Rihtágeaidnu 76
9845 TANA

Rihtágeaidnu 76, 9845 TANA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rihtágeaidnu 76, 9845 TANA:

  • Postnummer: 9845 TANA
  • Gards-/bruksnummer: 21 / 16 i 2025
  • Grunnkrins: 108 TORHOP/VESTERTANA
  • Valkrins: 5 BOFTSA
  • Kyrkjesogn: 11070404 TANA
  • Tettstad:

Rihtágeaidnu

Rihtágeaidnu er ein veg i Tana kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 17 til 76.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rihtágeaidnu 17 9845 TANA 70.4243, 27.8689 21 / 17
Rihtágeaidnu 68 9845 TANA 70.4204, 27.8791 21 / 1
Rihtágeaidnu 76 9845 TANA 70.4196, 27.8795 21 / 16

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken