Solvollvegen 23B
7046 TRONDHEIM

Solvollvegen 23B, 7046 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solvollvegen 23B, 7046 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7046 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 230 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2112 STRINDHEIM 12
  • Valkrins: 13 STRINDHEIM
  • Kyrkjesogn: 9020401 Strindheim
  • Tettstad: Trondheim

Solvollvegen

Solvollvegen er ein veg i Trondheim kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solvollvegen 1 7046 TRONDHEIM 63.4269, 10.4589 14 / 118
Solvollvegen 2 7046 TRONDHEIM 63.4266, 10.4587 14 / 109
Solvollvegen 3 7046 TRONDHEIM 63.4269, 10.4582 14 / 119
Solvollvegen 4 7046 TRONDHEIM 63.4264, 10.4585 14 / 88
Solvollvegen 5 7046 TRONDHEIM 63.4267, 10.4580 14 / 86
Solvollvegen 5A 7046 TRONDHEIM 63.4268, 10.4579 14 / 86
Solvollvegen 5B 7046 TRONDHEIM 63.4268, 10.4576 14 / 141
Solvollvegen 6 7046 TRONDHEIM 63.4262, 10.4582 14 / 92
Solvollvegen 7 7046 TRONDHEIM 63.4265, 10.4577 14 / 84
Solvollvegen 7B 7046 TRONDHEIM 63.4263, 10.4573 14 / 302
Solvollvegen 7C 7046 TRONDHEIM 63.4263, 10.4576 14 / 129
Solvollvegen 8 7046 TRONDHEIM 63.4260, 10.4580 14 / 93
Solvollvegen 8A 7046 TRONDHEIM 63.4260, 10.4579 14 / 100
Solvollvegen 9 7046 TRONDHEIM 63.4261, 10.4573 14 / 85
Solvollvegen 10 7046 TRONDHEIM 63.4258, 10.4577 14 / 97
Solvollvegen 10A 7046 TRONDHEIM 63.4258, 10.4576 14 / 103
Solvollvegen 11 7046 TRONDHEIM 63.4259, 10.4570 14 / 81
Solvollvegen 12 7046 TRONDHEIM 63.4256, 10.4574 14 / 98
Solvollvegen 13 7046 TRONDHEIM 63.4257, 10.4567 14 / 76
Solvollvegen 13B 7046 TRONDHEIM 63.4257, 10.4566 14 / 135
Solvollvegen 15 7046 TRONDHEIM 63.4256, 10.4560 14 / 201
Solvollvegen 17 7046 TRONDHEIM 63.4254, 10.4567 14 / 203
Solvollvegen 19 7046 TRONDHEIM 63.4254, 10.4563 14 / 202
Solvollvegen 21A 7046 TRONDHEIM 63.4252, 10.4561 14 / 204
Solvollvegen 21B 7046 TRONDHEIM 63.4251, 10.4562 14 / 240
Solvollvegen 23A 7046 TRONDHEIM 63.4251, 10.4564 14 / 205
Solvollvegen 23B 7046 TRONDHEIM 63.4251, 10.4566 14 / 230
Solvollvegen 25A 7046 TRONDHEIM 63.4250, 10.4568 14 / 206
Solvollvegen 25B 7046 TRONDHEIM 63.4250, 10.4569 14 / 236
Solvollvegen 27 7046 TRONDHEIM 63.4252, 10.4573 14 / 207

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken