Pinebergsvingen 12A
7045 TRONDHEIM

Pinebergsvingen 12A, 7045 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Pinebergsvingen 12A, 7045 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7045 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 761 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2106 STRINDHEIM 6
  • Valkrins: 13 STRINDHEIM
  • Kyrkjesogn: 9020401 Strindheim
  • Tettstad: Trondheim

Pinebergsvingen

Pinebergsvingen er ein veg i Trondheim kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Pinebergsvingen 1 7045 TRONDHEIM 63.4340, 10.4508 9 / 648
Pinebergsvingen 2 7045 TRONDHEIM 63.4339, 10.4500 9 / 649
Pinebergsvingen 3 7045 TRONDHEIM 63.4343, 10.4508 9 / 650
Pinebergsvingen 4 7045 TRONDHEIM 63.4342, 10.4500 9 / 651
Pinebergsvingen 5 7045 TRONDHEIM 63.4346, 10.4508 9 / 652
Pinebergsvingen 6 7045 TRONDHEIM 63.4344, 10.4500 9 / 653
Pinebergsvingen 7 7045 TRONDHEIM 63.4345, 10.4513 9 / 654
Pinebergsvingen 8 7045 TRONDHEIM 63.4347, 10.4502 9 / 655
Pinebergsvingen 9 7045 TRONDHEIM 63.4342, 10.4514 9 / 656
Pinebergsvingen 10 7045 TRONDHEIM 63.4349, 10.4501 9 / 747
Pinebergsvingen 12A 7045 TRONDHEIM 63.4349, 10.4506 9 / 761
Pinebergsvingen 12B 7045 TRONDHEIM 63.4349, 10.4508 9 / 761
Pinebergsvingen 12C 7045 TRONDHEIM 63.4350, 10.4506 9 / 761

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken