Šuoššjohgeaidnu 10
9845 TANA

Šuoššjohgeaidnu 10, 9845 TANA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Šuoššjohgeaidnu 10, 9845 TANA:

  • Postnummer: 9845 TANA
  • Gards-/bruksnummer: 21 / 25 i 2025
  • Grunnkrins: 108 TORHOP/VESTERTANA
  • Valkrins: 5 BOFTSA
  • Kyrkjesogn: 11070404 TANA
  • Tettstad:

Šuoššjohgeaidnu

Šuoššjohgeaidnu er ein veg i Tana kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 59.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Šuoššjohgeaidnu 2 9845 TANA 70.4436, 27.8287 21 / 20
Šuoššjohgeaidnu 4 9845 TANA 70.4432, 27.8280 21 / 26
Šuoššjohgeaidnu 8 9845 TANA 70.4438, 27.8272 21 / 24
Šuoššjohgeaidnu 9 9845 TANA 70.4439, 27.8293 21 / 2
Šuoššjohgeaidnu 10 9845 TANA 70.4435, 27.8257 21 / 25
Šuoššjohgeaidnu 20 9845 TANA 70.4443, 27.8249 21 / 3
Šuoššjohgeaidnu 43 9845 TANA 70.4457, 27.8227 21 / 1
Šuoššjohgeaidnu 59 9845 TANA 70.4471, 27.8242 21 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken