Gammelveien 59
9845 TANA

Gammelveien 59, 9845 TANA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gammelveien 59, 9845 TANA:

  • Postnummer: 9845 TANA
  • Gards-/bruksnummer: 27 / 95 i 2025
  • Grunnkrins: 101 AUSTERTANA
  • Valkrins: 4 AUSTERTANA
  • Kyrkjesogn: 11070404 TANA
  • Tettstad:

Gammelveien

Gammelveien er ein veg i Tana kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 70.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gammelveien 6 9845 TANA 70.4397, 28.5052 27 / 79
Gammelveien 9 9845 TANA 70.4385, 28.5044 27 / 7
Gammelveien 14 9845 TANA 70.4393, 28.5072 27 / 73
Gammelveien 16 9845 TANA 70.4392, 28.5081 27 / 114
Gammelveien 25 9845 TANA 70.4384, 28.5078 27 / 64
Gammelveien 29 9845 TANA 70.4380, 28.5087 27 / 23
Gammelveien 31 9845 TANA 70.4372, 28.5069 27 / 3
Gammelveien 33 9845 TANA 70.4375, 28.5072 27 / 3
Gammelveien 35 9845 TANA 70.4371, 28.5103 27 / 91
Gammelveien 37 9845 TANA 70.4367, 28.5106 27 / 32
Gammelveien 40 9845 TANA 70.4380, 28.5130 27 / 25
Gammelveien 55 9845 TANA 70.4359, 28.5129 27 / 145
Gammelveien 57 9845 TANA 70.4353, 28.5120 27 / 128
Gammelveien 59 9845 TANA 70.4354, 28.5150 27 / 95
Gammelveien 61 9845 TANA 70.4353, 28.5154 27 / 95
Gammelveien 63 9845 TANA 70.4350, 28.5161 27 / 58
Gammelveien 69 9845 TANA 70.4359, 28.5184 27 / 136
Gammelveien 70 9845 TANA 70.4371, 28.5236 27 / 121

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken