Tillerbruvegen 1
7092 TILLER

Tillerbruvegen 1, 7092 TILLER er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tillerbruvegen 1, 7092 TILLER:

  • Postnummer: 7092 TILLER
  • Gards-/bruksnummer: 326 / 13 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 7421 TILLER-HÅRSTAD 21
  • Valkrins: 8 TONSTAD
  • Kyrkjesogn: 9030701 Tiller
  • Tettstad: Trondheim

Tillerbruvegen

Tillerbruvegen er ein veg i Trondheim kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 202.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tillerbruvegen 1 7092 TILLER 63.3474, 10.3835 326 / 13
Tillerbruvegen 2 7092 TILLER 63.3476, 10.3846 325 / 14
Tillerbruvegen 3A 7092 TILLER 63.3473, 10.3841 326 / 65
Tillerbruvegen 3B 7092 TILLER 63.3472, 10.3844 326 / 16
Tillerbruvegen 4 7092 TILLER 63.3475, 10.3851 325 / 17
Tillerbruvegen 5 7092 TILLER 63.3471, 10.3849 326 / 19
Tillerbruvegen 6 7092 TILLER 63.3475, 10.3856 325 / 22
Tillerbruvegen 7 7092 TILLER 63.3471, 10.3854 326 / 18
Tillerbruvegen 8 7092 TILLER 63.3474, 10.3858 325 / 236
Tillerbruvegen 42 7092 TILLER 63.3481, 10.4080 326 / 8
Tillerbruvegen 44 7092 TILLER 63.3470, 10.4065 326 / 8
Tillerbruvegen 46 7092 TILLER 63.3464, 10.3980 326 / 30
Tillerbruvegen 75 7092 TILLER 63.3431, 10.4031 326 / 3
Tillerbruvegen 76 7092 TILLER 63.3436, 10.4030 326 / 3
Tillerbruvegen 76B 7092 TILLER 63.3438, 10.4032 326 / 3
Tillerbruvegen 128 7092 TILLER 63.3428, 10.4181 328 / 1
Tillerbruvegen 131 7092 TILLER 63.3426, 10.4222 329 / 5
Tillerbruvegen 135 7092 TILLER 63.3390, 10.4267 329 / 2
Tillerbruvegen 140 7092 TILLER 63.3470, 10.4210 326 / 1
Tillerbruvegen 142 7092 TILLER 63.3474, 10.4207 326 / 1
Tillerbruvegen 144 7092 TILLER 63.3480, 10.4208 326 / 1
Tillerbruvegen 147 7092 TILLER 63.3433, 10.4274 329 / 27
Tillerbruvegen 149 7092 TILLER 63.3420, 10.4280 329 / 30
Tillerbruvegen 149B 7092 TILLER 63.3422, 10.4282 329 / 30
Tillerbruvegen 151 7092 TILLER 63.3414, 10.4281 329 / 4
Tillerbruvegen 157 7092 TILLER 63.3433, 10.4294 327 / 1
Tillerbruvegen 159 7092 TILLER 63.3438, 10.4305 328 / 3
Tillerbruvegen 161 7092 TILLER 63.3443, 10.4325 328 / 13
Tillerbruvegen 164 7092 TILLER 63.3457, 10.4295 328 / 12
Tillerbruvegen 165 7092 TILLER 63.3453, 10.4303 328 / 6
Tillerbruvegen 166 7092 TILLER 63.3460, 10.4297 328 / 9
Tillerbruvegen 168 7092 TILLER 63.3462, 10.4301 328 / 8
Tillerbruvegen 170 7092 TILLER 63.3463, 10.4305 327 / 11
Tillerbruvegen 177 7092 TILLER 63.3433, 10.4377 328 / 3
Tillerbruvegen 179 7092 TILLER 63.3445, 10.4377 328 / 10
Tillerbruvegen 186 7092 TILLER 63.3468, 10.4332 327 / 17
Tillerbruvegen 187 7092 TILLER 63.3464, 10.4339 327 / 2
Tillerbruvegen 198 7092 TILLER 63.3477, 10.4330 326 / 2
Tillerbruvegen 198B 7092 TILLER 63.3480, 10.4337 326 / 2
Tillerbruvegen 200 7092 TILLER 63.3528, 10.4286 326 / 35
Tillerbruvegen 202 7092 TILLER 63.3566, 10.4257 326 / 39

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken