Roveien 15
9845 TANA

Roveien 15, 9845 TANA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Roveien 15, 9845 TANA:

  • Postnummer: 9845 TANA
  • Gards-/bruksnummer: 18 / 338 i 2025
  • Grunnkrins: 106 BONAKAS/LANGNES
  • Valkrins: 5 BOFTSA
  • Kyrkjesogn: 11070404 TANA
  • Tettstad:

Roveien

Roveien er ein veg i Tana kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 49.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Roveien 12 9845 TANA 70.4181, 28.2141 18 / 199
Roveien 13 9845 TANA 70.4185, 28.2142 18 / 208
Roveien 15 9845 TANA 70.4187, 28.2132 18 / 338
Roveien 42 9845 TANA 70.4196, 28.1994 18 / 147
Roveien 49 9845 TANA 70.4199, 28.2085 18 / 198

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken