELV 70.1858, 25.3051 31 / 5
0 9700 LAKSELV 70.0602, 25.1169 21 / 227
0 9700 LAKSELV 70.1396, 25.0504 21 / 26
0 9700 LAKSELV 70.0297, 24.9401 18 / 30
0 9700 LAKSELV 70.1026, 24.9851 21 / 93
0 9700 LAKSELV 70.0402, 24.9369 18 / 31
0 9700 LAKSELV 70.1353, 25.0582 21 / 109
0 9700 LAKSELV 70.0397, 24.9369 18 / 32
0 9700 LAKSELV 70.0254, 24.9227 15 / 77
0 9700 LAKSELV 70.1353, 25.0598 21 / 109
0 9700 LAKSELV 70.0377, 24.9689 18 / 33
0 9700 LAKSELV 70.0256, 24.9227 15 / 78
0 9700 LAKSELV 70.0548, 25.2799 22 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0453, 25.0186 19 / 562
0 9700 LAKSELV 70.0381, 24.9673 18 / 34
0 9700 LAKSELV 70.1569, 25.2824 31 / 1
0 9700 LAKSELV 69.7875, 25.4094 23 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0411, 24.9380 18 / 56
0 9700 LAKSELV 70.0525, 25.0208 19 / 542
0 9700 LAKSELV 70.0421, 24.9550 17 / 424
0 9700 LAKSELV 69.8041, 25.5074 23 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0508, 25.0244 19 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0233, 24.9369 15 / 79
0 9700 LAKSELV 69.8203, 25.4770 23 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0464, 24.9916 19 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0359, 24.9347 18 / 38
0 9700 LAKSELV 70.0508, 25.0610 21 / 216
0 9700 LAKSELV 70.0214, 24.9325 15 / 37
0 9700 LAKSELV 70.0473, 24.9875 19 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9951, 24.9236 15 / 47
0 9700 LAKSELV 70.0488, 25.0347 19 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0489, 25.0328 19 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0015, 24.9283 15 / 23
0 9700 LAKSELV 70.0478, 25.0332 19 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0415, 25.0433 19 / 130
0 9700 LAKSELV 69.9858, 24.9422 15 / 80
0 9700 LAKSELV 70.0464, 25.0120 19 / 3
0 9700 LAKSELV 69.9813, 24.9999 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0539, 24.9869 19 / 5
0 9700 LAKSELV 69.9821, 24.9924 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.1151, 25.4283 31 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9917, 24.9398 20 / 47
0 9700 LAKSELV 70.0529, 24.9962 19 / 6
0 9700 LAKSELV 70.0366, 24.9286 15 / 10
0 9700 LAKSELV 70.1736, 25.6231 32 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0525, 25.0028 19 / 177
0 9700 LAKSELV 70.0527, 25.0399 19 / 8
0 9700 LAKSELV 70.0171, 24.9423 20 / 12
0 9700 LAKSELV 70.0483, 24.9970 19 / 12
0 9700 LAKSELV 70.0379, 24.9682 18 / 39
0 9700 LAKSELV 70.0192, 24.9174 15 / 38
0 9700 LAKSELV 70.0349, 24.9736 19 / 16
0 9700 LAKSELV 70.0570, 25.0327 21 / 38
0 9700 LAKSELV 70.0513, 25.0109 19 / 179
0 9700 LAKSELV 70.0455, 25.0011 19 / 20
0 9700 LAKSELV 70.0379, 24.9680 18 / 41
0 9700 LAKSELV 70.0161, 24.9667 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0407, 24.9675 17 / 542
0 9700 LAKSELV 70.0538, 25.0327 19 / 21
0 9700 LAKSELV 70.0294, 24.9229 15 / 82
0 9700 LAKSELV 70.0814, 25.1893 22 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0440, 25.0864 21 / 244
0 9700 LAKSELV 70.0534, 24.9817 19 / 23
0 9700 LAKSELV 70.0497, 25.0739 21 / 241
0 9700 LAKSELV 70.0467, 25.0052 19 / 26
0 9700 LAKSELV 70.0495, 25.0726 21 / 242
0 9700 LAKSELV 70.0290, 24.9310 15 / 94
0 9700 LAKSELV 70.0485, 25.0375 19 / 28
0 9700 LAKSELV 70.0526, 25.0389 19 / 140
0 9700 LAKSELV 70.0484, 24.9920 19 / 31
0 9700 LAKSELV 70.0472, 24.9947 19 / 40
0 9700 LAKSELV 69.9985, 24.9913 20 / 65
0 9700 LAKSELV 70.3446, 25.9367 37 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0538, 25.0317 19 / 42
0 9700 LAKSELV 70.0513, 25.0103 19 / 43
0 9700 LAKSELV 70.0437, 25.0963 21 / 89
0 9700 LAKSELV 70.0505, 25.0668 21 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9665, 25.1955 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0474, 25.0081 19 / 44
0 9700 LAKSELV 70.0356, 24.9374 18 / 42
0 9700 LAKSELV 70.0551, 24.9262 16 / 431
0 9700 LAKSELV 70.0380, 24.9760 19 / 49
0 9700 LAKSELV 70.0875, 25.0741 21 / 98
0 9700 LAKSELV 70.0368, 24.9773 19 / 191
0 9700 LAKSELV 70.0516, 25.0158 19 / 55
0 9700 LAKSELV 70.0379, 24.9347 18 / 43
0 9700 LAKSELV 70.0791, 25.0602 21 / 16
0 9700 LAKSELV 70.0531, 25.0164 19 / 548
0 9700 LAKSELV 70.0368, 24.9783 19 / 193
0 9700 LAKSELV 70.0385, 25.0979 21 / 226
0 9700 LAKSELV 70.0471, 25.0474 19 / 56
0 9700 LAKSELV 70.0370, 24.9775 19 / 192
0 9700 LAKSELV 70.0544, 25.0294 19 / 59
0 9700 LAKSELV 70.0332, 24.9694 18 / 44
0 9700 LAKSELV 70.0243, 24.9683 18 / 51
0 9700 LAKSELV 70.0327, 24.9739 19 / 61
0 9700 LAKSELV 70.0371, 24.9767 19 / 199
0 9700 LAKSELV 70.0533, 25.0227 19 / 62
0 9700 LAKSELV 70.0366, 24.9743 19 / 64
0 9700 LAKSELV 70.0514, 25.0118 19 / 133
0 9700 LAKSELV 70.3478, 25.9357 37 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0524, 25.0275 19 / 65
0 9700 LAKSELV 70.0160, 24.9240 20 / 40
0 9700 LAKSELV 70.0534, 25.0269 19 / 68
0 9700 LAKSELV 70.0606, 24.9367 16 / 202
0 9700 LAKSELV 70.0536, 25.0247 19 / 69
0 9700 LAKSELV 69.9615, 24.9597 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0340, 24.9946 19 / 71
0 9700 LAKSELV 70.0602, 25.1224 21 / 204
0 9700 LAKSELV 70.0474, 25.0206 19 / 155
0 9700 LAKSELV 70.0380, 24.9747 19 / 72
0 9700 LAKSELV 70.0539, 25.0301 19 / 74
0 9700 LAKSELV 70.0468, 24.9923 19 / 75
0 9700 LAKSELV 70.0314, 24.9725 19 / 176
0 9700 LAKSELV 70.0544, 25.0285 19 / 77
0 9700 LAKSELV 70.0615, 25.0365 21 / 211
0 9700 LAKSELV 70.0482, 24.9914 19 / 181
0 9700 LAKSELV 70.0325, 24.9755 19 / 78
0 9700 LAKSELV 70.0528, 25.0283 19 / 80
0 9700 LAKSELV 70.0400, 24.9712 17 / 406
0 9700 LAKSELV 70.0531, 24.9585 16 / 382
0 9700 LAKSELV 70.0518, 25.0326 19 / 81
0 9700 LAKSELV 70.0403, 24.9704 17 / 415
0 9700 LAKSELV 70.0512, 25.0330 19 / 82
0 9700 LAKSELV 70.0474, 24.9612 17 / 448
0 9700 LAKSELV 70.0420, 24.9582 17 / 329
0 9700 LAKSELV 70.0514, 25.0330 19 / 83
0 9700 LAKSELV 70.0375, 24.9756 19 / 543
0 9700 LAKSELV 70.0451, 24.9392 17 / 407
0 9700 LAKSELV 70.0559, 24.9263 16 / 397
0 9700 LAKSELV 70.0464, 24.9981 19 / 84
0 9700 LAKSELV 70.0376, 24.9760 19 / 544
0 9700 LAKSELV 70.0454, 24.9395 17 / 408
0 9700 LAKSELV 70.0316, 25.0562 19 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0409, 24.9170 15 / 102
0 9700 LAKSELV 70.0517, 25.0308 19 / 86
0 9700 LAKSELV 70.0375, 24.9765 19 / 545
0 9700 LAKSELV 70.0207, 24.9256 15 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0150, 24.9251 20 / 68
0 9700 LAKSELV 70.0631, 24.9820 16 / 468
0 9700 LAKSELV 70.0515, 25.0291 19 / 87
0 9700 LAKSELV 70.0475, 25.0281 19 / 135
0 9700 LAKSELV 70.0516, 25.0287 19 / 88
0 9700 LAKSELV 70.0550, 24.9493 16 / 478
0 9700 LAKSELV 70.0635, 25.0324 21 / 212
0 9700 LAKSELV 70.0865, 25.2053 22 / 22
0 9700 LAKSELV 70.0519, 25.0298 19 / 89
0 9700 LAKSELV 70.0549, 24.9504 16 / 477
0 9700 LAKSELV 70.0336, 24.9395 18 / 45
0 9700 LAKSELV 70.0539, 24.9613 16 / 370
0 9700 LAKSELV 70.0864, 25.2042 22 / 23
0 9700 LAKSELV 70.0523, 25.0243 19 / 90
0 9700 LAKSELV 70.0547, 24.9514 16 / 476
0 9700 LAKSELV 70.0636, 25.1188 21 / 213
0 9700 LAKSELV 70.0858, 25.2040 22 / 24
0 9700 LAKSELV 70.0522, 25.0183 19 / 92
0 9700 LAKSELV 70.0429, 25.0381 19 / 136
0 9700 LAKSELV 70.0741, 25.1799 22 / 25
0 9700 LAKSELV 70.0467, 24.9907 19 / 94
0 9700 LAKSELV 70.0542, 24.9585 16 / 395
0 9700 LAKSELV 70.0467, 24.9938 19 / 95
0 9700 LAKSELV 70.0608, 24.9843 16 / 427
0 9700 LAKSELV 70.0461, 24.9876 19 / 96
0 9700 LAKSELV 70.0316, 24.9320 15 / 84
0 9700 LAKSELV 70.0018, 24.9267 15 / 90
0 9700 LAKSELV 69.9887, 24.9410 15 / 41
0 9700 LAKSELV 70.0473, 24.9968 19 / 563
0 9700 LAKSELV 70.0475, 25.0358 19 / 97
0 9700 LAKSELV 69.9881, 24.9331 15 / 83
0 9700 LAKSELV 70.0564, 24.9381 16 / 29
0 9700 LAKSELV 70.0326, 24.9730 19 / 98
0 9700 LAKSELV 70.0501, 24.9566 17 / 135
0 9700 LAKSELV 70.0466, 24.9887 19 / 100
0 9700 LAKSELV 70.0511, 25.0050 19 / 134
0 9700 LAKSELV 70.0517, 24.9702 16 / 23
0 9700 LAKSELV 70.0531, 24.9554 16 / 430
0 9700 LAKSELV 70.0363, 24.9757 19 / 101
0 9700 LAKSELV 70.0045, 24.9578 20 / 53
0 9700 LAKSELV 70.0480, 25.0341 19 / 102
0 9700 LAKSELV 70.0529, 24.9611 16 / 350
0 9700 LAKSELV 70.0539, 24.9569 16 / 227
0 9700 LAKSELV 70.0483, 25.0210 19 / 103
0 9700 LAKSELV 70.0522, 24.9563 16 / 205
0 9700 LAKSELV 70.0363, 24.9791 19 / 143
0 9700 LAKSELV 70.0480, 25.0353 19 / 104
0 9700 LAKSELV 70.1943, 25.3442 31 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0525, 24.9591 16 / 199
0 9700 LAKSELV 70.0422, 24.9421 18 / 55
0 9700 LAKSELV 70.0360, 24.9748 19 / 105
0 9700 LAKSELV 70.0537, 24.9583 16 / 248
0 9700 LAKSELV 70.0134, 24.9629 20 / 58
0 9700 LAKSELV 70.0522, 24.9631 16 / 93
0 9700 LAKSELV 70.0478, 25.0199 19 / 108
0 9700 LAKSELV 70.1095, 25.2369 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0522, 24.9615 16 / 198
0 9700 LAKSELV 70.0476, 25.0196 19 / 109
0 9700 LAKSELV 70.1117, 25.2368 30 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0526, 24.9662 16 / 185
0 9700 LAKSELV 70.0416, 24.9779 19 / 111
0 9700 LAKSELV 69.9906, 24.9550 20 / 59
0 9700 LAKSELV 70.0535, 24.9628 16 / 180
0 9700 LAKSELV 70.0350, 24.9939 19 / 159
0 9700 LAKSELV 70.0429, 24.9773 19 / 112
0 9700 LAKSELV 70.0527, 24.9648 16 / 214
0 9700 LAKSELV 70.0518, 25.0182 19 / 186
0 9700 LAKSELV 70.0375, 24.9769 19 / 558
0 9700 LAKSELV 70.0459, 25.0010 19 / 113
0 9700 LAKSELV 70.0409, 24.9658 17 / 390
0 9700 LAKSELV 70.0536, 24.9593 16 / 182
0 9700 LAKSELV 70.0375, 24.9773 19 / 559
0 9700 LAKSELV 70.0332, 24.9734 19 / 114
0 9700 LAKSELV 70.0321, 24.9774 19 / 119
0 9700 LAKSELV 70.0533, 24.9655 16 / 84
0 9700 LAKSELV 70.0881, 25.0414 21 / 76
0 9700 LAKSELV 70.0374, 24.9778 19 / 560
0 9700 LAKSELV 70.0320, 24.9785 19 / 120
0 9700 LAKSELV 70.0520, 24.9589 16 / 197
0 9700 LAKSELV 70.0374, 24.9782 19 / 561
0 9700 LAKSELV 70.0468, 24.9970 19 / 116
0 9700 LAKSELV 70.0538, 24.9401 16 / 259
0 9700 LAKSELV 70.0839, 25.2043 22 / 26
0 9700 LAKSELV 70.0654, 25.0342 21 / 251
0 9700 LAKSELV 70.0312, 24.9764 19 / 117
0 9700 LAKSELV 70.0609, 25.0338 21 / 186
0 9700 LAKSELV 70.0549, 24.9840 16 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0318, 24.9775 19 / 118
0 9700 LAKSELV 70.0527, 24.9635 16 / 176
0 9700 LAKSELV 69.9891, 24.9507 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0523, 24.9659 16 / 30
0 9700 LAKSELV 69.9840, 24.9565 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0499, 24.9578 17 / 259
0 9700 LAKSELV 70.0489, 25.0734 21 / 121
0 9700 LAKSELV 70.0034, 24.9729 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0503, 24.9530 17 / 88
0 9700 LAKSELV 69.9728, 24.9482 20 / 5
0 9700 LAKSELV 70.0489, 24.9610 17 / 26
0 9700 LAKSELV 69.9836, 24.9495 20 / 9
0 9700 LAKSELV 70.1905, 25.3056 31 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0524, 25.0306 19 / 148
0 9700 LAKSELV 70.0601, 24.9843 16 / 425
0 9700 LAKSELV 69.9670, 24.9330 15 / 105
0 9700 LAKSELV 70.0101, 24.9251 20 / 10
0 9700 LAKSELV 70.0547, 24.9525 16 / 474
0 9700 LAKSELV 69.9763, 24.9559 20 / 14
0 9700 LAKSELV 70.1941, 25.3434 31 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9911, 24.9373 15 / 31
0 9700 LAKSELV 70.0546, 24.9535 16 / 473
0 9700 LAKSELV 69.9715, 24.9630 20 / 18
0 9700 LAKSELV 70.0844, 25.0660 21 / 231
0 9700 LAKSELV 69.9717, 25.2192 21 / 6
0 9700 LAKSELV 70.0043, 24.9366 20 / 22
0 9700 LAKSELV 69.9722, 25.2232 21 / 191
0 9700 LAKSELV 70.0134, 24.9397 20 / 23
0 9700 LAKSELV 69.9515, 25.1770 23 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0120, 24.9205 20 / 25
0 9700 LAKSELV 70.0876, 25.2099 22 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0087, 24.9292 20 / 29
0 9700 LAKSELV 70.1328, 25.1348 21 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9684, 25.1873 20 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9844, 24.9598 20 / 30
0 9700 LAKSELV 70.0149, 24.9225 20 / 69
0 9700 LAKSELV 69.9662, 25.1847 20 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9702, 24.9586 20 / 35
0 9700 LAKSELV 69.9879, 24.9280 15 / 73
0 9700 LAKSELV 69.9644, 25.1778 20 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9904, 24.9573 20 / 36
0 9700 LAKSELV 70.0553, 24.9401 16 / 309
0 9700 LAKSELV 69.9616, 25.1749 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0175, 24.9569 20 / 37
0 9700 LAKSELV 70.0397, 24.9379 18 / 36
0 9700 LAKSELV 69.9661, 25.1910 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0069, 24.9648 20 / 42
0 9700 LAKSELV 70.0454, 25.0164 19 / 123
0 9700 LAKSELV 69.9647, 25.1920 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0140, 24.9256 20 / 43
0 9700 LAKSELV 70.0468, 24.9957 19 / 124
0 9700 LAKSELV 69.9613, 25.1841 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0040, 24.9580 20 / 48
0 9700 LAKSELV 69.9604, 25.1787 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0501, 25.0741 21 / 246
0 9700 LAKSELV 70.0113, 24.9352 20 / 49
0 9700 LAKSELV 69.9719, 24.9524 20 / 50
0 9700 LAKSELV 69.9746, 24.9758 20 / 51
0 9700 LAKSELV 70.0185, 24.9579 20 / 52
0 9700 LAKSELV 70.0060, 24.9326 20 / 54
0 9700 LAKSELV 70.0474, 24.9405 17 / 463
0 9700 LAKSELV 70.1856, 25.2928 31 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0540, 24.9594 16 / 457
0 9700 LAKSELV 69.9583, 24.9384 20 / 55
0 9700 LAKSELV 70.0708, 25.0271 21 / 34
0 9700 LAKSELV 70.0029, 24.9483 20 / 56
0 9700 LAKSELV 70.0447, 24.9384 17 / 440
0 9700 LAKSELV 69.9722, 24.9797 20 / 57
0 9700 LAKSELV 70.0622, 25.0343 21 / 207
0 9700 LAKSELV 70.0518, 25.0244 19 / 150
0 9700 LAKSELV 70.0919, 25.0751 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0368, 24.9343 18 / 47
0 9700 LAKSELV 69.9785, 24.9506 15 / 56
0 9700 LAKSELV 70.0824, 25.0498 21 / 262
0 9700 LAKSELV 70.0498, 25.0663 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0460, 24.9897 19 / 149
0 9700 LAKSELV 70.0573, 25.1524 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0920, 25.0387 21 / 66
0 9700 LAKSELV 70.0526, 24.9474 16 / 80
0 9700 LAKSELV 69.9683, 24.9347 15 / 106
0 9700 LAKSELV 70.0829, 25.0442 21 / 255
0 9700 LAKSELV 69.9675, 25.1845 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0613, 25.1224 21 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9722, 25.2400 21 / 192
0 9700 LAKSELV 70.0412, 25.0413 19 / 162
0 9700 LAKSELV 70.0642, 25.1186 21 / 254
0 9700 LAKSELV 70.0806, 25.0507 21 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9613, 25.2235 21 / 206
0 9700 LAKSELV 70.0429, 25.0383 19 / 136
0 9700 LAKSELV 70.0587, 24.9834 16 / 423
0 9700 LAKSELV 70.0810, 25.0537 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0695, 25.1818 22 / 20
0 9700 LAKSELV 70.0617, 25.1209 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0610, 25.1237 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0620, 25.1207 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.1007, 24.9126 15 / 24
0 9700 LAKSELV 70.0556, 24.9431 16 / 435
0 9700 LAKSELV 70.0627, 25.1202 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0489, 24.9418 17 / 4
0 9700 LAKSELV 70.0541, 25.1088 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0869, 25.0421 21 / 253
0 9700 LAKSELV 70.0624, 25.1204 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0488, 25.0718 21 / 190
0 9700 LAKSELV 70.0811, 25.0504 21 / 234
0 9700 LAKSELV 70.0555, 25.1080 21 / 259
0 9700 LAKSELV 70.0546, 25.0294 19 / 153
0 9700 LAKSELV 70.0436, 25.0881 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0476, 25.0229 19 / 125
0 9700 LAKSELV 70.0634, 25.0343 21 / 208
0 9700 LAKSELV 69.9785, 25.0185 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0556, 25.1088 21 / 258
0 9700 LAKSELV 69.9632, 25.1906 20 / 1
0 9700 LAKSELV 70.1849, 25.2922 31 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0539, 25.0530 21 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9776, 25.1993 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0505, 25.0646 21 / 269
0 9700 LAKSELV 70.0856, 25.0437 21 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9770, 25.2044 21 / 196
0 9700 LAKSELV 70.0634, 25.1235 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0482, 24.9171 15 / 7
0 9700 LAKSELV 69.9774, 25.2087 21 / 195
0 9700 LAKSELV 70.1477, 25.0814 21 / 1
0 9700 LAKSELV 69.9728, 25.2149 21 / 198
0 9700 LAKSELV 70.1335, 25.1111 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0595, 24.9259 15 / 5
0 9700 LAKSELV 70.1355, 25.0030 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0253, 24.9469 15 / 11
0 9700 LAKSELV 70.0490, 25.0652 21 / 11
0 9700 LAKSELV 70.0455, 25.0415 19 / 126
0 9700 LAKSELV 70.0216, 24.9347 15 / 42
0 9700 LAKSELV 70.0511, 25.0751 21 / 12
0 9700 LAKSELV 70.1901, 25.2953 31 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0322, 24.9234 15 / 29
0 9700 LAKSELV 70.0825, 25.0395 21 / 19
0 9700 LAKSELV 69.9814, 24.9405 15 / 44
0 9700 LAKSELV 70.0554, 25.1047 21 / 28
0 9700 LAKSELV 70.0588, 24.9502 16 / 3
0 9700 LAKSELV 70.0516, 25.0524 21 / 33
0 9700 LAKSELV 70.0410, 24.9388 18 / 5
0 9700 LAKSELV 70.0639, 25.1311 21 / 36
0 9700 LAKSELV 70.0664, 25.0354 21 / 79
0 9700 LAKSELV 70.0329, 24.9706 18 / 46
0 9700 LAKSELV 70.0443, 25.0748 21 / 46
0 9700 LAKSELV 70.0477, 24.9416 17 / 413
0 9700 LAKSELV 70.0042, 25.2711 22 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0539, 25.0953 21 / 51
0 9700 LAKSELV 69.9908, 25.2600 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0115, 25.2608 21 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0471, 25.0086 19 / 44
0 9700 LAKSELV 70.0796, 25.0465 21 / 52
0 9700 LAKSELV 69.9718, 24.9631 20 / 18
0 9700 LAKSELV 70.0795, 25.0414 21 / 53
0 9700 LAKSELV 70.3124, 25.8639 37 / 1
0 9700 LAKSELV 70.0443, 25.0756 21 / 46
0 9700 LAKSELV 70.0560, 25.0377 21 / 54
0 9700 LAKSELV 70.0230, 24.9358 15 / 76
0 9700 LAKSELV 70.0516, 24.9681 16 / 362
0 9700 LAKSELV 70.0952, 25.0349 21 / 81
0 9700 LAKSELV 70.0030, 24.9186 15 / 107
0 9700 LAKSELV 70.0602, 25.1291 21 / 64
0 9700 LAKSELV 70.0398, 24.9732 17 / 414
0 9700 LAKSELV 70.0513, 25.0624 21 / 127
0 9700 LAKSELV 70.0220, 24.9645 20 / 70
0 9700 LAKSELV 70.0532, 25.0479 21 / 65
0 9700 LAKSELV 70.0660, 25.1213 21 / 72
0 9700 LAKSELV 70.0577, 24.9378 16 / 25
0 9700 LAKSELV 70.0531, 24.9705 16 / 461
0 9700 LAKSELV 70.0544, 25.0862 21 / 74
0 9700 LAKSELV 70.0307, 24.9724 19 / 164
0 9700 LAKSELV 70.0574, 24.9371 16 / 25
0 9700 LAKSELV 70.0544, 25.1018 21 / 75
0 9700 LAKSELV 70.0531, 24.9679 16 / 312
0 9700 LAKSELV 70.0589, 24.9355 16 / 414
0 9700 LAKSELV 70.0527, 24.9611 16 / 350
0 9700 LAKSELV 70.0607, 25.1164 21 / 77
0 9700 LAKSELV 70.0594, 24.9363 16 / 415
0 9700 LAKSELV 70.0527, 24.9611 16 / 350
0 9700 LAKSELV 70.0608, 24.9839 16 / 427
0 9700 LAKSELV 70.0944, 25.0363 21 / 81
0 9700 LAKSELV 70.0481, 25.0243 19 / 128
0 9700 LAKSELV 70.0527, 24.9611 16 / 350
0 9709 PORSANGMOEN 69.9163, 25.2622 23 / 1
0 9709 PORSANGMOEN 69.8687, 25.3753 23 / 1
0 9709 PORSANGMOEN 69.9003, 25.4598 23 / 1
0 9709 PORSANGMOEN 69.9361, 25.3583 23 / 1
0 9709 PORSANGMOEN 69.9185, 25.2875 23 / 1
0 9709 PORSANGMOEN 69.9224, 25.2748 23 / 1
0 9709 PORSANGMOEN 69.9224, 25.2762 23 / 1
0 9709 PORSANGMOEN 69.9092, 25.1016 23 / 1
0 9709 PORSANGMOEN 69.9280, 25.0998 23 / 1
0 9709 PORSANGMOEN 69.8621, 25.0394 25 / 3
0 9709 PORSANGMOEN 69.9382, 25.1504 23 / 1
0 9709 PORSANGMOEN 69.9030, 25.0016 20 / 77
0 9709 PORSANGMOEN 69.9038, 24.9934 20 / 1
0 9709 PORSANGMOEN 69.9007, 25.0054 20 / 77
0 9709 PORSANGMOEN 69.9049, 24.9973 20 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2291, 24.9295 9 / 71
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3812, 25.1001 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2154, 24.9152 9 / 75
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3818, 25.1003 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1938, 24.6215 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2159, 24.9152 9 / 76
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3825, 25.1026 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1399, 24.8023 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2249, 24.9254 9 / 78
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3829, 25.1036 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1344, 24.7051 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2160, 24.9168 9 / 80
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2692, 25.0816 7 / 33
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1771, 24.9871 10 / 2
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2228, 24.9244 9 / 82
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3709, 25.0907 6 / 5
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3599, 25.0534 6 / 77
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1784, 24.8776 9 / 83
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3730, 25.0859 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1784, 24.8716 9 / 84
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1534, 24.7658 9 / 11
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3722, 25.0851 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2217, 24.9254 9 / 85
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3735, 25.0849 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3723, 25.0838 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2057, 24.9134 9 / 135
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2078, 24.9184 9 / 86
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2850, 25.0850 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3717, 25.0841 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1847, 24.9050 9 / 87
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3761, 25.0963 6 / 45
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1833, 24.8449 9 / 88
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3792, 25.1032 6 / 42
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3223, 25.1729 7 / 19
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1747, 24.9102 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1763, 24.9482 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2289, 24.9390 9 / 123
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1808, 24.9127 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2288, 24.9390 9 / 124
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1813, 24.9151 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2855, 25.0892 7 / 401
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1459, 24.7768 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3691, 24.9310 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1729, 24.8839 10 / 4
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1470, 24.7803 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3173, 24.7742 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1736, 24.9067 10 / 49
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1753, 24.9106 10 / 11
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1483, 24.7753 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1765, 24.9112 10 / 16
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1490, 24.7747 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1756, 24.9072 10 / 17
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1684, 24.8030 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3169, 25.0418 7 / 467
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1731, 24.8927 10 / 18
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3170, 25.0437 7 / 283
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1691, 24.7951 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2252, 24.9296 9 / 134
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1731, 24.8937 10 / 19
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1724, 24.8537 9 / 66
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1730, 24.8885 10 / 24
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1732, 24.8976 10 / 13
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1728, 24.8531 9 / 69
0 9710 INDRE BILLEFJORD 69.8682, 24.2403 13 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3160, 25.0797 7 / 13
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1885, 24.9114 9 / 8
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1733, 24.8547 9 / 52
0 9710 INDRE BILLEFJORD 69.8428, 24.2345 13 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1943, 24.9136 9 / 38
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1755, 24.8659 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2730, 25.0452 7 / 487
0 9710 INDRE BILLEFJORD 69.9558, 24.1968 13 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3615, 25.0615 6 / 37
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2683, 25.0289 7 / 105
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1767, 24.8701 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2279, 24.9421 9 / 125
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2695, 25.0486 7 / 254
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1762, 24.8768 9 / 63
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3149, 25.0503 7 / 261
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1829, 24.8426 9 / 33
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2951, 24.9015 8 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3155, 25.0469 7 / 287
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2791, 24.9333 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2764, 25.0323 7 / 221
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2930, 24.9478 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2761, 24.9937 7 / 201
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3480, 25.0548 7 / 349
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3180, 25.0457 7 / 206
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3139, 25.0492 7 / 294
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3259, 25.0589 7 / 476
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3166, 25.0473 7 / 227
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3139, 25.0490 7 / 294
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3476, 25.0538 7 / 351
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3171, 25.0422 7 / 232
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3140, 25.0487 7 / 300
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3140, 25.0484 7 / 300
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3140, 25.0482 7 / 300
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3719, 25.0863 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3207, 25.1318 7 / 489
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1469, 24.7782 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1389, 24.7603 10 / 20
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2829, 25.1115 7 / 54
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1472, 24.7775 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3580, 25.0441 6 / 78
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3260, 25.1185 7 / 501
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1818, 24.9017 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2123, 24.9996 9 / 116
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2043, 24.9187 9 / 140
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3083, 25.0617 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2936, 25.1217 7 / 426
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3098, 25.0517 7 / 278
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3486, 25.0387 6 / 72
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3130, 25.0624 7 / 81
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3495, 25.0333 6 / 53
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3155, 25.0879 7 / 104
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3497, 25.0324 6 / 54
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3140, 25.0561 7 / 138
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3499, 25.0312 6 / 55
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3046, 25.0620 7 / 205
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3501, 25.0310 6 / 56
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3025, 25.0646 7 / 211
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3505, 25.0311 6 / 57
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3031, 25.0654 7 / 266
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3508, 25.0309 6 / 58
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2996, 25.1662 7 / 23
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2713, 25.0499 7 / 427
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2854, 25.1072 7 / 98
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3135, 25.0437 7 / 425
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2939, 25.1511 7 / 75
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3740, 25.0910 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2250, 24.9286 9 / 139
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3876, 25.1150 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3868, 25.1143 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3175, 25.0507 7 / 450
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3859, 25.1125 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3602, 25.0536 6 / 7
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3613, 25.0605 6 / 8
0 9710 INDRE BILLEFJORD 69.9580, 24.3030 13 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3199, 25.0980 7 / 14
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2909, 25.1144 7 / 430
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3621, 25.0632 6 / 9
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3262, 25.0595 7 / 330
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3213, 25.0548 7 / 45
0 9710 INDRE BILLEFJORD 69.9140, 24.2758 13 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3586, 25.0460 6 / 10
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3203, 25.0517 7 / 92
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3151, 25.0779 7 / 490
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3590, 25.0484 6 / 11
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3280, 25.1674 7 / 126
0 9710 INDRE BILLEFJORD 69.8417, 24.2440 13 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3669, 25.0753 6 / 12
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3608, 25.0555 6 / 21
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2573, 24.9130 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1131, 24.2459 11 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3527, 25.0372 6 / 17
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.0946, 24.2046 11 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3605, 25.0553 6 / 18
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1510, 24.7685 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3498, 25.0387 6 / 20
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3124, 25.1016 7 / 402
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1641, 24.9135 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3575, 25.0426 6 / 22
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1805, 24.9094 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3557, 25.0403 6 / 26
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3746, 25.0927 6 / 35
0 9710 INDRE BILLEFJORD 69.8650, 24.2419 13 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3512, 25.0393 6 / 36
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3160, 25.0503 7 / 403
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3624, 25.0312 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3509, 25.0402 6 / 40
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2501, 24.8204 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3549, 25.0400 6 / 43
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2040, 24.9238 9 / 19
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3166, 25.0411 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3090, 25.0554 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2896, 25.1028 7 / 354
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1440, 24.7647 10 / 3
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3092, 25.0575 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2275, 24.9254 9 / 77
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1443, 24.7648 10 / 3
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3213, 25.1412 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3611, 25.0592 6 / 39
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1448, 24.7651 10 / 3
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3333, 24.6025 8 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3067, 25.0828 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2470, 24.7973 8 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3465, 25.0790 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2626, 24.7270 8 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2937, 25.0680 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3162, 25.0500 7 / 225
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1764, 24.8736 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2902, 24.8967 8 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1608, 24.7883 10 / 36
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3164, 25.0422 7 / 480
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3574, 25.0461 6 / 59
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2772, 24.8727 8 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3095, 25.0527 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2431, 24.8050 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2716, 25.0665 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2796, 24.9267 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3063, 25.0726 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2475, 24.8394 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2849, 25.0830 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2854, 25.0879 7 / 408
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3084, 25.0244 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3353, 25.0147 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3065, 25.0563 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3167, 25.0598 7 / 434
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2904, 25.1302 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2845, 25.1072 7 / 411
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3170, 25.0601 7 / 435
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3161, 25.0578 7 / 216
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2861, 25.1061 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3789, 25.1011 6 / 44
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3317, 25.0738 7 / 5
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2589, 24.8498 8 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3213, 25.1005 7 / 15
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2933, 25.1231 7 / 24
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1767, 24.9060 10 / 56
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2905, 25.1087 7 / 27
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1766, 24.9058 10 / 55
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2917, 25.1015 7 / 29
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2843, 25.1064 7 / 31
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2692, 25.0761 7 / 34
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3071, 25.0198 7 / 432
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2677, 25.0736 7 / 36
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2454, 24.9951 7 / 39
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3118, 25.0534 7 / 42
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2309, 24.9297 7 / 43
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2945, 25.1099 7 / 69
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2552, 25.0241 7 / 46
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2643, 25.0292 7 / 93
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3131, 25.0583 7 / 57
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3096, 25.0491 7 / 101
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2891, 25.0928 7 / 60
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3236, 25.0611 7 / 102
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3229, 25.0592 7 / 63
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2993, 25.0642 7 / 107
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2973, 25.1717 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3168, 25.0827 7 / 67
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3247, 25.1488 7 / 110
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3191, 24.8755 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3079, 25.0315 7 / 178
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2975, 25.0673 7 / 112
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1764, 24.8698 9 / 119
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2845, 25.0873 7 / 114
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3799, 25.1004 6 / 60
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1758, 24.8683 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2939, 25.1532 7 / 115
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2756, 24.9928 7 / 116
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2972, 25.1687 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1754, 24.9040 10 / 48
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3148, 25.0470 7 / 117
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3093, 25.0469 7 / 341
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3240, 25.0654 7 / 478
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3081, 25.0593 7 / 119
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1484, 24.9010 10 / 27
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2665, 25.0341 7 / 439
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3191, 25.0405 7 / 124
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2077, 24.9199 9 / 92
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2991, 25.0814 7 / 125
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1813, 24.9155 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3493, 25.0614 7 / 128
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3196, 25.1309 7 / 438
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3000, 25.0758 7 / 129
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2849, 25.0815 7 / 468
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2899, 25.0704 7 / 130
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1777, 24.9076 10 / 25
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3134, 25.0734 7 / 132
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2911, 25.1137 7 / 429
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2855, 25.0860 7 / 133
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2667, 25.0256 7 / 137
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2753, 25.0689 7 / 139
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3014, 25.1565 7 / 143
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1851, 24.9051 9 / 94
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3095, 25.0248 7 / 148
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2911, 25.1144 7 / 488
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3486, 25.0686 7 / 149
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3066, 25.0542 7 / 152
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2744, 25.0609 7 / 153
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2775, 25.0537 7 / 472
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3070, 25.0673 7 / 156
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3145, 25.1252 7 / 158
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3083, 25.0644 7 / 163
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2725, 25.0454 7 / 373
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3170, 25.0885 7 / 166
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3060, 25.0588 7 / 167
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2039, 24.9207 9 / 126
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3262, 25.0682 7 / 168
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2037, 24.9185 9 / 127
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2853, 25.0770 7 / 169
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3034, 25.0629 7 / 172
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1753, 24.9007 10 / 50
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1921, 24.9141 9 / 95
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2056, 24.9125 9 / 136
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2712, 25.0491 7 / 175
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3164, 25.0527 7 / 442
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3240, 25.0641 7 / 48
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3157, 25.0480 7 / 181
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1430, 24.7682 10 / 26
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3066, 25.0651 7 / 336
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3268, 25.0617 7 / 183
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2719, 25.0469 7 / 363
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3208, 25.1337 7 / 185
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2689, 25.0411 7 / 186
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3121, 25.0487 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1750, 24.8999 10 / 51
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2474, 25.0015 7 / 187
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1754, 24.9010 10 / 58
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3271, 25.0633 7 / 189
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3527, 25.0372 6 / 17
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3295, 25.0668 7 / 190
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2077, 24.9060 9 / 72
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3188, 25.0964 7 / 191
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3193, 25.0512 7 / 481
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3142, 25.0341 7 / 193
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2921, 25.1439 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3073, 25.0768 7 / 194
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2756, 25.0479 7 / 195
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2620, 24.9914 7 / 420
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3458, 25.0810 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3111, 25.0633 7 / 196
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3006, 25.1681 7 / 199
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3048, 25.0245 7 / 443
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2918, 25.1421 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2716, 25.0677 7 / 204
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2875, 25.0884 7 / 207
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3468, 25.0474 7 / 217
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1765, 24.9055 10 / 61
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3449, 25.0730 7 / 219
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2644, 25.0263 7 / 220
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2771, 25.0318 7 / 221
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2851, 25.0757 7 / 449
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3157, 25.0451 7 / 226
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3129, 25.0674 7 / 228
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3118, 25.0690 7 / 229
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3247, 25.0569 7 / 231
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3602, 25.0497 6 / 68
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3104, 25.0328 7 / 234
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3606, 25.0581 6 / 33
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1792, 24.8705 9 / 120
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3716, 25.0852 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3065, 25.0663 7 / 235
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3479, 25.0866 7 / 455
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3220, 25.0564 7 / 237
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3474, 25.0861 7 / 456
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3302, 25.0663 7 / 239
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3481, 25.0513 7 / 241
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3054, 25.0580 7 / 245
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3080, 25.0636 7 / 246
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3075, 25.0256 7 / 250
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2716, 25.0607 7 / 252
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1705, 24.7975 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3559, 25.0415 6 / 62
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3019, 25.0650 7 / 253
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3093, 25.0243 7 / 387
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3057, 25.0544 7 / 255
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2292, 24.9317 9 / 46
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3192, 25.0482 7 / 258
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2849, 25.0733 7 / 421
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3029, 25.0629 7 / 459
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3233, 25.0602 7 / 260
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3595, 25.0508 6 / 64
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3231, 25.0619 7 / 264
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2238, 24.9272 9 / 58
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3484, 25.0472 6 / 65
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3231, 25.0619 7 / 267
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3493, 25.0463 6 / 67
0 9710 INDRE BILLEFJORD 69.9710, 24.3031 13 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2251, 24.9319 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2616, 25.0319 7 / 273
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1389, 24.7884 15 / 70
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3236, 25.0635 7 / 90
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3209, 25.0536 7 / 276
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2498, 25.0177 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2767, 25.0624 7 / 160
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1731, 24.8912 10 / 57
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3158, 25.0458 7 / 277
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3144, 25.0606 7 / 285
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3245, 25.0642 7 / 282
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2942, 25.1544 7 / 315
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3148, 25.0440 7 / 286
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1778, 24.8668 9 / 32
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3151, 25.0509 7 / 291
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3597, 25.0523 6 / 29
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3157, 25.0516 7 / 292
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1599, 24.7844 9 / 99
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2713, 25.0644 7 / 293
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2867, 25.1075 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1668, 24.7915 9 / 100
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2222, 24.9292 9 / 121
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1534, 24.7658 10 / 32
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2773, 25.0353 7 / 295
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3104, 25.0599 7 / 296
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3346, 25.0703 7 / 398
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3002, 25.1693 7 / 484
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2655, 25.0275 7 / 298
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3142, 25.0465 7 / 299
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1734, 24.9099 10 / 46
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3140, 25.0485 7 / 300
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2784, 25.0275 7 / 301
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2501, 25.0189 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3104, 25.0610 7 / 302
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3232, 25.0504 7 / 394
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3478, 25.0542 7 / 352
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3142, 25.0477 7 / 303
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3256, 25.0651 7 / 304
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3139, 25.0656 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2922, 25.1068 7 / 306
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2047, 24.9108 9 / 28
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3138, 25.0476 7 / 311
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3139, 25.0468 7 / 314
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3134, 25.0471 7 / 316
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3135, 25.0462 7 / 319
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1797, 24.8669 9 / 10
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3133, 25.0478 7 / 320
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2786, 25.0261 7 / 399
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3136, 25.0484 7 / 321
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2695, 24.8424 8 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3132, 25.0461 7 / 322
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1475, 24.7782 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3145, 25.0452 7 / 323
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3475, 25.0531 7 / 347
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3061, 25.0559 7 / 447
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3103, 25.0604 7 / 325
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3837, 25.1066 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3171, 25.0390 7 / 332
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3079, 25.0237 7 / 337
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3729, 25.0839 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2783, 25.0290 7 / 339
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2991, 24.9036 8 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2850, 25.0803 7 / 460
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3150, 25.0489 7 / 342
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2944, 25.1195 7 / 25
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1738, 24.9075 10 / 47
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3159, 25.0399 7 / 346
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3100, 25.0619 7 / 350
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3155, 25.0413 7 / 162
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3137, 25.0453 7 / 358
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3151, 25.0506 7 / 423
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3564, 25.0428 6 / 48
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1755, 24.9014 10 / 53
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3139, 25.0444 7 / 359
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3111, 25.0553 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3059, 25.0574 7 / 361
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3228, 25.0564 7 / 99
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2556, 25.0221 7 / 364
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3225, 25.0584 7 / 289
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3098, 25.0585 7 / 365
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3236, 25.0586 7 / 177
0 9710 INDRE BILLEFJORD 69.9592, 24.2894 13 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3087, 25.0613 7 / 369
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1788, 24.9147 10 / 37
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2255, 24.9314 9 / 132
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2722, 25.0462 7 / 371
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1737, 24.8889 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2718, 25.0498 7 / 372
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2697, 25.0561 7 / 395
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1856, 24.9078 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2640, 25.0214 7 / 374
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2692, 24.9838 7 / 80
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2782, 25.0556 7 / 375
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2614, 25.0439 7 / 37
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2841, 25.1032 7 / 377
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2627, 25.0373 7 / 164
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2144, 24.9102 9 / 122
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3721, 24.8509 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3170, 25.0968 7 / 378
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2434, 24.9897 7 / 109
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2845, 25.0873 7 / 114
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3734, 24.8903 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2229, 24.9337 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3141, 25.0747 7 / 381
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2498, 25.0152 7 / 73
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2771, 25.0318 7 / 221
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3533, 24.7468 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3178, 25.0935 7 / 382
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3408, 25.0329 6 / 34
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3100, 25.0491 7 / 317
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2292, 24.9317 9 / 46
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3280, 25.2870 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3312, 25.0754 7 / 383
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3413, 25.0344 6 / 34
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3620, 25.0320 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2125, 24.9125 9 / 70
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2664, 25.0306 7 / 446
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3254, 25.0600 7 / 386
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3412, 25.0318 6 / 34
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3618, 25.0315 6 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1731, 24.8853 10 / 4
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1445, 24.4838 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2211, 24.9306 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3417, 25.0351 6 / 34
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2967, 25.1131 7 / 268
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1763, 24.2689 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2082, 24.9105 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1791, 24.9096 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3413, 25.0305 6 / 34
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2956, 25.1133 7 / 308
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1272, 24.2775 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1752, 24.8692 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3555, 25.1054 7 / 240
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1963, 24.6403 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2214, 24.9303 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1371, 24.7955 15 / 61
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1964, 24.6424 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2165, 24.9168 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1360, 24.7536 10 / 7
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1580, 24.7075 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1807, 24.8728 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1421, 24.7652 10 / 15
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1231, 24.7715 10 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2278, 24.9421 9 / 4
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3270, 25.1610 7 / 259
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2803, 25.1149 7 / 340
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1434, 24.7700 10 / 12
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1979, 24.9154 9 / 7
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2806, 25.1159 7 / 145
0 9710 INDRE BILLEFJORD 69.9776, 24.2587 13 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2186, 24.9248 9 / 16
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1813, 24.9002 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2857, 25.1086 7 / 97
0 9710 INDRE BILLEFJORD 69.9810, 24.2583 13 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2093, 24.9159 9 / 18
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3610, 25.0620 6 / 50
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2442, 24.9882 7 / 392
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2886, 25.1018 7 / 30
0 9710 INDRE BILLEFJORD 69.9831, 24.2572 13 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1751, 24.8686 9 / 89
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2893, 25.1106 7 / 26
0 9710 INDRE BILLEFJORD 69.9586, 24.3021 13 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2169, 24.9275 9 / 41
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2908, 25.1128 7 / 343
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1365, 24.4693 9 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.0185, 24.6274 13 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2265, 24.9237 9 / 44
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2900, 25.1308 7 / 65
0 9710 INDRE BILLEFJORD 69.8347, 24.2469 13 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1838, 24.9104 9 / 49
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2925, 25.1456 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 69.8563, 24.2367 13 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2257, 24.9275 9 / 51
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2664, 25.0684 7 / 36
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2604, 24.8689 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2138, 24.9131 9 / 53
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2931, 25.1488 7 / 400
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3266, 25.1648 7 / 16
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.1738, 24.8669 9 / 61
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3283, 25.1705 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2294, 24.9409 9 / 62
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3203, 25.1712 7 / 224
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3609, 25.0515 6 / 74
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2131, 24.9206 9 / 65
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2961, 25.1714 7 / 1
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3210, 25.1716 7 / 22
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.2123, 24.9136 9 / 70
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3206, 25.1787 7 / 297
0 9710 INDRE BILLEFJORD 70.3108, 25.0635 7 / 462
0 9713 RUSSENES 70.4483, 25.2175 5 / 18
0 9713 RUSSENES 70.4677, 25.0645 5 / 138
0 9713 RUSSENES 70.4472, 25.2133 5 / 20
0 9713 RUSSENES 70.4417, 25.2105 5 / 24
0 9713 RUSSENES 70.5003, 25.0426 4 / 160
0 9713 RUSSENES 70.4373, 25.1992 5 / 25
0 9713 RUSSENES 70.4080, 25.2334 5 / 30
0 9713 RUSSENES 70.4016, 25.1945 5 / 117
0 9713 RUSSENES 70.4688, 25.0763 5 / 223
0 9713 RUSSENES 70.4697, 25.0776 5 / 33
0 9713 RUSSENES 70.4078, 25.1690 5 / 32
0 9713 RUSSENES 70.4725, 25.1165 5 / 45
0 9713 RUSSENES 70.4440, 25.2118 5 / 46
0 9713 RUSSENES 70.4401, 25.2050 5 / 47
0 9713 RUSSENES 70.4015, 25.1905 5 / 51
0 9713 RUSSENES 70.5632, 25.2104 2 / 25
0 9713 RUSSENES 70.4390, 25.2021 5 / 60
0 9713 RUSSENES 70.5635, 25.2116 2 / 26
0 9713 RUSSENES 70.4358, 25.1934 5 / 68
0 9713 RUSSENES 70.4718, 25.0760 5 / 2
0 9713 RUSSENES 70.5641, 25.2125 2 / 24
0 9713 RUSSENES 70.4409, 25.2083 5 / 73
0 9713 RUSSENES 70.4202, 25.1506 5 / 105
0 9713 RUSSENES 70.5630, 25.2146 2 / 28
0 9713 RUSSENES 70.4682, 25.0773 5 / 249
0 9713 RUSSENES 70.4448, 25.2128 5 / 74
0 9713 RUSSENES 70.5278, 24.9295 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4091, 25.2234 5 / 97
0 9713 RUSSENES 70.5642, 25.2134 2 / 23
0 9713 RUSSENES 70.4731, 25.1230 5 / 80
0 9713 RUSSENES 70.4093, 25.2260 5 / 110
0 9713 RUSSENES 70.5636, 25.2170 2 / 39
0 9713 RUSSENES 70.4405, 25.2042 5 / 81
0 9713 RUSSENES 70.4650, 25.2253 5 / 83
0 9713 RUSSENES 70.4114, 25.1136 5 / 221
0 9713 RUSSENES 70.4505, 25.2201 5 / 86
0 9713 RUSSENES 70.4242, 24.8332 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4720, 25.1008 5 / 91
0 9713 RUSSENES 70.4426, 24.8887 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4434, 25.2058 5 / 94
0 9713 RUSSENES 70.4520, 24.9126 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4732, 25.1291 5 / 101
0 9713 RUSSENES 70.4516, 24.9052 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4726, 25.1299 5 / 102
0 9713 RUSSENES 70.4783, 25.0604 4 / 100
0 9713 RUSSENES 70.4470, 24.8801 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4686, 25.0847 5 / 225
0 9713 RUSSENES 70.4760, 25.2245 5 / 103
0 9713 RUSSENES 70.4743, 25.0475 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4416, 24.7135 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4710, 25.0952 5 / 112
0 9713 RUSSENES 70.4485, 24.7128 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4659, 25.2225 5 / 113
0 9713 RUSSENES 70.4572, 24.7436 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4323, 25.1848 5 / 114
0 9713 RUSSENES 70.4611, 24.7802 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4682, 25.0661 5 / 118
0 9713 RUSSENES 70.4615, 24.7590 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4159, 25.1457 5 / 224
0 9713 RUSSENES 70.4007, 25.3222 5 / 16
0 9713 RUSSENES 70.4700, 25.0817 5 / 119
0 9713 RUSSENES 70.5751, 25.2348 2 / 53
0 9713 RUSSENES 70.4353, 25.1913 5 / 124
0 9713 RUSSENES 70.4364, 25.1943 5 / 129
0 9713 RUSSENES 70.4641, 24.7654 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4688, 24.9273 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5187, 25.0756 3 / 118
0 9713 RUSSENES 70.5010, 25.0575 4 / 216
0 9713 RUSSENES 70.4613, 25.2249 5 / 134
0 9713 RUSSENES 70.4701, 24.9243 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4438, 25.2128 5 / 137
0 9713 RUSSENES 70.4713, 25.1196 5 / 174
0 9713 RUSSENES 70.4716, 24.9245 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4714, 25.0744 5 / 141
0 9713 RUSSENES 70.4720, 24.9234 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5066, 24.9949 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4497, 25.2209 5 / 144
0 9713 RUSSENES 70.5086, 25.0616 3 / 90
0 9713 RUSSENES 70.5155, 24.9610 3 / 32
0 9713 RUSSENES 70.4716, 24.9199 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5772, 25.2367 2 / 60
0 9713 RUSSENES 70.4693, 25.0815 5 / 146
0 9713 RUSSENES 70.5080, 24.9315 3 / 36
0 9713 RUSSENES 70.4687, 24.9212 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4680, 25.0665 5 / 147
0 9713 RUSSENES 70.5634, 25.2155 2 / 40
0 9713 RUSSENES 70.5045, 25.0507 3 / 59
0 9713 RUSSENES 70.4693, 24.9221 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4724, 25.1155 5 / 148
0 9713 RUSSENES 70.4701, 24.9212 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4443, 25.2132 5 / 149
0 9713 RUSSENES 70.4704, 24.9188 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4351, 25.1901 5 / 150
0 9713 RUSSENES 70.5073, 24.9933 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4710, 24.9204 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4429, 25.2040 5 / 151
0 9713 RUSSENES 70.4723, 24.9183 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5106, 25.0927 4 / 217
0 9713 RUSSENES 70.4534, 25.2230 5 / 152
0 9713 RUSSENES 70.5318, 24.9198 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4466, 25.2157 5 / 153
0 9713 RUSSENES 70.4322, 25.1801 5 / 154
0 9713 RUSSENES 70.4724, 25.1141 5 / 155
0 9713 RUSSENES 70.5644, 25.2141 2 / 27
0 9713 RUSSENES 70.4705, 25.0763 5 / 157
0 9713 RUSSENES 70.4332, 25.1820 5 / 158
0 9713 RUSSENES 70.4695, 25.2180 5 / 198
0 9713 RUSSENES 70.4527, 25.2226 5 / 159
0 9713 RUSSENES 70.4690, 25.2177 5 / 199
0 9713 RUSSENES 70.4118, 25.1450 5 / 228
0 9713 RUSSENES 70.4495, 25.2176 5 / 162
0 9713 RUSSENES 70.4683, 25.2172 5 / 200
0 9713 RUSSENES 70.4114, 25.1447 5 / 229
0 9713 RUSSENES 70.4497, 25.2169 5 / 163
0 9713 RUSSENES 70.4454, 25.2167 5 / 201
0 9713 RUSSENES 70.4110, 25.1443 5 / 231
0 9713 RUSSENES 70.4499, 25.2161 5 / 164
0 9713 RUSSENES 70.4497, 25.2145 5 / 165
0 9713 RUSSENES 70.4500, 25.2149 5 / 166
0 9713 RUSSENES 70.4556, 25.2255 5 / 167
0 9713 RUSSENES 70.4343, 25.1874 5 / 169
0 9713 RUSSENES 70.4729, 25.0516 4 / 204
0 9713 RUSSENES 70.4708, 25.0780 5 / 171
0 9713 RUSSENES 70.4688, 25.0748 5 / 177
0 9713 RUSSENES 70.4709, 25.1195 5 / 178
0 9713 RUSSENES 70.4704, 25.1190 5 / 179
0 9713 RUSSENES 70.4700, 25.1185 5 / 180
0 9713 RUSSENES 70.4697, 25.1182 5 / 181
0 9713 RUSSENES 70.4693, 25.1178 5 / 182
0 9713 RUSSENES 70.4353, 25.1905 5 / 186
0 9713 RUSSENES 70.4730, 25.1022 5 / 187
0 9713 RUSSENES 70.4449, 25.2060 5 / 190
0 9713 RUSSENES 70.4448, 25.2074 5 / 191
0 9713 RUSSENES 70.4696, 25.0664 4 / 180
0 9713 RUSSENES 70.5763, 25.2317 2 / 30
0 9713 RUSSENES 70.5101, 24.9844 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5046, 25.0319 3 / 29
0 9713 RUSSENES 70.5037, 24.9152 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5045, 24.9238 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4080, 25.1665 5 / 240
0 9713 RUSSENES 70.4373, 25.1956 5 / 58
0 9713 RUSSENES 70.4845, 25.0615 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4794, 25.0656 4 / 225
0 9713 RUSSENES 70.4352, 25.1957 5 / 78
0 9713 RUSSENES 70.4629, 24.7632 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4134, 25.1968 5 / 29
0 9713 RUSSENES 70.4070, 25.1630 6 / 2
0 9713 RUSSENES 70.4738, 25.1403 5 / 203
0 9713 RUSSENES 70.5103, 25.0869 4 / 99
0 9713 RUSSENES 70.4755, 25.0690 4 / 97
0 9713 RUSSENES 70.4239, 24.8508 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4791, 25.0653 4 / 182
0 9713 RUSSENES 70.4704, 25.0741 5 / 132
0 9713 RUSSENES 70.4742, 25.0471 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4733, 25.0730 4 / 102
0 9713 RUSSENES 70.5075, 24.9930 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4864, 25.0618 4 / 227
0 9713 RUSSENES 70.5275, 25.0902 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4765, 25.0638 4 / 162
0 9713 RUSSENES 70.4764, 25.0622 4 / 118
0 9713 RUSSENES 70.5071, 24.9934 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4696, 25.0830 5 / 176
0 9713 RUSSENES 70.5063, 24.9962 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4702, 25.0842 5 / 116
0 9713 RUSSENES 70.5234, 25.0822 3 / 26
0 9713 RUSSENES 70.5108, 25.0849 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4789, 25.0628 4 / 57
0 9713 RUSSENES 70.4492, 25.2174 5 / 204
0 9713 RUSSENES 70.4843, 24.8673 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4868, 25.0556 4 / 83
0 9713 RUSSENES 70.4737, 25.1413 5 / 205
0 9713 RUSSENES 70.4750, 25.0691 4 / 148
0 9713 RUSSENES 70.4738, 25.1423 5 / 206
0 9713 RUSSENES 70.4855, 25.0684 4 / 230
0 9713 RUSSENES 70.4685, 25.2211 5 / 111
0 9713 RUSSENES 70.4739, 25.1432 5 / 207
0 9713 RUSSENES 70.4516, 25.2198 5 / 49
0 9713 RUSSENES 70.5327, 25.1002 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4493, 25.2202 5 / 87
0 9713 RUSSENES 70.4510, 25.2204 5 / 93
0 9713 RUSSENES 70.4460, 25.2075 5 / 238
0 9713 RUSSENES 70.4538, 25.2213 5 / 131
0 9713 RUSSENES 70.5252, 25.0845 3 / 17
0 9713 RUSSENES 70.5235, 25.0777 3 / 35
0 9713 RUSSENES 70.5262, 25.0923 3 / 60
0 9713 RUSSENES 70.5279, 25.0854 3 / 77
0 9713 RUSSENES 70.4923, 25.3293 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5282, 25.0893 3 / 119
0 9713 RUSSENES 70.5215, 25.0776 3 / 78
0 9713 RUSSENES 70.5274, 25.0876 3 / 97
0 9713 RUSSENES 70.5097, 25.0616 3 / 55
0 9713 RUSSENES 70.5016, 25.0682 4 / 2
0 9713 RUSSENES 70.5950, 25.2861 2 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4956, 25.1062 4 / 29
0 9713 RUSSENES 70.4849, 25.0660 4 / 183
0 9713 RUSSENES 70.5944, 25.2836 2 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5155, 25.0724 3 / 15
0 9713 RUSSENES 70.5826, 25.1375 2 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4723, 25.1183 5 / 251
0 9713 RUSSENES 70.4646, 25.2384 5 / 90
0 9713 RUSSENES 70.5950, 25.1034 2 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4564, 25.2284 5 / 95
0 9713 RUSSENES 70.5958, 25.1032 2 / 1
0 9713 RUSSENES 70.6019, 25.0710 2 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5247, 25.0750 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.6017, 25.0704 2 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5297, 25.0920 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.6000, 25.1004 2 / 1
0 9713 RUSSENES 70.7058, 25.5077 1 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4708, 25.0655 4 / 186
0 9713 RUSSENES 70.4021, 25.1898 5 / 51
0 9713 RUSSENES 70.4700, 25.0669 4 / 214
0 9713 RUSSENES 70.4711, 25.0658 4 / 187
0 9713 RUSSENES 70.4715, 25.0661 4 / 188
0 9713 RUSSENES 70.4718, 25.0682 4 / 189
0 9713 RUSSENES 70.4720, 25.0688 4 / 190
0 9713 RUSSENES 70.4742, 25.0652 4 / 103
0 9713 RUSSENES 70.4855, 25.0751 4 / 191
0 9713 RUSSENES 70.4740, 25.0653 4 / 98
0 9713 RUSSENES 70.5063, 25.0398 3 / 111
0 9713 RUSSENES 70.6469, 25.3634 1 / 11
0 9713 RUSSENES 70.4896, 25.0546 4 / 205
0 9713 RUSSENES 70.5349, 25.1080 2 / 6
0 9713 RUSSENES 70.5630, 25.2194 2 / 13
0 9713 RUSSENES 70.4776, 25.0620 4 / 165
0 9713 RUSSENES 70.5629, 25.2182 2 / 19
0 9713 RUSSENES 70.5910, 25.2499 2 / 32
0 9713 RUSSENES 70.5285, 25.0892 3 / 104
0 9713 RUSSENES 70.5754, 25.2299 2 / 42
0 9713 RUSSENES 70.5767, 25.2373 2 / 12
0 9713 RUSSENES 70.5761, 25.2353 2 / 45
0 9713 RUSSENES 70.5764, 25.2342 2 / 46
0 9713 RUSSENES 70.5761, 25.2357 2 / 48
0 9713 RUSSENES 70.4159, 25.1448 5 / 222
0 9713 RUSSENES 70.4022, 25.3249 5 / 209
0 9713 RUSSENES 70.4842, 25.0719 4 / 208
0 9713 RUSSENES 70.5779, 25.2310 2 / 49
0 9713 RUSSENES 70.5057, 24.9999 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5638, 25.2129 2 / 50
0 9713 RUSSENES 70.5323, 25.0995 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5312, 25.0940 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5292, 25.0914 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4892, 25.0548 4 / 221
0 9713 RUSSENES 70.5296, 25.0865 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4725, 25.0709 4 / 171
0 9713 RUSSENES 70.5247, 25.0937 3 / 5
0 9713 RUSSENES 70.4765, 25.0655 4 / 209
0 9713 RUSSENES 70.5212, 25.0766 3 / 6
0 9713 RUSSENES 70.4300, 25.1810 5 / 50
0 9713 RUSSENES 70.4857, 25.0638 4 / 184
0 9713 RUSSENES 70.5271, 25.0886 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4298, 25.1783 5 / 70
0 9713 RUSSENES 70.5344, 25.1071 3 / 14
0 9713 RUSSENES 70.5173, 25.0656 3 / 100
0 9713 RUSSENES 70.4464, 25.2063 5 / 77
0 9713 RUSSENES 70.4707, 25.0930 5 / 233
0 9713 RUSSENES 70.5268, 25.0879 3 / 21
0 9713 RUSSENES 70.4704, 25.0929 5 / 234
0 9713 RUSSENES 70.5201, 25.0762 3 / 23
0 9713 RUSSENES 70.4717, 24.9155 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4554, 24.7302 4 / 91
0 9713 RUSSENES 70.5257, 25.0834 3 / 25
0 9713 RUSSENES 70.4720, 24.9127 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5299, 25.0892 3 / 27
0 9713 RUSSENES 70.4730, 25.1076 5 / 62
0 9713 RUSSENES 70.5056, 25.0565 3 / 33
0 9713 RUSSENES 70.5148, 24.9625 3 / 34
0 9713 RUSSENES 70.5275, 25.0856 3 / 105
0 9713 RUSSENES 70.5040, 25.0239 3 / 37
0 9713 RUSSENES 70.5053, 25.0432 3 / 40
0 9713 RUSSENES 70.4834, 25.0584 4 / 173
0 9713 RUSSENES 70.5028, 25.0736 4 / 193
0 9713 RUSSENES 70.5051, 25.0278 3 / 112
0 9713 RUSSENES 70.4706, 25.2190 5 / 196
0 9713 RUSSENES 70.5249, 25.0937 3 / 114
0 9713 RUSSENES 70.5181, 25.0760 3 / 41
0 9713 RUSSENES 70.4832, 25.0572 4 / 174
0 9713 RUSSENES 70.4851, 25.0643 4 / 194
0 9713 RUSSENES 70.5177, 25.0678 3 / 43
0 9713 RUSSENES 70.4834, 25.0560 4 / 175
0 9713 RUSSENES 70.5008, 25.0491 4 / 196
0 9713 RUSSENES 70.5273, 25.0868 3 / 44
0 9713 RUSSENES 70.4997, 25.0349 4 / 176
0 9713 RUSSENES 70.5192, 25.0729 3 / 51
0 9713 RUSSENES 70.5243, 25.0815 3 / 106
0 9713 RUSSENES 70.5114, 25.0640 3 / 54
0 9713 RUSSENES 70.4449, 25.2088 5 / 212
0 9713 RUSSENES 70.4733, 25.0511 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5265, 25.0899 3 / 56
0 9713 RUSSENES 70.4444, 25.2085 5 / 211
0 9713 RUSSENES 70.5064, 25.0081 3 / 61
0 9713 RUSSENES 70.4711, 24.9258 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5241, 25.0834 3 / 64
0 9713 RUSSENES 70.4787, 25.2056 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5295, 25.0881 3 / 65
0 9713 RUSSENES 70.5262, 25.0874 3 / 66
0 9713 RUSSENES 70.5264, 25.0886 3 / 68
0 9713 RUSSENES 70.5258, 25.0862 3 / 69
0 9713 RUSSENES 70.5240, 25.0964 3 / 70
0 9713 RUSSENES 70.4467, 25.2112 5 / 216
0 9713 RUSSENES 70.5246, 25.0978 3 / 71
0 9713 RUSSENES 70.5056, 25.0019 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5187, 25.0746 3 / 72
0 9713 RUSSENES 70.5207, 25.0749 3 / 73
0 9713 RUSSENES 70.4715, 25.0612 4 / 89
0 9713 RUSSENES 70.5827, 25.2459 2 / 59
0 9713 RUSSENES 70.5052, 25.0439 3 / 74
0 9713 RUSSENES 70.4700, 25.0622 4 / 53
0 9713 RUSSENES 70.5203, 25.0750 3 / 75
0 9713 RUSSENES 70.4699, 25.0639 4 / 104
0 9713 RUSSENES 70.4725, 25.1191 5 / 213
0 9713 RUSSENES 70.5179, 25.0682 3 / 76
0 9713 RUSSENES 70.4709, 25.0643 4 / 51
0 9713 RUSSENES 70.4678, 25.0762 5 / 217
0 9713 RUSSENES 70.5178, 25.0753 3 / 79
0 9713 RUSSENES 70.4696, 25.0722 5 / 88
0 9713 RUSSENES 70.5764, 25.2352 2 / 54
0 9713 RUSSENES 70.5246, 25.0951 3 / 80
0 9713 RUSSENES 70.4698, 25.0730 5 / 72
0 9713 RUSSENES 70.5290, 25.0904 3 / 81
0 9713 RUSSENES 70.4701, 25.0740 5 / 143
0 9713 RUSSENES 70.5209, 25.0750 3 / 116
0 9713 RUSSENES 70.5289, 25.0914 3 / 82
0 9713 RUSSENES 70.4721, 25.0730 5 / 115
0 9713 RUSSENES 70.5290, 25.0870 3 / 83
0 9713 RUSSENES 70.4693, 25.0749 5 / 142
0 9713 RUSSENES 70.5247, 25.0833 3 / 86
0 9713 RUSSENES 70.4696, 25.0768 5 / 172
0 9713 RUSSENES 70.5206, 25.0760 3 / 91
0 9713 RUSSENES 70.5178, 25.0651 3 / 102
0 9713 RUSSENES 70.4697, 25.0839 5 / 85
0 9713 RUSSENES 70.5238, 25.1003 3 / 92
0 9713 RUSSENES 70.4871, 25.0611 4 / 138
0 9713 RUSSENES 70.5274, 25.0879 3 / 94
0 9713 RUSSENES 70.4792, 25.0639 4 / 109
0 9713 RUSSENES 70.5002, 25.0519 4 / 226
0 9713 RUSSENES 70.4791, 25.0635 4 / 108
0 9713 RUSSENES 70.4784, 25.0609 4 / 101
0 9713 RUSSENES 70.5172, 25.0738 3 / 124
0 9713 RUSSENES 70.4710, 24.9165 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4772, 25.2198 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4847, 24.8678 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4786, 25.2153 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4685, 25.0675 5 / 139
0 9713 RUSSENES 70.4847, 25.0642 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4785, 25.2124 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4694, 25.0628 4 / 94
0 9713 RUSSENES 70.4988, 25.0330 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4774, 25.2097 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4690, 25.0701 5 / 67
0 9713 RUSSENES 70.4784, 25.0683 4 / 10
0 9713 RUSSENES 70.4765, 25.2099 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4726, 25.1002 5 / 4
0 9713 RUSSENES 70.4778, 25.0656 4 / 11
0 9713 RUSSENES 70.5065, 24.9935 3 / 96
0 9713 RUSSENES 70.4778, 25.2090 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4742, 25.1323 5 / 100
0 9713 RUSSENES 70.4774, 25.0667 4 / 14
0 9713 RUSSENES 70.4783, 25.2034 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5305, 24.9229 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4970, 25.0943 4 / 19
0 9713 RUSSENES 70.4849, 25.0601 4 / 159
0 9713 RUSSENES 70.4779, 25.2056 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5310, 24.9218 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4729, 25.0655 4 / 21
0 9713 RUSSENES 70.4767, 25.2008 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5299, 24.9232 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4850, 25.0596 4 / 25
0 9713 RUSSENES 70.5034, 25.0530 3 / 9
0 9713 RUSSENES 70.5296, 24.9233 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4856, 25.0648 4 / 197
0 9713 RUSSENES 70.4865, 25.0648 4 / 26
0 9713 RUSSENES 70.5286, 24.9274 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4764, 25.0680 4 / 30
0 9713 RUSSENES 70.5283, 24.9286 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4854, 25.0688 4 / 33
0 9713 RUSSENES 70.5274, 24.9340 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4998, 25.0422 4 / 38
0 9713 RUSSENES 70.5248, 24.9344 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4960, 25.1026 4 / 40
0 9713 RUSSENES 70.5239, 24.9342 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4862, 25.0605 4 / 41
0 9713 RUSSENES 70.5054, 25.0046 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5243, 24.9364 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4777, 25.0684 4 / 59
0 9713 RUSSENES 70.6274, 25.3319 1 / 12
0 9713 RUSSENES 70.5249, 24.9402 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5108, 25.0898 4 / 198
0 9713 RUSSENES 70.5937, 25.2814 2 / 58
0 9713 RUSSENES 70.4927, 25.0474 4 / 62
0 9713 RUSSENES 70.5475, 24.8807 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4721, 25.0614 4 / 64
0 9713 RUSSENES 70.5315, 24.9206 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4896, 25.0528 4 / 66
0 9713 RUSSENES 70.5065, 24.9969 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4738, 25.0585 4 / 72
0 9713 RUSSENES 70.4439, 25.2136 5 / 53
0 9713 RUSSENES 70.4808, 25.0666 4 / 74
0 9713 RUSSENES 70.5062, 24.9981 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4707, 25.0682 4 / 77
0 9713 RUSSENES 70.4858, 25.0555 4 / 78
0 9713 RUSSENES 70.4787, 25.0644 4 / 79
0 9713 RUSSENES 70.4741, 25.0726 4 / 80
0 9713 RUSSENES 70.4697, 25.0732 5 / 215
0 9713 RUSSENES 70.4739, 25.0726 4 / 82
0 9713 RUSSENES 70.5153, 25.0696 3 / 49
0 9713 RUSSENES 70.5768, 25.2338 2 / 55
0 9713 RUSSENES 70.4767, 25.0693 4 / 87
0 9713 RUSSENES 70.5165, 25.0724 3 / 108
0 9713 RUSSENES 70.5351, 25.1112 2 / 7
0 9713 RUSSENES 70.4790, 25.0679 4 / 90
0 9713 RUSSENES 70.4919, 25.0697 4 / 22
0 9713 RUSSENES 70.4790, 25.0650 4 / 92
0 9713 RUSSENES 70.5011, 25.0568 4 / 122
0 9713 RUSSENES 70.5064, 24.9958 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5001, 25.0629 4 / 93
0 9713 RUSSENES 70.4764, 25.0695 4 / 199
0 9713 RUSSENES 70.5073, 24.9990 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5004, 25.0439 4 / 95
0 9713 RUSSENES 70.4718, 25.1202 5 / 175
0 9713 RUSSENES 70.5299, 25.0922 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5058, 25.0050 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4701, 25.0904 5 / 247
0 9713 RUSSENES 70.4842, 25.0772 4 / 105
0 9713 RUSSENES 70.5101, 25.0859 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5067, 24.9942 3 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4688, 25.0876 5 / 252
0 9713 RUSSENES 70.4850, 25.0738 4 / 106
0 9713 RUSSENES 70.5098, 25.0850 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4816, 25.0724 4 / 107
0 9713 RUSSENES 70.4820, 25.0696 4 / 177
0 9713 RUSSENES 70.5115, 25.0656 3 / 62
0 9713 RUSSENES 70.4746, 25.0717 4 / 110
0 9713 RUSSENES 70.5199, 25.0761 3 / 87
0 9713 RUSSENES 70.4749, 25.0713 4 / 111
0 9713 RUSSENES 70.4797, 25.0663 4 / 178
0 9713 RUSSENES 70.5003, 25.0455 4 / 113
0 9713 RUSSENES 70.4743, 25.0723 4 / 55
0 9713 RUSSENES 70.5003, 25.0377 4 / 60
0 9713 RUSSENES 70.4849, 25.0751 4 / 114
0 9713 RUSSENES 70.5253, 25.0957 3 / 4
0 9713 RUSSENES 70.4717, 25.0602 4 / 115
0 9713 RUSSENES 70.4720, 25.0599 4 / 116
0 9713 RUSSENES 70.4766, 24.8554 4 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4816, 25.0683 4 / 121
0 9713 RUSSENES 70.4811, 25.0653 4 / 127
0 9713 RUSSENES 70.4416, 25.2136 5 / 40
0 9713 RUSSENES 70.4816, 25.0658 4 / 128
0 9713 RUSSENES 70.4268, 25.1642 5 / 82
0 9713 RUSSENES 70.4808, 25.0643 4 / 129
0 9713 RUSSENES 70.4272, 25.1723 5 / 82
0 9713 RUSSENES 70.4801, 25.0627 4 / 130
0 9713 RUSSENES 70.6142, 25.0202 1 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4821, 25.0684 4 / 131
0 9713 RUSSENES 70.4028, 25.0975 6 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4805, 25.0635 4 / 132
0 9713 RUSSENES 70.4738, 25.0585 4 / 72
0 9713 RUSSENES 70.4800, 25.0614 4 / 133
0 9713 RUSSENES 70.5106, 25.0880 4 / 212
0 9713 RUSSENES 70.5002, 25.0401 4 / 201
0 9713 RUSSENES 70.4817, 25.0665 4 / 134
0 9713 RUSSENES 70.4810, 25.0635 4 / 135
0 9713 RUSSENES 70.4772, 25.0619 4 / 136
0 9713 RUSSENES 70.4874, 25.0600 4 / 137
0 9713 RUSSENES 70.4799, 25.0619 4 / 139
0 9713 RUSSENES 70.4737, 25.1394 5 / 192
0 9713 RUSSENES 70.4807, 25.0618 4 / 140
0 9713 RUSSENES 70.4803, 25.0610 4 / 141
0 9713 RUSSENES 70.5284, 25.0865 3 / 103
0 9713 RUSSENES 70.4819, 25.0676 4 / 142
0 9713 RUSSENES 70.5004, 25.0494 4 / 144
0 9713 RUSSENES 70.6491, 25.3640 1 / 14
0 9713 RUSSENES 70.4713, 25.0593 4 / 145
0 9713 RUSSENES 70.4760, 25.0626 4 / 147
0 9713 RUSSENES 70.4708, 25.0605 4 / 150
0 9713 RUSSENES 70.5005, 25.0419 4 / 179
0 9713 RUSSENES 70.4721, 25.0455 4 / 151
0 9713 RUSSENES 70.4981, 25.0356 4 / 154
0 9713 RUSSENES 70.4846, 25.0762 4 / 155
0 9713 RUSSENES 70.4967, 25.0340 4 / 156
0 9713 RUSSENES 70.4977, 25.0345 4 / 157
0 9713 RUSSENES 70.4873, 25.0605 4 / 158
0 9713 RUSSENES 70.4686, 25.0733 5 / 242
0 9713 RUSSENES 70.4678, 25.0604 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.6946, 25.5133 1 / 1
0 9713 RUSSENES 70.4359, 25.1958 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5878, 25.2416 2 / 31
0 9713 RUSSENES 70.4714, 25.0978 5 / 1
0 9713 RUSSENES 70.5887, 25.2427 2 / 8
0 9713 RUSSENES 70.4746, 25.1398 5 / 7
0 9713 RUSSENES 70.5878, 25.2394 2 / 18
0 9713 RUSSENES 70.4640, 25.2543 5 / 12
0 9713 RUSSENES 70.5757, 25.2310 2 / 29
0 9713 RUSSENES 70.4619, 25.2272 5 / 14
0 9713 RUSSENES 70.5748, 25.2317 2 / 34
0 9715 KOKELV 70.5487, 24.8770 2 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3148, 25.5659 33 / 83
0 9716 BØRSELV 70.2671, 25.4801 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3075, 25.5533 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3185, 25.5225 34 / 72
0 9716 BØRSELV 70.2678, 25.4806 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3184, 25.5224 34 / 72
0 9716 BØRSELV 70.3290, 25.5123 34 / 228
0 9716 BØRSELV 70.3119, 25.4694 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3184, 25.5224 34 / 72
0 9716 BØRSELV 70.3295, 25.5094 34 / 228
0 9716 BØRSELV 70.3343, 25.6313 34 / 83
0 9716 BØRSELV 70.3781, 25.4982 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3264, 25.5500 34 / 84
0 9716 BØRSELV 70.3261, 25.5981 34 / 242
0 9716 BØRSELV 70.3183, 25.5780 34 / 133
0 9716 BØRSELV 70.3114, 25.4570 34 / 229
0 9716 BØRSELV 70.3080, 25.5629 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5915, 25.9436 36 / 57
0 9716 BØRSELV 70.4383, 25.6181 35 / 45
0 9716 BØRSELV 70.3259, 25.3852 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5934, 25.9454 36 / 59
0 9716 BØRSELV 70.3094, 25.4642 34 / 256
0 9716 BØRSELV 70.3305, 25.5624 34 / 227
0 9716 BØRSELV 70.2824, 25.2773 33 / 2
0 9716 BØRSELV 70.3782, 25.4937 34 / 119
0 9716 BØRSELV 70.3222, 25.5778 34 / 102
0 9716 BØRSELV 70.3060, 25.5592 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3066, 25.5610 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3283, 25.5759 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3175, 25.5844 34 / 232
0 9716 BØRSELV 70.2352, 25.4248 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.4650, 25.7684 35 / 1
0 9716 BØRSELV 70.4694, 25.7702 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5229, 25.7728 36 / 48
0 9716 BØRSELV 70.1546, 25.5599 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3222, 25.5408 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3269, 25.5611 34 / 75
0 9716 BØRSELV 70.3302, 25.6072 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3176, 25.5624 34 / 160
0 9716 BØRSELV 70.4258, 25.9150 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.4746, 25.9275 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5102, 25.7283 36 / 3
0 9716 BØRSELV 70.5104, 25.7282 36 / 3
0 9716 BØRSELV 70.3371, 25.4119 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5731, 26.0791 38 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5355, 25.9959 38 / 1
0 9716 BØRSELV 70.4974, 25.9684 38 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3262, 25.6088 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.6458, 26.0984 39 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5032, 25.7148 36 / 50
0 9716 BØRSELV 70.2759, 25.4910 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3270, 25.5792 34 / 211
0 9716 BØRSELV 70.4176, 25.7686 35 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3267, 25.5774 34 / 210
0 9716 BØRSELV 70.3328, 25.6203 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3291, 25.3897 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3121, 25.4554 34 / 254
0 9716 BØRSELV 70.3803, 25.4850 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3039, 25.5082 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.2931, 25.4980 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.2933, 25.4981 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3250, 25.5474 34 / 253
0 9716 BØRSELV 70.2347, 25.4227 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5673, 25.8835 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.4000, 25.5518 35 / 9
0 9716 BØRSELV 70.3676, 25.4474 34 / 197
0 9716 BØRSELV 70.3264, 25.3847 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3619, 25.4735 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5910, 25.9416 36 / 58
0 9716 BØRSELV 70.6007, 25.9772 39 / 18
0 9716 BØRSELV 70.3703, 25.4717 34 / 33
0 9716 BØRSELV 70.3260, 25.5803 34 / 199
0 9716 BØRSELV 70.3198, 25.5291 34 / 200
0 9716 BØRSELV 70.3227, 25.5778 34 / 246
0 9716 BØRSELV 70.5367, 25.8031 36 / 17
0 9716 BØRSELV 70.3260, 25.3855 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3053, 25.5586 33 / 48
0 9716 BØRSELV 70.3219, 25.5371 34 / 212
0 9716 BØRSELV 70.3328, 25.6251 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3217, 25.5380 34 / 213
0 9716 BØRSELV 70.4672, 25.7684 35 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3150, 25.5723 33 / 74
0 9716 BØRSELV 70.3201, 25.5348 34 / 247
0 9716 BØRSELV 70.2913, 25.4958 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.2001, 25.3596 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5128, 25.7498 36 / 53
0 9716 BØRSELV 70.2298, 25.4135 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.4588, 25.7707 35 / 1
0 9716 BØRSELV 70.2288, 25.4160 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.2358, 25.4276 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.2305, 25.4144 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3284, 25.5947 34 / 201
0 9716 BØRSELV 70.2310, 25.4150 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.2006, 25.3606 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3327, 25.6023 34 / 202
0 9716 BØRSELV 70.2301, 25.4180 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.2466, 25.4285 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3160, 25.5741 33 / 77
0 9716 BØRSELV 70.2305, 25.4192 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3099, 25.4718 34 / 22
0 9716 BØRSELV 70.2315, 25.4150 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.2965, 25.5424 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3055, 25.5359 33 / 13
0 9716 BØRSELV 70.2311, 25.4211 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3111, 25.5525 33 / 53
0 9716 BØRSELV 70.2318, 25.4170 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3546, 25.4367 34 / 221
0 9716 BØRSELV 70.2801, 25.5059 33 / 3
0 9716 BØRSELV 70.3120, 25.5081 34 / 54
0 9716 BØRSELV 70.2323, 25.4152 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3525, 25.4424 34 / 231
0 9716 BØRSELV 70.3091, 25.5350 33 / 6
0 9716 BØRSELV 70.3173, 25.5156 34 / 57
0 9716 BØRSELV 70.2329, 25.4187 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3084, 25.5367 33 / 7
0 9716 BØRSELV 70.3179, 25.5384 34 / 93
0 9716 BØRSELV 70.2360, 25.4153 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3083, 25.5296 33 / 10
0 9716 BØRSELV 70.3172, 25.5422 34 / 123
0 9716 BØRSELV 70.2363, 25.4163 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3159, 25.5454 34 / 230
0 9716 BØRSELV 70.2958, 25.5189 33 / 11
0 9716 BØRSELV 70.3192, 25.5544 34 / 126
0 9716 BØRSELV 70.2382, 25.4156 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3337, 25.6245 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3061, 25.5310 33 / 16
0 9716 BØRSELV 70.3176, 25.5304 34 / 182
0 9716 BØRSELV 70.2453, 25.4268 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.2766, 25.4941 33 / 57
0 9716 BØRSELV 70.2865, 25.5161 33 / 17
0 9716 BØRSELV 70.3267, 25.4089 34 / 203
0 9716 BØRSELV 70.3228, 25.5084 34 / 183
0 9716 BØRSELV 70.3074, 25.5343 33 / 19
0 9716 BØRSELV 70.3825, 25.4967 35 / 3
0 9716 BØRSELV 70.3172, 25.5231 34 / 69
0 9716 BØRSELV 70.3100, 25.5498 33 / 20
0 9716 BØRSELV 70.3619, 25.4603 34 / 95
0 9716 BØRSELV 70.3220, 25.5622 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3146, 25.5648 33 / 82
0 9716 BØRSELV 70.3106, 25.5722 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3120, 25.5642 33 / 25
0 9716 BØRSELV 70.3111, 25.5738 33 / 35
0 9716 BØRSELV 70.2947, 25.5257 33 / 26
0 9716 BØRSELV 70.3163, 25.5696 33 / 28
0 9716 BØRSELV 70.2878, 25.5285 33 / 27
0 9716 BØRSELV 70.6065, 25.9841 39 / 16
0 9716 BØRSELV 70.3262, 25.6088 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3035, 25.5518 33 / 30
0 9716 BØRSELV 70.3275, 25.6187 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3166, 25.5668 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3178, 25.5920 33 / 31
0 9716 BØRSELV 70.3188, 25.5631 34 / 37
0 9716 BØRSELV 70.2506, 25.3532 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.2958, 25.5326 33 / 32
0 9716 BØRSELV 70.3176, 25.5669 34 / 42
0 9716 BØRSELV 70.2347, 25.4243 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.2818, 25.5100 33 / 34
0 9716 BØRSELV 70.3211, 25.5775 34 / 142
0 9716 BØRSELV 70.2842, 25.3124 33 / 2
0 9716 BØRSELV 70.3152, 25.5803 33 / 40
0 9716 BØRSELV 70.3182, 25.5657 34 / 151
0 9716 BØRSELV 70.3228, 25.3696 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.2838, 25.5146 33 / 43
0 9716 BØRSELV 70.3300, 25.6056 34 / 155
0 9716 BØRSELV 70.3184, 25.5367 34 / 76
0 9716 BØRSELV 70.2914, 25.5325 33 / 47
0 9716 BØRSELV 70.3215, 25.5623 34 / 163
0 9716 BØRSELV 70.3913, 25.5028 35 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3142, 25.5727 33 / 49
0 9716 BØRSELV 70.4370, 25.6151 35 / 26
0 9716 BØRSELV 70.4518, 25.6204 35 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3179, 25.5930 33 / 50
0 9716 BØRSELV 70.4366, 25.6159 35 / 38
0 9716 BØRSELV 70.4887, 25.6632 35 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3135, 25.5700 33 / 51
0 9716 BØRSELV 70.4123, 25.5656 35 / 7
0 9716 BØRSELV 70.3181, 25.5165 34 / 215
0 9716 BØRSELV 70.5366, 25.8023 36 / 17
0 9716 BØRSELV 70.2770, 25.4937 33 / 54
0 9716 BØRSELV 70.5032, 25.7129 36 / 39
0 9716 BØRSELV 70.2794, 25.5036 33 / 71
0 9716 BØRSELV 70.3157, 25.5832 33 / 55
0 9716 BØRSELV 70.5246, 25.7764 36 / 6
0 9716 BØRSELV 70.6128, 25.9875 39 / 7
0 9716 BØRSELV 70.5080, 25.7408 36 / 35
0 9716 BØRSELV 70.6123, 25.9871 39 / 7
0 9716 BØRSELV 70.5825, 25.9272 36 / 51
0 9716 BØRSELV 70.3309, 25.6082 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5871, 25.9296 36 / 12
0 9716 BØRSELV 70.3627, 25.4656 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.6128, 25.9875 39 / 7
0 9716 BØRSELV 70.3305, 25.6062 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5855, 25.9306 36 / 23
0 9716 BØRSELV 70.7017, 25.8599 40 / 2
0 9716 BØRSELV 70.3323, 25.6122 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.6027, 25.9768 39 / 1
0 9716 BØRSELV 70.6999, 25.8607 40 / 2
0 9716 BØRSELV 70.3190, 25.5392 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.6141, 25.9829 39 / 8
0 9716 BØRSELV 70.6999, 25.8607 40 / 2
0 9716 BØRSELV 70.3325, 25.6132 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3670, 25.9233 37 / 1
0 9716 BØRSELV 70.6999, 25.8607 40 / 2
0 9716 BØRSELV 70.3349, 25.6240 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3669, 25.9615 37 / 1
0 9716 BØRSELV 70.6999, 25.8607 40 / 2
0 9716 BØRSELV 70.3151, 25.5128 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3659, 25.9633 37 / 1
0 9716 BØRSELV 70.6999, 25.8607 40 / 2
0 9716 BØRSELV 70.3294, 25.5720 34 / 237
0 9716 BØRSELV 70.3131, 25.4572 34 / 114
0 9716 BØRSELV 70.6999, 25.8607 40 / 2
0 9716 BØRSELV 70.3345, 25.4049 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3130, 25.5648 33 / 41
0 9716 BØRSELV 70.6665, 25.7951 40 / 2
0 9716 BØRSELV 70.3214, 25.5789 34 / 170
0 9716 BØRSELV 70.3899, 25.5083 35 / 1
0 9716 BØRSELV 70.4651, 25.7721 35 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3181, 25.5507 34 / 10
0 9716 BØRSELV 70.3251, 25.5942 34 / 158
0 9716 BØRSELV 70.3672, 25.4659 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3183, 25.5419 34 / 14
0 9716 BØRSELV 70.3282, 25.5920 34 / 150
0 9716 BØRSELV 70.3206, 25.5453 34 / 18
0 9716 BØRSELV 70.2565, 25.4745 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3292, 25.5833 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3172, 25.5573 34 / 216
0 9716 BØRSELV 70.3205, 25.5369 34 / 222
0 9716 BØRSELV 70.3196, 25.5428 34 / 20
0 9716 BØRSELV 70.3292, 25.5806 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3137, 25.5622 33 / 64
0 9716 BØRSELV 70.3110, 25.4710 34 / 21
0 9716 BØRSELV 70.3295, 25.5789 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3268, 25.4168 34 / 24
0 9716 BØRSELV 70.3300, 25.5781 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3248, 25.5938 34 / 239
0 9716 BØRSELV 70.3450, 25.4418 34 / 25
0 9716 BØRSELV 70.3301, 25.5759 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3212, 25.5858 34 / 218
0 9716 BØRSELV 70.6999, 25.8607 40 / 2
0 9716 BØRSELV 70.6112, 26.0303 39 / 19
0 9716 BØRSELV 70.3794, 25.4897 34 / 30
0 9716 BØRSELV 70.3256, 25.6066 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3302, 25.6025 34 / 38
0 9716 BØRSELV 70.3263, 25.6112 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3105, 25.4657 34 / 40
0 9716 BØRSELV 70.3267, 25.6133 34 / 165
0 9716 BØRSELV 70.3212, 25.5296 34 / 44
0 9716 BØRSELV 70.3270, 25.6144 34 / 167
0 9716 BØRSELV 70.5680, 25.8711 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3627, 25.4618 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3264, 25.4100 34 / 46
0 9716 BØRSELV 70.3304, 25.5722 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3166, 25.5877 33 / 65
0 9716 BØRSELV 70.3252, 25.5860 34 / 49
0 9716 BØRSELV 70.3121, 25.5541 33 / 46
0 9716 BØRSELV 70.3133, 25.4494 34 / 51
0 9716 BØRSELV 70.3480, 25.4439 34 / 187
0 9716 BØRSELV 70.3218, 25.5867 34 / 52
0 9716 BØRSELV 70.3561, 25.4510 34 / 161
0 9716 BØRSELV 70.3178, 25.5181 34 / 56
0 9716 BØRSELV 70.3365, 25.4109 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3191, 25.5582 34 / 58
0 9716 BØRSELV 70.3975, 25.5548 35 / 18
0 9716 BØRSELV 70.3640, 25.4684 34 / 59
0 9716 BØRSELV 70.5072, 25.7254 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3197, 25.5361 34 / 60
0 9716 BØRSELV 70.5477, 25.8164 36 / 38
0 9716 BØRSELV 70.3228, 25.5744 34 / 63
0 9716 BØRSELV 70.3164, 25.5477 34 / 66
0 9716 BØRSELV 70.3283, 25.3872 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.2905, 25.4987 33 / 66
0 9716 BØRSELV 70.3929, 25.5509 35 / 21
0 9716 BØRSELV 70.3617, 25.4652 34 / 68
0 9716 BØRSELV 70.2751, 25.4919 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3185, 25.5225 34 / 72
0 9716 BØRSELV 70.3587, 25.4652 34 / 79
0 9716 BØRSELV 70.5079, 25.7390 36 / 3
0 9716 BØRSELV 70.3160, 25.5407 34 / 80
0 9716 BØRSELV 70.5902, 25.9388 36 / 52
0 9716 BØRSELV 70.3343, 25.6315 34 / 83
0 9716 BØRSELV 70.5688, 25.8902 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3264, 25.5500 34 / 84
0 9716 BØRSELV 70.3130, 25.5620 33 / 67
0 9716 BØRSELV 70.3158, 25.5847 33 / 72
0 9716 BØRSELV 70.3204, 25.5638 34 / 85
0 9716 BØRSELV 70.3271, 25.5957 34 / 86
0 9716 BØRSELV 70.5827, 26.0679 39 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3193, 25.5784 34 / 89
0 9716 BØRSELV 70.3279, 25.5156 34 / 90
0 9716 BØRSELV 70.3760, 25.4891 34 / 91
0 9716 BØRSELV 70.3209, 25.5373 34 / 224
0 9716 BØRSELV 70.3267, 25.5578 34 / 92
0 9716 BØRSELV 70.3299, 25.5988 34 / 233
0 9716 BØRSELV 70.3139, 25.4630 34 / 106
0 9716 BØRSELV 70.3139, 25.4545 34 / 112
0 9716 BØRSELV 70.3073, 25.5575 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3267, 25.5855 34 / 113
0 9716 BØRSELV 70.3069, 25.5543 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3173, 25.5477 34 / 117
0 9716 BØRSELV 70.3218, 25.5794 34 / 174
0 9716 BØRSELV 70.3785, 25.4937 34 / 119
0 9716 BØRSELV 70.3174, 25.5583 34 / 120
0 9716 BØRSELV 70.3573, 25.4470 34 / 27
0 9716 BØRSELV 70.3662, 25.4701 34 / 125
0 9716 BØRSELV 70.5682, 25.8813 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3164, 25.5173 34 / 128
0 9716 BØRSELV 70.3257, 25.5965 34 / 236
0 9716 BØRSELV 70.3266, 25.4084 34 / 130
0 9716 BØRSELV 70.3186, 25.5793 34 / 133
0 9716 BØRSELV 70.3194, 25.5892 34 / 137
0 9716 BØRSELV 70.3284, 25.6086 34 / 143
0 9716 BØRSELV 70.3271, 25.5618 34 / 144
0 9716 BØRSELV 70.3310, 25.5703 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3775, 25.4924 34 / 148
0 9716 BØRSELV 70.5744, 26.0575 39 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3200, 25.5711 34 / 153
0 9716 BØRSELV 70.3355, 25.4065 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3296, 25.5664 34 / 156
0 9716 BØRSELV 70.3362, 25.4085 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.2936, 25.5008 33 / 44
0 9716 BØRSELV 70.3257, 25.5761 34 / 220
0 9716 BØRSELV 70.3286, 25.5496 34 / 162
0 9716 BØRSELV 70.3253, 25.5902 34 / 166
0 9716 BØRSELV 70.3386, 25.4150 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3582, 25.4632 34 / 168
0 9716 BØRSELV 70.3165, 25.5358 34 / 39
0 9716 BØRSELV 70.3257, 25.5873 34 / 173
0 9716 BØRSELV 70.3969, 25.5569 35 / 33
0 9716 BØRSELV 70.3219, 25.5814 34 / 176
0 9716 BØRSELV 70.5738, 26.0681 39 / 15
0 9716 BØRSELV 70.3293, 25.5766 34 / 177
0 9716 BØRSELV 70.5801, 26.0602 39 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3319, 25.6026 34 / 178
0 9716 BØRSELV 70.5801, 26.0626 39 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3323, 25.6007 34 / 179
0 9716 BØRSELV 70.3354, 25.4125 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5799, 26.0621 39 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5046, 25.7390 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3290, 25.5731 34 / 181
0 9716 BØRSELV 70.5797, 26.0617 39 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3286, 25.5749 34 / 184
0 9716 BØRSELV 70.3389, 25.4184 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5226, 25.7702 36 / 61
0 9716 BØRSELV 70.3292, 25.5751 34 / 186
0 9716 BØRSELV 70.2129, 25.3864 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3697, 25.4672 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3260, 25.5887 34 / 188
0 9716 BØRSELV 70.3626, 25.4612 34 / 185
0 9716 BØRSELV 70.3265, 25.5795 34 / 189
0 9716 BØRSELV 70.3669, 25.4480 34 / 45
0 9716 BØRSELV 70.3170, 25.5540 34 / 194
0 9716 BØRSELV 70.3173, 25.5443 34 / 195
0 9716 BØRSELV 70.3215, 25.5393 34 / 196
0 9716 BØRSELV 70.5218, 25.7684 36 / 47
0 9716 BØRSELV 70.3818, 25.4956 35 / 2
0 9716 BØRSELV 70.3064, 25.5593 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.4004, 25.5537 35 / 5
0 9716 BØRSELV 70.4000, 25.5501 35 / 9
0 9716 BØRSELV 70.3812, 25.4953 35 / 11
0 9716 BØRSELV 70.3137, 25.5732 33 / 63
0 9716 BØRSELV 70.3842, 25.4986 35 / 12
0 9716 BØRSELV 70.4349, 25.6092 35 / 14
0 9716 BØRSELV 70.3073, 25.5608 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3918, 25.5689 35 / 16
0 9716 BØRSELV 70.4423, 25.6227 35 / 20
0 9716 BØRSELV 70.2357, 25.4294 31 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3946, 25.5551 35 / 21
0 9716 BØRSELV 70.5105, 25.7482 36 / 45
0 9716 BØRSELV 70.4477, 25.7745 35 / 39
0 9716 BØRSELV 70.5923, 25.9442 36 / 56
0 9716 BØRSELV 70.4038, 25.5594 35 / 23
0 9716 BØRSELV 70.3323, 25.6240 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.4024, 25.5569 35 / 27
0 9716 BØRSELV 70.3321, 25.6257 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3833, 25.5059 35 / 30
0 9716 BØRSELV 70.3838, 25.5082 35 / 52
0 9716 BØRSELV 70.4011, 25.5587 35 / 34
0 9716 BØRSELV 70.5032, 25.7129 35 / 39
0 9716 BØRSELV 70.3088, 25.5619 33 / 68
0 9716 BØRSELV 70.3951, 25.5599 35 / 40
0 9716 BØRSELV 70.5047, 25.7208 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.4532, 25.8288 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3259, 25.5256 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.4646, 25.7868 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.4574, 25.8011 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3258, 25.5953 34 / 208
0 9716 BØRSELV 70.4535, 25.7968 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3099, 25.5710 33 / 59
0 9716 BØRSELV 70.2667, 25.4776 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.4519, 25.7796 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.6098, 26.0288 39 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5183, 25.7585 36 / 5
0 9716 BØRSELV 70.5454, 25.8148 36 / 7
0 9716 BØRSELV 70.5869, 25.9271 36 / 11
0 9716 BØRSELV 70.3656, 25.9222 37 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5927, 25.9414 36 / 13
0 9716 BØRSELV 70.3650, 25.9298 37 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5155, 25.7521 36 / 16
0 9716 BØRSELV 70.3662, 25.9243 37 / 1
0 9716 BØRSELV 70.2623, 25.4816 33 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5053, 25.7330 36 / 19
0 9716 BØRSELV 70.4842, 25.8816 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5143, 25.7521 36 / 20
0 9716 BØRSELV 70.4567, 25.8325 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5848, 25.9289 36 / 22
0 9716 BØRSELV 70.3365, 25.4136 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.4459, 25.7732 35 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5173, 25.7544 36 / 24
0 9716 BØRSELV 70.4536, 25.7706 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5059, 25.7271 36 / 25
0 9716 BØRSELV 70.4580, 25.7963 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5035, 25.7164 36 / 26
0 9716 BØRSELV 70.5471, 25.8156 36 / 27
0 9716 BØRSELV 70.5067, 25.7396 36 / 28
0 9716 BØRSELV 70.5078, 25.9571 36 / 1
0 9716 BØRSELV 70.5087, 25.7460 36 / 29
0 9716 BØRSELV 70.3241, 25.5438 34 / 198
0 9716 BØRSELV 70.5074, 25.7441 36 / 30
0 9716 BØRSELV 70.5066, 25.7381 36 / 32
0 9716 BØRSELV 70.5818, 25.9236 36 / 33
0 9716 BØRSELV 70.3272, 25.5925 34 / 209
0 9716 BØRSELV 70.3208, 25.5463 34 / 18
0 9716 BØRSELV 70.5058, 25.7344 36 / 36
0 9716 BØRSELV 70.3135, 25.5709 33 / 51
0 9716 BØRSELV 70.5209, 25.7667 36 / 40
0 9716 BØRSELV 70.3306, 25.5829 34 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3136, 25.5709 33 / 51
0 9716 BØRSELV 70.3670, 25.9649 37 / 1
0 9716 BØRSELV 70.3138, 25.5705 33 / 51
0 9716 BØRSELV 70.6041, 25.9772 39 / 4
0 9716 BØRSELV 70.3139, 25.5705 33 / 51
0 9716 BØRSELV 70.6112, 26.0291 39 / 14
0 9716 BØRSELV 70.3146, 25.5648 33 / 82
0 9722 SKOGANVARRE 69.7722, 25.0395 25 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8274, 25.1553 26 / 46
0 9722 SKOGANVARRE 69.8278, 25.1549 26 / 45
0 9722 SKOGANVARRE 69.8340, 25.1744 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8265, 24.6439 14 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8283, 25.1512 26 / 44
0 9722 SKOGANVARRE 69.7752, 25.0383 25 / 39
0 9722 SKOGANVARRE 69.8426, 25.0777 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8220, 25.1525 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8339, 25.1175 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8124, 25.1607 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8067, 25.1455 25 / 10
0 9722 SKOGANVARRE 69.8216, 25.1442 26 / 7
0 9722 SKOGANVARRE 69.8287, 25.1463 26 / 13
0 9722 SKOGANVARRE 69.8377, 25.1635 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8309, 25.1505 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8310, 25.1489 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8320, 25.1118 24 / 3
0 9722 SKOGANVARRE 69.8295, 25.1671 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8331, 25.1047 24 / 19
0 9722 SKOGANVARRE 69.8296, 25.1831 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8399, 25.0762 24 / 4
0 9722 SKOGANVARRE 69.8248, 25.1437 25 / 11
0 9722 SKOGANVARRE 69.8380, 25.0837 24 / 13
0 9722 SKOGANVARRE 69.8238, 25.1402 25 / 23
0 9722 SKOGANVARRE 69.8292, 25.1798 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8420, 25.0794 24 / 21
0 9722 SKOGANVARRE 69.8345, 25.0935 25 / 13
0 9722 SKOGANVARRE 69.8323, 25.0715 25 / 2
0 9722 SKOGANVARRE 69.8351, 25.2041 23 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8245, 25.2052 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8251, 25.2082 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8252, 25.2065 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8246, 25.2037 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8254, 25.2035 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8346, 25.0817 25 / 41
0 9722 SKOGANVARRE 69.8260, 25.2028 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8254, 25.2006 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8260, 25.2007 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8263, 25.1973 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8267, 25.1960 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8271, 25.1954 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8264, 25.1942 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8436, 25.0776 24 / 32
0 9722 SKOGANVARRE 69.8273, 25.1937 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8265, 25.1881 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8316, 25.0726 25 / 34
0 9722 SKOGANVARRE 69.8211, 25.1424 26 / 39
0 9722 SKOGANVARRE 69.8273, 25.1883 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8317, 25.0700 25 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8281, 25.1989 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7758, 25.1652 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8385, 25.0851 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8284, 25.1974 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8359, 25.0957 25 / 36
0 9722 SKOGANVARRE 69.8350, 25.1713 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8435, 25.0796 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8278, 25.1968 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8345, 25.1102 24 / 46
0 9722 SKOGANVARRE 69.8291, 25.1972 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8294, 25.1951 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8404, 25.0777 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8288, 25.1953 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8296, 25.1910 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8388, 25.0736 24 / 2
0 9722 SKOGANVARRE 69.8277, 25.1934 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8297, 25.1871 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8373, 25.0881 24 / 5
0 9722 SKOGANVARRE 69.8285, 25.1882 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8291, 25.1870 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8447, 25.0794 24 / 7
0 9722 SKOGANVARRE 69.8298, 25.1957 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8270, 25.1811 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8335, 25.1126 24 / 12
0 9722 SKOGANVARRE 69.8262, 25.1809 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8277, 25.1526 26 / 47
0 9722 SKOGANVARRE 69.8332, 25.1241 24 / 15
0 9722 SKOGANVARRE 69.8267, 25.1803 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8177, 25.1405 26 / 32
0 9722 SKOGANVARRE 69.8390, 25.0795 24 / 17
0 9722 SKOGANVARRE 69.8272, 25.1779 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8338, 25.1198 24 / 18
0 9722 SKOGANVARRE 69.8282, 25.1767 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8284, 25.1753 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8416, 25.0769 24 / 23
0 9722 SKOGANVARRE 69.8287, 25.1793 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7970, 24.8396 14 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8394, 25.0807 24 / 24
0 9722 SKOGANVARRE 69.8290, 25.1759 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8150, 24.7070 14 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8397, 25.0792 24 / 25
0 9722 SKOGANVARRE 69.8295, 25.1816 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8440, 25.0771 24 / 26
0 9722 SKOGANVARRE 69.8299, 25.1792 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8427, 25.0763 24 / 27
0 9722 SKOGANVARRE 69.8306, 25.1785 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8315, 25.0697 25 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8310, 25.1808 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7755, 25.0442 25 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8325, 25.1868 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8319, 25.0769 25 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8372, 25.0926 24 / 11
0 9722 SKOGANVARRE 69.7754, 25.0421 25 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8322, 25.0775 25 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8373, 25.0905 24 / 10
0 9722 SKOGANVARRE 69.7753, 25.0364 25 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8377, 25.0891 24 / 20
0 9722 SKOGANVARRE 69.8346, 25.0803 25 / 4
0 9722 SKOGANVARRE 69.8381, 25.0858 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8343, 25.0821 25 / 7
0 9722 SKOGANVARRE 69.8391, 25.0691 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8290, 25.1304 25 / 9
0 9722 SKOGANVARRE 69.8420, 25.0726 24 / 8
0 9722 SKOGANVARRE 69.8332, 25.0700 25 / 12
0 9722 SKOGANVARRE 69.8451, 25.0767 24 / 7
0 9722 SKOGANVARRE 69.7757, 25.0459 25 / 14
0 9722 SKOGANVARRE 69.8448, 25.0804 24 / 7
0 9722 SKOGANVARRE 69.8321, 25.0745 25 / 15
0 9722 SKOGANVARRE 69.8422, 25.0799 24 / 40
0 9722 SKOGANVARRE 69.8328, 25.0733 25 / 16
0 9722 SKOGANVARRE 69.8333, 25.0797 25 / 19
0 9722 SKOGANVARRE 69.8337, 25.0793 25 / 20
0 9722 SKOGANVARRE 69.8245, 25.2079 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8327, 25.0771 25 / 21
0 9722 SKOGANVARRE 69.8296, 25.1848 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8073, 24.7442 14 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8207, 25.1358 25 / 26
0 9722 SKOGANVARRE 69.8308, 25.1795 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8279, 24.9509 25 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8522, 24.9025 14 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8205, 25.1376 25 / 27
0 9722 SKOGANVARRE 69.8277, 25.1768 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8520, 24.9007 14 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8296, 25.1694 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8272, 25.1800 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8394, 25.0764 24 / 33
0 9722 SKOGANVARRE 69.8517, 24.9036 14 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7633, 25.1917 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8276, 25.1794 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8288, 25.1781 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8258, 25.1474 26 / 2
0 9722 SKOGANVARRE 69.8332, 25.1106 24 / 34
0 9722 SKOGANVARRE 69.7609, 25.2062 26 / 3
0 9722 SKOGANVARRE 69.7587, 25.2117 26 / 18
0 9722 SKOGANVARRE 69.8298, 25.1703 26 / 19
0 9722 SKOGANVARRE 69.8288, 25.1919 26 / 20
0 9722 SKOGANVARRE 69.8290, 25.1912 26 / 21
0 9722 SKOGANVARRE 69.8198, 25.1398 26 / 23
0 9722 SKOGANVARRE 69.7610, 25.2062 26 / 25
0 9722 SKOGANVARRE 69.7670, 25.3588 27 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8104, 25.2882 23 / 2
0 9722 SKOGANVARRE 69.7763, 25.0476 25 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8385, 25.0799 24 / 30
0 9722 SKOGANVARRE 69.8429, 25.0767 24 / 27
0 9722 SKOGANVARRE 69.8388, 25.0837 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8397, 25.0665 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8429, 25.0745 24 / 9
0 9722 SKOGANVARRE 69.8181, 25.1403 26 / 33
0 9722 SKOGANVARRE 69.8349, 25.0738 25 / 5
0 9722 SKOGANVARRE 69.8324, 25.1831 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8277, 25.1951 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8390, 25.0815 24 / 41
0 9722 SKOGANVARRE 69.7599, 25.2027 26 / 11
0 9722 SKOGANVARRE 69.8293, 25.1905 26 / 12
0 9722 SKOGANVARRE 69.7609, 25.1989 26 / 14
0 9722 SKOGANVARRE 69.7614, 25.1976 26 / 8
0 9722 SKOGANVARRE 69.8311, 25.0757 25 / 37
0 9722 SKOGANVARRE 69.7621, 25.1964 26 / 16
0 9722 SKOGANVARRE 69.8343, 25.1657 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7631, 25.1992 26 / 15
0 9722 SKOGANVARRE 69.7621, 25.1993 26 / 10
0 9722 SKOGANVARRE 69.7614, 25.2037 26 / 9
0 9722 SKOGANVARRE 69.8185, 25.2145 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7603, 25.2004 26 / 42
0 9722 SKOGANVARRE 69.8337, 25.1631 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7541, 25.2127 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8169, 25.1395 26 / 38
0 9722 SKOGANVARRE 69.7768, 25.0527 25 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8360, 25.1703 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8331, 25.1087 24 / 36
0 9722 SKOGANVARRE 69.8287, 25.1541 26 / 54
0 9722 SKOGANVARRE 69.8017, 25.3092 23 / 3
0 9722 SKOGANVARRE 69.8322, 25.1688 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7602, 25.2013 26 / 17
0 9722 SKOGANVARRE 69.7636, 25.1958 26 / 30
0 9722 SKOGANVARRE 69.8393, 25.0780 24 / 44
0 9722 SKOGANVARRE 69.8374, 25.0955 24 / 42
0 9722 SKOGANVARRE 69.7599, 25.2044 26 / 34
0 9722 SKOGANVARRE 69.8331, 25.1702 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8174, 25.1392 26 / 31
0 9722 SKOGANVARRE 69.8331, 25.0789 25 / 30
0 9722 SKOGANVARRE 69.7511, 25.2163 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7520, 25.2106 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7530, 25.2130 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7538, 25.2160 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7539, 25.2100 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8337, 25.0695 25 / 25
0 9722 SKOGANVARRE 69.8333, 25.1222 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7541, 25.2080 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7529, 25.2076 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7519, 25.2065 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8344, 25.0774 25 / 18
0 9722 SKOGANVARRE 69.7497, 25.2118 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7498, 25.2146 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8356, 25.1625 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7539, 25.2043 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8356, 25.1650 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7614, 25.1991 26 / 26
0 9722 SKOGANVARRE 69.8166, 25.1398 26 / 27
0 9722 SKOGANVARRE 69.8324, 25.1849 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8279, 25.1912 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8296, 25.1520 24 / 6
0 9722 SKOGANVARRE 69.7596, 25.2082 26 / 40
0 9722 SKOGANVARRE 69.8391, 25.0744 24 / 49
0 9722 SKOGANVARRE 69.8160, 25.2558 26 / 6
0 9722 SKOGANVARRE 69.8278, 25.1720 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8392, 25.0738 24 / 50
0 9722 SKOGANVARRE 69.8275, 25.1734 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8268, 25.1743 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8402, 25.0666 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8265, 25.1751 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8440, 25.0787 24 / 43
0 9722 SKOGANVARRE 69.8263, 25.1790 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8256, 25.1824 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8251, 25.1841 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8425, 25.0737 24 / 37
0 9722 SKOGANVARRE 69.8275, 25.1834 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8249, 25.1872 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8259, 25.1910 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8524, 24.9005 14 / 5
0 9722 SKOGANVARRE 69.8247, 25.1915 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7615, 25.1964 26 / 35
0 9722 SKOGANVARRE 69.8258, 25.1950 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8192, 25.2325 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8244, 25.1940 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8276, 25.1998 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7569, 25.2134 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8265, 25.2056 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8409, 24.9345 14 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8234, 25.2062 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8184, 24.9418 14 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8285, 25.1713 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8400, 25.0807 24 / 38
0 9722 SKOGANVARRE 69.8518, 24.9057 14 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8290, 25.1737 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8747, 24.9040 14 / 9
0 9722 SKOGANVARRE 69.8295, 25.1752 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8735, 24.9020 14 / 6
0 9722 SKOGANVARRE 69.8735, 24.9006 14 / 7
0 9722 SKOGANVARRE 69.8384, 24.9507 25 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8339, 25.1057 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8283, 24.9538 25 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7517, 25.2155 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8287, 25.1924 26 / 22
0 9722 SKOGANVARRE 69.8309, 25.1324 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8352, 25.1751 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8355, 25.1737 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7757, 25.0452 25 / 38
0 9722 SKOGANVARRE 69.8330, 24.9550 25 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8358, 25.1720 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8362, 25.1672 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8366, 25.1632 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7750, 25.0397 25 / 40
0 9722 SKOGANVARRE 69.8351, 25.1677 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8384, 25.0752 24 / 22
0 9722 SKOGANVARRE 69.8349, 25.1689 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8341, 25.1714 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8338, 25.1685 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8402, 25.0799 24 / 39
0 9722 SKOGANVARRE 69.8343, 25.1684 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8330, 25.1649 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8326, 25.1651 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8323, 25.1674 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8307, 25.0641 25 / 29
0 9722 SKOGANVARRE 69.8327, 25.1713 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7503, 25.2174 26 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8336, 25.1727 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8345, 25.1737 24 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7916, 24.7453 14 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.7912, 24.7597 14 / 1
0 9722 SKOGANVARRE 69.8745, 24.9017 14 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken