Norskholmveien 24
9845 TANA

Norskholmveien 24, 9845 TANA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Norskholmveien 24, 9845 TANA:

  • Postnummer: 9845 TANA
  • Gards-/bruksnummer: 17 / 46 i 2025
  • Grunnkrins: 105 BOFTSA/RUSTEFJELBMA
  • Valkrins: 5 BOFTSA
  • Kyrkjesogn: 11070404 TANA
  • Tettstad:

Norskholmveien

Norskholmveien er ein veg i Tana kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Norskholmveien 12 9845 TANA 70.3842, 28.1905 17 / 12
Norskholmveien 14 9845 TANA 70.3844, 28.1897 17 / 12
Norskholmveien 24 9845 TANA 70.3821, 28.1900 17 / 46

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken