Sørliveien 31
9845 TANA

Sørliveien 31, 9845 TANA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sørliveien 31, 9845 TANA:

  • Postnummer: 9845 TANA
  • Gards-/bruksnummer: 17 / 1 i 2025
  • Grunnkrins: 107 SMALFJORDEN
  • Valkrins: 5 BOFTSA
  • Kyrkjesogn: 11070404 TANA
  • Tettstad:

Sørliveien

Sørliveien er ein veg i Tana kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 17 til 86.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sørliveien 17 9845 TANA 70.4127, 28.0946 17 / 134
Sørliveien 31 9845 TANA 70.4103, 28.0934 17 / 1
Sørliveien 42 9845 TANA 70.4096, 28.0956 17 / 1
Sørliveien 55 9845 TANA 70.4093, 28.0918 17 / 1
Sørliveien 63 9845 TANA 70.4081, 28.0912 17 / 1
Sørliveien 86 9845 TANA 70.4066, 28.0911 17 / 74

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken