Gildheimsvegen 4A
7044 TRONDHEIM

Gildheimsvegen 4A, 7044 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gildheimsvegen 4A, 7044 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7044 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 4 / 8 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2105 STRINDHEIM 5
  • Valkrins: 13 STRINDHEIM
  • Kyrkjesogn: 9020401 Strindheim
  • Tettstad: Trondheim

Gildheimsvegen

Gildheimsvegen er ein veg i Trondheim kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gildheimsvegen 1 7044 TRONDHEIM 63.4330, 10.4650 4 / 22
Gildheimsvegen 2 7044 TRONDHEIM 63.4328, 10.4657 4 / 15
Gildheimsvegen 2B 7044 TRONDHEIM 63.4327, 10.4662 4 / 26
Gildheimsvegen 2C 7044 TRONDHEIM 63.4327, 10.4666 4 / 25
Gildheimsvegen 2D 7044 TRONDHEIM 63.4326, 10.4670 4 / 17
Gildheimsvegen 3A 7044 TRONDHEIM 63.4325, 10.4649 4 / 14
Gildheimsvegen 3B 7044 TRONDHEIM 63.4326, 10.4644 4 / 14
Gildheimsvegen 4A 7044 TRONDHEIM 63.4324, 10.4660 4 / 8
Gildheimsvegen 4B 7044 TRONDHEIM 63.4324, 10.4659 4 / 8
Gildheimsvegen 5A 7044 TRONDHEIM 63.4322, 10.4648 4 / 14
Gildheimsvegen 5B 7044 TRONDHEIM 63.4322, 10.4644 4 / 14
Gildheimsvegen 6 7044 TRONDHEIM 63.4322, 10.4660 4 / 9
Gildheimsvegen 7A 7044 TRONDHEIM 63.4320, 10.4648 4 / 14
Gildheimsvegen 7B 7044 TRONDHEIM 63.4320, 10.4644 4 / 14
Gildheimsvegen 8 7044 TRONDHEIM 63.4319, 10.4658 4 / 11
Gildheimsvegen 9A 7044 TRONDHEIM 63.4317, 10.4651 4 / 29
Gildheimsvegen 9B 7044 TRONDHEIM 63.4317, 10.4651 4 / 98
Gildheimsvegen 9C 7044 TRONDHEIM 63.4317, 10.4648 4 / 94
Gildheimsvegen 10A 7044 TRONDHEIM 63.4315, 10.4658 4 / 12
Gildheimsvegen 10B 7044 TRONDHEIM 63.4314, 10.4664 4 / 84
Gildheimsvegen 11A 7044 TRONDHEIM 63.4316, 10.4643 4 / 28
Gildheimsvegen 11B 7044 TRONDHEIM 63.4316, 10.4640 4 / 93
Gildheimsvegen 12 7044 TRONDHEIM 63.4311, 10.4659 4 / 32
Gildheimsvegen 13A 7044 TRONDHEIM 63.4313, 10.4643 4 / 76
Gildheimsvegen 13B 7044 TRONDHEIM 63.4312, 10.4643 4 / 34
Gildheimsvegen 14 7044 TRONDHEIM 63.4310, 10.4654 4 / 49
Gildheimsvegen 15 7044 TRONDHEIM 63.4313, 10.4649 4 / 31
Gildheimsvegen 17 7044 TRONDHEIM 63.4313, 10.4652 4 / 33

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken