Kvartsveien 37
9845 TANA

Kvartsveien 37, 9845 TANA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kvartsveien 37, 9845 TANA:

  • Postnummer: 9845 TANA
  • Gards-/bruksnummer: 27 / 137 i 2025
  • Grunnkrins: 101 AUSTERTANA
  • Valkrins: 4 AUSTERTANA
  • Kyrkjesogn: 11070404 TANA
  • Tettstad:

Kvartsveien

Kvartsveien er ein veg i Tana kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 23 til 95.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kvartsveien 23 9845 TANA 70.4392, 28.5180 27 / 38
Kvartsveien 25 9845 TANA 70.4395, 28.5190 27 / 38
Kvartsveien 31 9845 TANA 70.4398, 28.5175 27 / 85
Kvartsveien 37 9845 TANA 70.4403, 28.5171 27 / 137
Kvartsveien 45 9845 TANA 70.4411, 28.5173 27 / 80
Kvartsveien 53 9845 TANA 70.4419, 28.5171 27 / 99
Kvartsveien 65 9845 TANA 70.4430, 28.5173 27 / 109
Kvartsveien 71 9845 TANA 70.4431, 28.5186 27 / 108
Kvartsveien 73 9845 TANA 70.4428, 28.5185 27 / 106
Kvartsveien 75 9845 TANA 70.4423, 28.5182 27 / 105
Kvartsveien 77 9845 TANA 70.4423, 28.5170 27 / 118
Kvartsveien 83 9845 TANA 70.4435, 28.5176 27 / 112
Kvartsveien 85 9845 TANA 70.4436, 28.5176 27 / 112
Kvartsveien 89 9845 TANA 70.4443, 28.5170 27 / 111
Kvartsveien 91 9845 TANA 70.4444, 28.5170 27 / 111
Kvartsveien 93 9845 TANA 70.4443, 28.5187 27 / 107
Kvartsveien 95 9845 TANA 70.4440, 28.5188 27 / 115

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken