Stavnemovegen 4
7019 TRONDHEIM

Stavnemovegen 4, 7019 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stavnemovegen 4, 7019 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7019 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 95 / 73 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 5103 STAVNE
  • Valkrins: 33 ÅSVEIEN
  • Kyrkjesogn: 9030803 Ilen
  • Tettstad: Trondheim

Stavnemovegen

Stavnemovegen er ein veg i Trondheim kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stavnemovegen 1 7019 TRONDHEIM 63.4138, 10.3814 95 / 48
Stavnemovegen 2 7019 TRONDHEIM 63.4138, 10.3808 95 / 72
Stavnemovegen 3 7019 TRONDHEIM 63.4140, 10.3813 95 / 49
Stavnemovegen 4 7019 TRONDHEIM 63.4141, 10.3807 95 / 73
Stavnemovegen 5 7019 TRONDHEIM 63.4142, 10.3812 95 / 50
Stavnemovegen 6 7019 TRONDHEIM 63.4140, 10.3804 95 / 71
Stavnemovegen 7 7019 TRONDHEIM 63.4143, 10.3811 95 / 51
Stavnemovegen 8 7019 TRONDHEIM 63.4139, 10.3799 95 / 69
Stavnemovegen 9 7019 TRONDHEIM 63.4143, 10.3807 95 / 53
Stavnemovegen 11 7019 TRONDHEIM 63.4143, 10.3803 95 / 54
Stavnemovegen 13 7019 TRONDHEIM 63.4142, 10.3800 95 / 55
Stavnemovegen 15 7019 TRONDHEIM 63.4142, 10.3797 95 / 56

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken