Løvaasveien 41
7093 TILLER

Løvaasveien 41, 7093 TILLER er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Løvaasveien 41, 7093 TILLER:

  • Postnummer: 7093 TILLER
  • Gards-/bruksnummer: 314 / 1 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 7408 TORGÅRD
  • Valkrins: 8 TONSTAD
  • Kyrkjesogn: 9030701 Tiller
  • Tettstad:

Løvaasveien

Løvaasveien er ein veg i Trondheim kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 75.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Løvaasveien 1 7093 TILLER 63.3374, 10.3641 313 / 93
Løvaasveien 2 7093 TILLER 63.3378, 10.3644 313 / 100
Løvaasveien 3 7093 TILLER 63.3375, 10.3650 323 / 98
Løvaasveien 4 7093 TILLER 63.3377, 10.3650 323 / 60
Løvaasveien 5 7093 TILLER 63.3372, 10.3644 313 / 400
Løvaasveien 6 7093 TILLER 63.3378, 10.3653 323 / 2432
Løvaasveien 7 7093 TILLER 63.3371, 10.3647 323 / 1769
Løvaasveien 7B 7093 TILLER 63.3369, 10.3647 323 / 1096
Løvaasveien 8 7093 TILLER 63.3378, 10.3653 323 / 2432
Løvaasveien 30 7093 TILLER 63.3385, 10.3743 314 / 7
Løvaasveien 31 7093 TILLER 63.3368, 10.3740 314 / 4
Løvaasveien 41 7093 TILLER 63.3363, 10.3764 314 / 1
Løvaasveien 75A 7093 TILLER 63.3365, 10.3869 313 / 71
Løvaasveien 75B 7093 TILLER 63.3361, 10.3861 313 / 71

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken