Eikvegen 5B
7059 JAKOBSLI

Eikvegen 5B, 7059 JAKOBSLI er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Eikvegen 5B, 7059 JAKOBSLI:

  • Postnummer: 7059 JAKOBSLI
  • Gards-/bruksnummer: 21 / 944 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2211 JAKOBSLI 11
  • Valkrins: 12 CHARLOTTENLUND
  • Kyrkjesogn: 9020602 Charlottenlund
  • Tettstad: Trondheim

Eikvegen

Eikvegen er ein veg i Trondheim kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Eikvegen 1 7059 JAKOBSLI 63.4213, 10.5044 21 / 450
Eikvegen 1B 7059 JAKOBSLI 63.4214, 10.5043 21 / 491
Eikvegen 2 7059 JAKOBSLI 63.4210, 10.5048 21 / 463
Eikvegen 2B 7059 JAKOBSLI 63.4208, 10.5049 21 / 508
Eikvegen 3 7059 JAKOBSLI 63.4215, 10.5039 21 / 451
Eikvegen 4A 7059 JAKOBSLI 63.4207, 10.5046 21 / 852
Eikvegen 4B 7059 JAKOBSLI 63.4207, 10.5044 21 / 853
Eikvegen 4C 7059 JAKOBSLI 63.4208, 10.5043 21 / 854
Eikvegen 4D 7059 JAKOBSLI 63.4208, 10.5042 21 / 855
Eikvegen 5A 7059 JAKOBSLI 63.4212, 10.5037 21 / 452
Eikvegen 5B 7059 JAKOBSLI 63.4213, 10.5036 21 / 944
Eikvegen 6A 7059 JAKOBSLI 63.4210, 10.5040 21 / 858
Eikvegen 6B 7059 JAKOBSLI 63.4210, 10.5038 21 / 859
Eikvegen 6C 7059 JAKOBSLI 63.4210, 10.5036 21 / 860
Eikvegen 6D 7059 JAKOBSLI 63.4210, 10.5034 21 / 861
Eikvegen 7 7059 JAKOBSLI 63.4213, 10.5032 21 / 453
Eikvegen 8A 7059 JAKOBSLI 63.4210, 10.5029 21 / 862
Eikvegen 8B 7059 JAKOBSLI 63.4209, 10.5028 21 / 863
Eikvegen 8C 7059 JAKOBSLI 63.4209, 10.5027 21 / 864
Eikvegen 10A 7059 JAKOBSLI 63.4208, 10.5024 21 / 865
Eikvegen 10B 7059 JAKOBSLI 63.4208, 10.5023 21 / 866
Eikvegen 10C 7059 JAKOBSLI 63.4208, 10.5022 21 / 867

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken