Harrelvdalen 22
9845 TANA

Harrelvdalen 22, 9845 TANA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Harrelvdalen 22, 9845 TANA:

  • Postnummer: 9845 TANA
  • Gards-/bruksnummer: 32 / 41 i 2025
  • Grunnkrins: 102 BIRKESTRAND/HARRELV
  • Valkrins: 3 TANA BRU
  • Kyrkjesogn: 11070404 TANA
  • Tettstad:

Harrelvdalen

Harrelvdalen er ein veg i Tana kommune med 1 ulike adresser.
Husnummer frå 22 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Harrelvdalen 22 9845 TANA 70.3958, 28.2356 32 / 41

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken