Mørkedalsveien 35
1747 SKJEBERG

Mørkedalsveien 35, 1747 SKJEBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mørkedalsveien 35, 1747 SKJEBERG:

  • Postnummer: 1747 SKJEBERG
  • Gards-/bruksnummer: 1132 / 9 i 0105
  • Grunnkrins: 1201 GRIMSØYA
  • Valkrins: 11 SKJEBERG
  • Kyrkjesogn: 2020206 Søndre Skjeberg
  • Tettstad:

Mørkedalsveien

Mørkedalsveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 35 til 132.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mørkedalsveien 35 1747 SKJEBERG 59.1375, 11.1882 1132 / 9
Mørkedalsveien 39 1747 SKJEBERG 59.1370, 11.1865 1132 / 2
Mørkedalsveien 83 1747 SKJEBERG 59.1330, 11.1821 1132 / 2
Mørkedalsveien 120 1747 SKJEBERG 59.1314, 11.1812 1132 / 2
Mørkedalsveien 124 1747 SKJEBERG 59.1310, 11.1810 1132 / 2
Mørkedalsveien 126 1747 SKJEBERG 59.1307, 11.1804 1132 / 3
Mørkedalsveien 130 1747 SKJEBERG 59.1300, 11.1802 1132 / 38
Mørkedalsveien 132 1747 SKJEBERG 59.1296, 11.1800 1132 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken