Birkelund 26
9845 TANA

Birkelund 26, 9845 TANA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Birkelund 26, 9845 TANA:

  • Postnummer: 9845 TANA
  • Gards-/bruksnummer: 18 / 16 i 2025
  • Grunnkrins: 106 BONAKAS/LANGNES
  • Valkrins: 5 BOFTSA
  • Kyrkjesogn: 11070404 TANA
  • Tettstad:

Birkelund

Birkelund er ein veg i Tana kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 56.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Birkelund 5 9845 TANA 70.4386, 28.2471 18 / 16
Birkelund 11 9845 TANA 70.4383, 28.2467 18 / 16
Birkelund 26 9845 TANA 70.4392, 28.2517 18 / 16
Birkelund 28 9845 TANA 70.4392, 28.2517 18 / 16
Birkelund 30 9845 TANA 70.4393, 28.2512 18 / 16
Birkelund 34 9845 TANA 70.4381, 28.2488 18 / 16
Birkelund 44 9845 TANA 70.4376, 28.2460 18 / 16
Birkelund 48 9845 TANA 70.4371, 28.2474 18 / 16
Birkelund 56 9845 TANA 70.4364, 28.2460 18 / 16

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken