Røsslyngvegen 18E
7059 JAKOBSLI

Røsslyngvegen 18E, 7059 JAKOBSLI er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Røsslyngvegen 18E, 7059 JAKOBSLI:

  • Postnummer: 7059 JAKOBSLI
  • Gards-/bruksnummer: 21 / 758 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2211 JAKOBSLI 11
  • Valkrins: 12 CHARLOTTENLUND
  • Kyrkjesogn: 9020602 Charlottenlund
  • Tettstad: Trondheim

Røsslyngvegen

Røsslyngvegen er ein veg i Trondheim kommune med 38 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Røsslyngvegen 1 7059 JAKOBSLI 63.4199, 10.4964 21 / 60
Røsslyngvegen 2 7059 JAKOBSLI 63.4204, 10.4965 21 / 124
Røsslyngvegen 3 7059 JAKOBSLI 63.4200, 10.4969 21 / 59
Røsslyngvegen 4A 7059 JAKOBSLI 63.4205, 10.4970 21 / 1113
Røsslyngvegen 4B 7059 JAKOBSLI 63.4206, 10.4972 21 / 125
Røsslyngvegen 6A 7059 JAKOBSLI 63.4207, 10.4976 21 / 327
Røsslyngvegen 6B 7059 JAKOBSLI 63.4208, 10.4978 21 / 927
Røsslyngvegen 6C 7059 JAKOBSLI 63.4208, 10.4978 21 / 403
Røsslyngvegen 7 7059 JAKOBSLI 63.4204, 10.4982 21 / 328
Røsslyngvegen 7A 7059 JAKOBSLI 63.4204, 10.4982 21 / 416
Røsslyngvegen 7B 7059 JAKOBSLI 63.4205, 10.4986 21 / 437
Røsslyngvegen 9 7059 JAKOBSLI 63.4207, 10.4988 21 / 329
Røsslyngvegen 9A 7059 JAKOBSLI 63.4207, 10.4989 21 / 411
Røsslyngvegen 10 7059 JAKOBSLI 63.4210, 10.4987 21 / 330
Røsslyngvegen 10A 7059 JAKOBSLI 63.4211, 10.4988 21 / 330
Røsslyngvegen 11 7059 JAKOBSLI 63.4208, 10.4993 21 / 331
Røsslyngvegen 11B 7059 JAKOBSLI 63.4208, 10.4994 21 / 562
Røsslyngvegen 12 7059 JAKOBSLI 63.4212, 10.4991 21 / 332
Røsslyngvegen 12A 7059 JAKOBSLI 63.4212, 10.4992 21 / 422
Røsslyngvegen 13 7059 JAKOBSLI 63.4210, 10.4998 21 / 333
Røsslyngvegen 14 7059 JAKOBSLI 63.4214, 10.4995 21 / 334
Røsslyngvegen 14A 7059 JAKOBSLI 63.4214, 10.4996 21 / 393
Røsslyngvegen 15 7059 JAKOBSLI 63.4211, 10.5002 21 / 335
Røsslyngvegen 16 7059 JAKOBSLI 63.4216, 10.4999 21 / 336
Røsslyngvegen 16A 7059 JAKOBSLI 63.4216, 10.5000 21 / 408
Røsslyngvegen 17 7059 JAKOBSLI 63.4213, 10.5004 21 / 337
Røsslyngvegen 17A 7059 JAKOBSLI 63.4213, 10.5005 21 / 337
Røsslyngvegen 18A 7059 JAKOBSLI 63.4217, 10.5002 21 / 754
Røsslyngvegen 18B 7059 JAKOBSLI 63.4218, 10.5003 21 / 755
Røsslyngvegen 18C 7059 JAKOBSLI 63.4218, 10.5005 21 / 756
Røsslyngvegen 18D 7059 JAKOBSLI 63.4219, 10.5005 21 / 757
Røsslyngvegen 18E 7059 JAKOBSLI 63.4220, 10.5007 21 / 758
Røsslyngvegen 19 7059 JAKOBSLI 63.4215, 10.5008 21 / 338
Røsslyngvegen 21A 7059 JAKOBSLI 63.4216, 10.5012 21 / 759
Røsslyngvegen 21B 7059 JAKOBSLI 63.4217, 10.5014 21 / 760
Røsslyngvegen 21C 7059 JAKOBSLI 63.4218, 10.5013 21 / 761
Røsslyngvegen 21D 7059 JAKOBSLI 63.4218, 10.5015 21 / 762
Røsslyngvegen 21E 7059 JAKOBSLI 63.4219, 10.5017 21 / 763

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken