Leaibbosgeaidnu 24
9845 TANA

Leaibbosgeaidnu 24, 9845 TANA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Leaibbosgeaidnu 24, 9845 TANA:

  • Postnummer: 9845 TANA
  • Gards-/bruksnummer: 20 / 45 i 2025
  • Grunnkrins: 108 TORHOP/VESTERTANA
  • Valkrins: 5 BOFTSA
  • Kyrkjesogn: 11070404 TANA
  • Tettstad:

Leaibbosgeaidnu

Leaibbosgeaidnu er ein veg i Tana kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 20 til 76.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Leaibbosgeaidnu 20 9845 TANA 70.4252, 27.8839 20 / 104
Leaibbosgeaidnu 24 9845 TANA 70.4245, 27.8821 20 / 45
Leaibbosgeaidnu 52 9845 TANA 70.4226, 27.8824 20 / 77
Leaibbosgeaidnu 54 9845 TANA 70.4221, 27.8826 20 / 140
Leaibbosgeaidnu 76 9845 TANA 70.4209, 27.8844 20 / 105

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken