Gujá 32
9845 TANA

Gujá 32, 9845 TANA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gujá 32, 9845 TANA:

  • Postnummer: 9845 TANA
  • Gards-/bruksnummer: 18 / 178 i 2025
  • Grunnkrins: 106 BONAKAS/LANGNES
  • Valkrins: 5 BOFTSA
  • Kyrkjesogn: 11070404 TANA
  • Tettstad:

Gujá

Gujá er ein veg i Tana kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 15 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gujá 15 9845 TANA 70.4239, 28.2323 18 / 321
Gujá 23 9845 TANA 70.4230, 28.2330 18 / 100
Gujá 28 9845 TANA 70.4235, 28.2359 18 / 178
Gujá 32 9845 TANA 70.4228, 28.2355 18 / 178

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken