Oppsynsmann Eggens veg 29
7072 HEIMDAL

Oppsynsmann Eggens veg 29, 7072 HEIMDAL er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Oppsynsmann Eggens veg 29, 7072 HEIMDAL:

  • Postnummer: 7072 HEIMDAL
  • Gards-/bruksnummer: 313 / 123 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 7524 HEIMDAL 24
  • Valkrins: 24 BREIDABLIKK
  • Kyrkjesogn: 9030101 Heimdal
  • Tettstad: Trondheim

Oppsynsmann Eggens veg

Oppsynsmann Eggens veg er ein veg i Trondheim kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Oppsynsmann Eggens veg 4 7072 HEIMDAL 63.3437, 10.3644 313 / 380
Oppsynsmann Eggens veg 6A 7072 HEIMDAL 63.3437, 10.3649 313 / 429
Oppsynsmann Eggens veg 25 7072 HEIMDAL 63.3435, 10.3637 313 / 232
Oppsynsmann Eggens veg 27 7072 HEIMDAL 63.3435, 10.3643 313 / 118
Oppsynsmann Eggens veg 29 7072 HEIMDAL 63.3434, 10.3648 313 / 123

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken