Kløvervegen 3
7046 TRONDHEIM

Kløvervegen 3, 7046 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kløvervegen 3, 7046 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7046 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 232 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2119 STRINDHEIM 19
  • Valkrins: 37 EBERG
  • Kyrkjesogn: 9020401 Strindheim
  • Tettstad: Trondheim

Kløvervegen

Kløvervegen er ein veg i Trondheim kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kløvervegen 2A 7046 TRONDHEIM 63.4234, 10.4499 14 / 44
Kløvervegen 2B 7046 TRONDHEIM 63.4234, 10.4496 14 / 170
Kløvervegen 3 7046 TRONDHEIM 63.4238, 10.4505 14 / 232
Kløvervegen 4A 7046 TRONDHEIM 63.4237, 10.4499 14 / 43
Kløvervegen 4B 7046 TRONDHEIM 63.4237, 10.4496 14 / 267
Kløvervegen 6 7046 TRONDHEIM 63.4239, 10.4499 14 / 180

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken