Østmovegen 11
7056 RANHEIM

Østmovegen 11, 7056 RANHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Østmovegen 11, 7056 RANHEIM:

  • Postnummer: 7056 RANHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 21 / 136 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2306 RANHEIM 6
  • Valkrins: 11 RANHEIM
  • Kyrkjesogn: 9020601 Ranheim
  • Tettstad: Trondheim

Østmovegen

Østmovegen er ein veg i Trondheim kommune med 37 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Østmovegen 1 7056 RANHEIM 63.4257, 10.5183 21 / 88
Østmovegen 2 7056 RANHEIM 63.4265, 10.5156 21 / 1125
Østmovegen 3 7056 RANHEIM 63.4259, 10.5181 21 / 89
Østmovegen 3A 7056 RANHEIM 63.4260, 10.5181 21 / 145
Østmovegen 4A 7056 RANHEIM 63.4255, 10.5176 21 / 1124
Østmovegen 4B 7056 RANHEIM 63.4258, 10.5175 21 / 73
Østmovegen 4C 7056 RANHEIM 63.4258, 10.5172 21 / 1120
Østmovegen 5 7056 RANHEIM 63.4263, 10.5178 21 / 93
Østmovegen 5B 7056 RANHEIM 63.4262, 10.5180 21 / 765
Østmovegen 6A 7056 RANHEIM 63.4260, 10.5169 21 / 1107
Østmovegen 6B 7056 RANHEIM 63.4260, 10.5169 21 / 1107
Østmovegen 6C 7056 RANHEIM 63.4262, 10.5168 21 / 1108
Østmovegen 6D 7056 RANHEIM 63.4262, 10.5167 21 / 1108
Østmovegen 6E 7056 RANHEIM 63.4261, 10.5173 21 / 91
Østmovegen 7 7056 RANHEIM 63.4266, 10.5176 21 / 92
Østmovegen 7B 7056 RANHEIM 63.4266, 10.5181 21 / 1096
Østmovegen 7C 7056 RANHEIM 63.4265, 10.5180 21 / 1098
Østmovegen 8A 7056 RANHEIM 63.4264, 10.5172 21 / 90
Østmovegen 8B 7056 RANHEIM 63.4265, 10.5171 21 / 90
Østmovegen 9 7056 RANHEIM 63.4269, 10.5175 21 / 135
Østmovegen 9B 7056 RANHEIM 63.4269, 10.5180 21 / 627
Østmovegen 10A 7056 RANHEIM 63.4267, 10.5168 21 / 138
Østmovegen 10B 7056 RANHEIM 63.4267, 10.5167 21 / 138
Østmovegen 10C 7056 RANHEIM 63.4269, 10.5167 21 / 1028
Østmovegen 11 7056 RANHEIM 63.4271, 10.5172 21 / 136
Østmovegen 12 7056 RANHEIM 63.4271, 10.5162 21 / 309
Østmovegen 13A 7056 RANHEIM 63.4273, 10.5169 21 / 1029
Østmovegen 13B 7056 RANHEIM 63.4273, 10.5165 21 / 137
Østmovegen 13C 7056 RANHEIM 63.4274, 10.5163 21 / 137
Østmovegen 13D 7056 RANHEIM 63.4274, 10.5166 21 / 137
Østmovegen 13E 7056 RANHEIM 63.4274, 10.5164 21 / 137
Østmovegen 14 7056 RANHEIM 63.4272, 10.5157 21 / 308
Østmovegen 15 7056 RANHEIM 63.4275, 10.5160 21 / 199
Østmovegen 16 7056 RANHEIM 63.4274, 10.5154 21 / 424
Østmovegen 17 7056 RANHEIM 63.4277, 10.5156 21 / 200
Østmovegen 18 7056 RANHEIM 63.4275, 10.5148 21 / 307
Østmovegen 19 7056 RANHEIM 63.4279, 10.5151 21 / 201

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken