Engvegen 27B
7046 TRONDHEIM

Engvegen 27B, 7046 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Engvegen 27B, 7046 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7046 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 110 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2119 STRINDHEIM 19
  • Valkrins: 37 EBERG
  • Kyrkjesogn: 9020401 Strindheim
  • Tettstad: Trondheim

Engvegen

Engvegen er ein veg i Trondheim kommune med 38 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Engvegen 1 7046 TRONDHEIM 63.4225, 10.4491 14 / 34
Engvegen 1C 7046 TRONDHEIM 63.4224, 10.4495 14 / 174
Engvegen 2 7046 TRONDHEIM 63.4228, 10.4491 14 / 49
Engvegen 2B 7046 TRONDHEIM 63.4229, 10.4489 14 / 49
Engvegen 3A 7046 TRONDHEIM 63.4226, 10.4496 14 / 35
Engvegen 3B 7046 TRONDHEIM 63.4225, 10.4500 14 / 285
Engvegen 3C 7046 TRONDHEIM 63.4225, 10.4502 14 / 285
Engvegen 4 7046 TRONDHEIM 63.4231, 10.4499 14 / 45
Engvegen 4B 7046 TRONDHEIM 63.4232, 10.4497 14 / 169
Engvegen 5A 7046 TRONDHEIM 63.4228, 10.4501 14 / 36
Engvegen 5B 7046 TRONDHEIM 63.4228, 10.4503 14 / 36
Engvegen 5C 7046 TRONDHEIM 63.4227, 10.4505 14 / 301
Engvegen 6 7046 TRONDHEIM 63.4235, 10.4506 14 / 41
Engvegen 7A 7046 TRONDHEIM 63.4230, 10.4504 14 / 37
Engvegen 7B 7046 TRONDHEIM 63.4229, 10.4509 14 / 262
Engvegen 8 7046 TRONDHEIM 63.4238, 10.4510 14 / 58
Engvegen 9 7046 TRONDHEIM 63.4232, 10.4507 14 / 38
Engvegen 9B 7046 TRONDHEIM 63.4230, 10.4508 14 / 132
Engvegen 10 7046 TRONDHEIM 63.4244, 10.4510 14 / 229
Engvegen 11A 7046 TRONDHEIM 63.4234, 10.4510 14 / 233
Engvegen 11B 7046 TRONDHEIM 63.4233, 10.4510 14 / 39
Engvegen 11C 7046 TRONDHEIM 63.4233, 10.4513 14 / 234
Engvegen 13A 7046 TRONDHEIM 63.4236, 10.4514 14 / 55
Engvegen 13B 7046 TRONDHEIM 63.4234, 10.4516 14 / 215
Engvegen 15 7046 TRONDHEIM 63.4238, 10.4516 14 / 51
Engvegen 17 7046 TRONDHEIM 63.4240, 10.4519 14 / 40
Engvegen 19 7046 TRONDHEIM 63.4243, 10.4523 14 / 106
Engvegen 21 7046 TRONDHEIM 63.4245, 10.4526 14 / 89
Engvegen 21B 7046 TRONDHEIM 63.4244, 10.4530 14 / 131
Engvegen 23A 7046 TRONDHEIM 63.4246, 10.4531 14 / 90
Engvegen 23B 7046 TRONDHEIM 63.4244, 10.4534 14 / 303
Engvegen 23C 7046 TRONDHEIM 63.4245, 10.4535 14 / 304
Engvegen 25 7046 TRONDHEIM 63.4247, 10.4536 14 / 91
Engvegen 25B 7046 TRONDHEIM 63.4246, 10.4538 14 / 150
Engvegen 25C 7046 TRONDHEIM 63.4248, 10.4540 14 / 151
Engvegen 27A 7046 TRONDHEIM 63.4249, 10.4538 14 / 268
Engvegen 27B 7046 TRONDHEIM 63.4250, 10.4537 14 / 110
Engvegen 29 7046 TRONDHEIM 63.4250, 10.4535 14 / 111

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken