Havrevegen 6A
7046 TRONDHEIM

Havrevegen 6A, 7046 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Havrevegen 6A, 7046 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7046 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 228 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2119 STRINDHEIM 19
  • Valkrins: 37 EBERG
  • Kyrkjesogn: 9020401 Strindheim
  • Tettstad: Trondheim

Havrevegen

Havrevegen er ein veg i Trondheim kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Havrevegen 1A 7046 TRONDHEIM 63.4240, 10.4498 14 / 42
Havrevegen 2 7046 TRONDHEIM 63.4243, 10.4493 14 / 79
Havrevegen 3 7046 TRONDHEIM 63.4240, 10.4505 14 / 56
Havrevegen 4A 7046 TRONDHEIM 63.4243, 10.4500 14 / 171
Havrevegen 4B 7046 TRONDHEIM 63.4243, 10.4504 14 / 54
Havrevegen 4C 7046 TRONDHEIM 63.4244, 10.4505 14 / 275
Havrevegen 5 7046 TRONDHEIM 63.4240, 10.4510 14 / 181
Havrevegen 6A 7046 TRONDHEIM 63.4242, 10.4510 14 / 228
Havrevegen 6B 7046 TRONDHEIM 63.4242, 10.4512 14 / 78

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken