Walldens veg 13
7056 RANHEIM

Walldens veg 13, 7056 RANHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Walldens veg 13, 7056 RANHEIM:

  • Postnummer: 7056 RANHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 21 / 953 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2306 RANHEIM 6
  • Valkrins: 11 RANHEIM
  • Kyrkjesogn: 9020601 Ranheim
  • Tettstad: Trondheim

Walldens veg

Walldens veg er ein veg i Trondheim kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Walldens veg 1A 7056 RANHEIM 63.4260, 10.5199 21 / 972
Walldens veg 1B 7056 RANHEIM 63.4260, 10.5201 21 / 973
Walldens veg 2A 7056 RANHEIM 63.4263, 10.5200 21 / 961
Walldens veg 2B 7056 RANHEIM 63.4262, 10.5200 21 / 961
Walldens veg 3A 7056 RANHEIM 63.4260, 10.5202 21 / 974
Walldens veg 3B 7056 RANHEIM 63.4259, 10.5203 21 / 975
Walldens veg 4A 7056 RANHEIM 63.4263, 10.5204 21 / 962
Walldens veg 4B 7056 RANHEIM 63.4262, 10.5204 21 / 962
Walldens veg 5A 7056 RANHEIM 63.4259, 10.5204 21 / 976
Walldens veg 5B 7056 RANHEIM 63.4259, 10.5205 21 / 977
Walldens veg 6A 7056 RANHEIM 63.4262, 10.5208 21 / 951
Walldens veg 6B 7056 RANHEIM 63.4261, 10.5209 21 / 951
Walldens veg 7 7056 RANHEIM 63.4258, 10.5208 21 / 964
Walldens veg 8A 7056 RANHEIM 63.4261, 10.5212 21 / 952
Walldens veg 8B 7056 RANHEIM 63.4260, 10.5213 21 / 952
Walldens veg 9 7056 RANHEIM 63.4258, 10.5210 21 / 965
Walldens veg 10 7056 RANHEIM 63.4260, 10.5217 21 / 957
Walldens veg 11 7056 RANHEIM 63.4257, 10.5212 21 / 966
Walldens veg 12 7056 RANHEIM 63.4260, 10.5218 21 / 958
Walldens veg 13 7056 RANHEIM 63.4257, 10.5215 21 / 953
Walldens veg 15 7056 RANHEIM 63.4256, 10.5221 21 / 954
Walldens veg 17 7056 RANHEIM 63.4257, 10.5222 21 / 955

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken