0
9845 TANA

0, 9845 TANA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 9845 TANA:

  • Postnummer: 9845 TANA
  • Gards-/bruksnummer: 32 / 1 i 2025
  • Grunnkrins: 102 BIRKESTRAND/HARRELV
  • Valkrins: 4 AUSTERTANA
  • Kyrkjesogn: 11070404 TANA
  • Tettstad:

er i Tana kommune med 100 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 9826 SIRMA 70.0293, 26.8224 5 / 1
0 9826 SIRMA 69.9993, 26.9636 5 / 1
0 9826 SIRMA 70.1203, 27.1261 8 / 1
0 9826 SIRMA 70.0021, 26.8658 5 / 1
0 9826 SIRMA 69.9763, 27.0628 6 / 1
0 9826 SIRMA 69.9724, 27.0792 6 / 1
0 9826 SIRMA 69.9713, 27.0772 6 / 1
0 9826 SIRMA 69.9706, 27.0555 6 / 1
0 9826 SIRMA 69.9727, 27.0618 6 / 1
0 9826 SIRMA 70.0637, 27.2176 6 / 1
0 9826 SIRMA 69.9737, 27.0568 6 / 1
0 9826 SIRMA 69.9733, 27.0706 6 / 1
0 9826 SIRMA 70.0286, 27.3356 7 / 1
0 9826 SIRMA 70.0921, 27.0037 8 / 1
0 9826 SIRMA 70.0307, 26.8227 5 / 1
0 9845 TANA 70.5981, 28.4724 25 / 8
0 9845 TANA 70.2276, 27.9660 13 / 1
0 9845 TANA 70.1455, 28.1087 12 / 1
0 9845 TANA 70.0774, 28.2467 39 / 1
0 9845 TANA 70.0143, 28.2787 39 / 1
0 9845 TANA 70.0180, 28.2350 39 / 1
0 9845 TANA 70.1388, 27.4004 10 / 1
0 9845 TANA 70.1416, 28.0408 12 / 1
0 9845 TANA 69.9397, 28.1939 39 / 1
0 9845 TANA 70.2558, 27.8889 16 / 1
0 9845 TANA 70.4899, 28.1288 20 / 1
0 9845 TANA 70.4982, 28.1886 20 / 1
0 9845 TANA 70.0076, 28.2047 39 / 1
0 9845 TANA 70.4441, 28.4098 32 / 1
0 9845 TANA 70.1002, 27.4190 7 / 1
0 9845 TANA 70.1425, 28.2820 37 / 1
0 9845 TANA 70.1398, 27.3288 8 / 1
0 9845 TANA 70.0576, 28.1348 38 / 1
0 9845 TANA 70.2806, 27.6930 9 / 1
0 9845 TANA 70.3751, 28.0821 17 / 1
0 9845 TANA 70.2459, 27.8615 9 / 1
0 9845 TANA 70.2088, 27.6867 9 / 1
0 9845 TANA 70.2129, 27.6655 9 / 1
0 9845 TANA 70.1309, 27.6829 10 / 1
0 9845 TANA 70.1547, 27.8458 10 / 1
0 9845 TANA 70.1434, 27.4722 10 / 1
0 9845 TANA 70.0712, 27.7241 10 / 1
0 9845 TANA 70.1765, 27.9089 11 / 1
0 9845 TANA 70.1215, 27.9376 11 / 1
0 9845 TANA 70.1441, 28.1059 12 / 1
0 9845 TANA 70.2007, 27.9365 13 / 1
0 9845 TANA 70.1827, 27.9047 11 / 1
0 9845 TANA 70.1843, 27.9023 13 / 1
0 9845 TANA 70.2748, 27.8190 16 / 1
0 9845 TANA 70.5054, 28.2453 18 / 1
0 9845 TANA 70.5059, 28.2436 18 / 1
0 9845 TANA 70.0835, 28.2596 39 / 1
0 9845 TANA 70.4777, 28.6039 26 / 1
0 9845 TANA 70.1274, 28.0604 12 / 1
0 9845 TANA 70.3021, 28.4047 30 / 1
0 9845 TANA 70.3066, 28.4386 30 / 1
0 9845 TANA 70.3051, 28.2795 35 / 1
0 9845 TANA 70.1551, 28.3182 37 / 1
0 9845 TANA 70.3797, 28.0387 17 / 1
0 9845 TANA 70.4893, 28.1848 19 / 3
0 9845 TANA 69.9959, 28.2268 39 / 1
0 9845 TANA 70.0027, 28.1791 39 / 1
0 9845 TANA 70.0602, 28.2865 39 / 1
0 9845 TANA 70.0360, 28.2943 39 / 1
0 9845 TANA 70.1445, 28.0523 12 / 1
0 9845 TANA 70.1613, 28.2286 37 / 106
0 9845 TANA 70.4002, 27.9979 20 / 1
0 9845 TANA 70.4876, 28.6020 26 / 1
0 9845 TANA 70.3044, 28.4010 34 / 1
0 9845 TANA 70.0405, 28.2846 39 / 1
0 9845 TANA 70.0176, 28.1533 39 / 1
0 9845 TANA 70.0995, 27.4388 7 / 1
0 9845 TANA 70.2671, 27.7516 16 / 1
0 9845 TANA 70.3696, 28.0778 17 / 1
0 9845 TANA 70.4746, 28.6950 27 / 1
0 9845 TANA 70.3942, 28.0765 17 / 1
0 9845 TANA 70.3738, 28.1943 33 / 11
0 9845 TANA 70.5976, 28.4718 25 / 38
0 9845 TANA 70.2156, 27.6275 9 / 1
0 9845 TANA 70.3245, 27.9224 16 / 1
0 9845 TANA 70.1654, 28.2303 37 / 165
0 9845 TANA 70.6021, 28.4700 25 / 1
0 9845 TANA 70.6065, 28.4763 25 / 1
0 9845 TANA 70.1983, 28.2774 37 / 1
0 9845 TANA 70.5962, 28.4733 25 / 20
0 9845 TANA 70.1635, 28.2238 37 / 115
0 9845 TANA 70.4710, 28.0790 20 / 101
0 9845 TANA 70.0136, 28.2609 39 / 1
0 9845 TANA 70.3750, 28.1988 33 / 6
0 9845 TANA 70.5961, 28.4683 25 / 2
0 9845 TANA 70.2150, 27.2339 9 / 1
0 9845 TANA 70.3499, 28.0702 17 / 1
0 9845 TANA 70.1249, 27.9338 11 / 1
0 9845 TANA 70.1515, 27.3930 9 / 1
0 9845 TANA 70.1655, 28.2288 37 / 164
0 9845 TANA 70.2847, 27.6546 9 / 1
0 9845 TANA 70.1468, 27.5322 10 / 1
0 9845 TANA 70.2821, 27.7317 16 / 1
0 9845 TANA 70.4757, 28.2139 18 / 1
0 9845 TANA 70.5973, 28.4716 25 / 21

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken