Gárggogeašgeaidnu 3
9845 TANA

Gárggogeašgeaidnu 3, 9845 TANA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gárggogeašgeaidnu 3, 9845 TANA:

  • Postnummer: 9845 TANA
  • Gards-/bruksnummer: 20 / 41 i 2025
  • Grunnkrins: 108 TORHOP/VESTERTANA
  • Valkrins: 5 BOFTSA
  • Kyrkjesogn: 11070404 TANA
  • Tettstad:

Gárggogeašgeaidnu

Gárggogeašgeaidnu er ein veg i Tana kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 305.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gárggogeašgeaidnu 3 9845 TANA 70.4329, 27.8787 20 / 41
Gárggogeašgeaidnu 30 9845 TANA 70.4350, 27.8758 20 / 27
Gárggogeašgeaidnu 32 9845 TANA 70.4351, 27.8756 20 / 27
Gárggogeašgeaidnu 34 9845 TANA 70.4356, 27.8756 20 / 27
Gárggogeašgeaidnu 38 9845 TANA 70.4358, 27.8755 20 / 99
Gárggogeašgeaidnu 42 9845 TANA 70.4363, 27.8755 20 / 100
Gárggogeašgeaidnu 58 9845 TANA 70.4372, 27.8735 20 / 121
Gárggogeašgeaidnu 60 9845 TANA 70.4378, 27.8747 20 / 135
Gárggogeašgeaidnu 66 9845 TANA 70.4383, 27.8746 20 / 109
Gárggogeašgeaidnu 70 9845 TANA 70.4386, 27.8748 20 / 108
Gárggogeašgeaidnu 92 9845 TANA 70.4410, 27.8731 20 / 132
Gárggogeašgeaidnu 100 9845 TANA 70.4422, 27.8747 20 / 14
Gárggogeašgeaidnu 152 9845 TANA 70.4461, 27.8727 20 / 78
Gárggogeašgeaidnu 154 9845 TANA 70.4456, 27.8728 20 / 116
Gárggogeašgeaidnu 220 9845 TANA 70.4516, 27.8726 20 / 63
Gárggogeašgeaidnu 221 9845 TANA 70.4517, 27.8750 20 / 107
Gárggogeašgeaidnu 228 9845 TANA 70.4522, 27.8739 20 / 63
Gárggogeašgeaidnu 264 9845 TANA 70.4560, 27.8736 20 / 83
Gárggogeašgeaidnu 266 9845 TANA 70.4558, 27.8739 20 / 13
Gárggogeašgeaidnu 285 9845 TANA 70.4576, 27.8735 20 / 118
Gárggogeašgeaidnu 295 9845 TANA 70.4584, 27.8734 20 / 131
Gárggogeašgeaidnu 300 9845 TANA 70.4584, 27.8705 20 / 11
Gárggogeašgeaidnu 301 9845 TANA 70.4587, 27.8707 20 / 11
Gárggogeašgeaidnu 303 9845 TANA 70.4585, 27.8713 20 / 11
Gárggogeašgeaidnu 305 9845 TANA 70.4588, 27.8730 20 / 117

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken