Nordli 14
9300 FINNSNES

Nordli 14, 9300 FINNSNES er ei adresse i Lenvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordli 14, 9300 FINNSNES:

  • Postnummer: 9300 FINNSNES
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 327 i 1931 Lenvik
  • Grunnkrins: 302 FINNSNES
  • Valkrins: 6 FINNSNES
  • Kyrkjesogn: 11030101 Lenvik
  • Tettstad: Finnsnes

Nordli

Nordli er ein veg i Lenvik kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordli 1 9300 FINNSNES 69.2375, 17.9817 44 / 439
Nordli 2 9300 FINNSNES 69.2382, 17.9825 44 / 700
Nordli 4 9300 FINNSNES 69.2382, 17.9824 44 / 700
Nordli 5 9300 FINNSNES 69.2382, 17.9834 44 / 630
Nordli 6 9300 FINNSNES 69.2384, 17.9825 44 / 702
Nordli 7 9300 FINNSNES 69.2385, 17.9834 44 / 336
Nordli 8 9300 FINNSNES 69.2385, 17.9825 44 / 669
Nordli 9 9300 FINNSNES 69.2386, 17.9835 44 / 425
Nordli 10 9300 FINNSNES 69.2387, 17.9822 44 / 549
Nordli 11 9300 FINNSNES 69.2389, 17.9843 44 / 705
Nordli 12 9300 FINNSNES 69.2389, 17.9824 44 / 279
Nordli 14 9300 FINNSNES 69.2391, 17.9826 44 / 327

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken