Arnt Forseths vei 66
7072 HEIMDAL

Arnt Forseths vei 66, 7072 HEIMDAL er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Arnt Forseths vei 66, 7072 HEIMDAL:

  • Postnummer: 7072 HEIMDAL
  • Gards-/bruksnummer: 313 / 447 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 7523 HEIMDAL 23
  • Valkrins: 24 BREIDABLIKK
  • Kyrkjesogn: 9030101 Heimdal
  • Tettstad: Trondheim

Arnt Forseths vei

Arnt Forseths vei er ein veg i Trondheim kommune med 62 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 72.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Arnt Forseths vei 6 7072 HEIMDAL 63.3462, 10.3628 313 / 67
Arnt Forseths vei 7 7072 HEIMDAL 63.3464, 10.3616 313 / 329
Arnt Forseths vei 7B 7072 HEIMDAL 63.3462, 10.3615 313 / 328
Arnt Forseths vei 7C 7072 HEIMDAL 63.3463, 10.3618 313 / 392
Arnt Forseths vei 8A 7072 HEIMDAL 63.3460, 10.3623 313 / 122
Arnt Forseths vei 8B 7072 HEIMDAL 63.3460, 10.3622 313 / 122
Arnt Forseths vei 9 7072 HEIMDAL 63.3460, 10.3616 313 / 131
Arnt Forseths vei 10 7072 HEIMDAL 63.3451, 10.3620 313 / 295
Arnt Forseths vei 11 7072 HEIMDAL 63.3453, 10.3612 313 / 305
Arnt Forseths vei 11B 7072 HEIMDAL 63.3454, 10.3608 313 / 333
Arnt Forseths vei 12A 7072 HEIMDAL 63.3449, 10.3615 313 / 558
Arnt Forseths vei 12B 7072 HEIMDAL 63.3448, 10.3617 313 / 559
Arnt Forseths vei 12C 7072 HEIMDAL 63.3448, 10.3619 313 / 560
Arnt Forseths vei 12D 7072 HEIMDAL 63.3448, 10.3621 313 / 561
Arnt Forseths vei 12E 7072 HEIMDAL 63.3448, 10.3623 313 / 562
Arnt Forseths vei 12F 7072 HEIMDAL 63.3447, 10.3624 313 / 563
Arnt Forseths vei 13 7072 HEIMDAL 63.3451, 10.3610 313 / 306
Arnt Forseths vei 14A 7072 HEIMDAL 63.3446, 10.3624 313 / 564
Arnt Forseths vei 14B 7072 HEIMDAL 63.3446, 10.3622 313 / 565
Arnt Forseths vei 14C 7072 HEIMDAL 63.3446, 10.3621 313 / 566
Arnt Forseths vei 15 7072 HEIMDAL 63.3452, 10.3598 313 / 314
Arnt Forseths vei 15B 7072 HEIMDAL 63.3451, 10.3599 313 / 336
Arnt Forseths vei 16A 7072 HEIMDAL 63.3447, 10.3618 313 / 567
Arnt Forseths vei 16B 7072 HEIMDAL 63.3447, 10.3616 313 / 568
Arnt Forseths vei 16C 7072 HEIMDAL 63.3447, 10.3614 313 / 569
Arnt Forseths vei 17 7072 HEIMDAL 63.3449, 10.3600 313 / 315
Arnt Forseths vei 17B 7072 HEIMDAL 63.3447, 10.3601 313 / 340
Arnt Forseths vei 18 7072 HEIMDAL 63.3445, 10.3614 313 / 377
Arnt Forseths vei 19 7072 HEIMDAL 63.3448, 10.3609 313 / 307
Arnt Forseths vei 20A 7072 HEIMDAL 63.3442, 10.3614 313 / 231
Arnt Forseths vei 20B 7072 HEIMDAL 63.3443, 10.3614 313 / 231
Arnt Forseths vei 21 7072 HEIMDAL 63.3444, 10.3608 313 / 338
Arnt Forseths vei 22 7072 HEIMDAL 63.3441, 10.3611 313 / 348
Arnt Forseths vei 23A 7072 HEIMDAL 63.3445, 10.3602 313 / 313
Arnt Forseths vei 23B 7072 HEIMDAL 63.3445, 10.3601 313 / 313
Arnt Forseths vei 23C 7072 HEIMDAL 63.3444, 10.3602 313 / 313
Arnt Forseths vei 23D 7072 HEIMDAL 63.3443, 10.3602 313 / 313
Arnt Forseths vei 24 7072 HEIMDAL 63.3440, 10.3616 313 / 497
Arnt Forseths vei 25A 7072 HEIMDAL 63.3441, 10.3606 313 / 304
Arnt Forseths vei 25B 7072 HEIMDAL 63.3441, 10.3602 313 / 451
Arnt Forseths vei 26 7072 HEIMDAL 63.3436, 10.3616 313 / 346
Arnt Forseths vei 28 7072 HEIMDAL 63.3437, 10.3613 313 / 346
Arnt Forseths vei 30 7072 HEIMDAL 63.3433, 10.3615 313 / 442
Arnt Forseths vei 32 7072 HEIMDAL 63.3431, 10.3615 313 / 442
Arnt Forseths vei 34 7072 HEIMDAL 63.3431, 10.3616 313 / 442
Arnt Forseths vei 36 7072 HEIMDAL 63.3431, 10.3616 313 / 442
Arnt Forseths vei 38 7072 HEIMDAL 63.3431, 10.3617 313 / 442
Arnt Forseths vei 40 7072 HEIMDAL 63.3429, 10.3615 313 / 442
Arnt Forseths vei 42 7072 HEIMDAL 63.3427, 10.3618 313 / 442
Arnt Forseths vei 44 7072 HEIMDAL 63.3427, 10.3618 313 / 442
Arnt Forseths vei 46 7072 HEIMDAL 63.3427, 10.3617 313 / 442
Arnt Forseths vei 48 7072 HEIMDAL 63.3427, 10.3617 313 / 442
Arnt Forseths vei 50 7072 HEIMDAL 63.3426, 10.3618 313 / 442
Arnt Forseths vei 52 7072 HEIMDAL 63.3426, 10.3618 313 / 442
Arnt Forseths vei 54 7072 HEIMDAL 63.3426, 10.3617 313 / 442
Arnt Forseths vei 56 7072 HEIMDAL 63.3426, 10.3617 313 / 442
Arnt Forseths vei 62 7072 HEIMDAL 63.3429, 10.3609 313 / 440
Arnt Forseths vei 64 7072 HEIMDAL 63.3429, 10.3609 313 / 440
Arnt Forseths vei 66 7072 HEIMDAL 63.3430, 10.3609 313 / 447
Arnt Forseths vei 68 7072 HEIMDAL 63.3433, 10.3608 313 / 396
Arnt Forseths vei 70 7072 HEIMDAL 63.3436, 10.3607 313 / 345
Arnt Forseths vei 72 7072 HEIMDAL 63.3436, 10.3607 313 / 345

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken