Østre Tunhøgda 5
7058 JAKOBSLI

Østre Tunhøgda 5, 7058 JAKOBSLI er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Østre Tunhøgda 5, 7058 JAKOBSLI:

  • Postnummer: 7058 JAKOBSLI
  • Gards-/bruksnummer: 16 / 69 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2209 JAKOBSLI 9
  • Valkrins: 12 CHARLOTTENLUND
  • Kyrkjesogn: 9020602 Charlottenlund
  • Tettstad: Trondheim

Østre Tunhøgda

Østre Tunhøgda er ein veg i Trondheim kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Østre Tunhøgda 1 7058 JAKOBSLI 63.4245, 10.4894 16 / 69
Østre Tunhøgda 3 7058 JAKOBSLI 63.4243, 10.4894 16 / 69
Østre Tunhøgda 5 7058 JAKOBSLI 63.4242, 10.4895 16 / 69

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken