Granåsvegen 7
7069 TRONDHEIM

Granåsvegen 7, 7069 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Granåsvegen 7, 7069 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7069 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 51 / 290 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 3204 STOKKAN 4
  • Valkrins: 37 EBERG
  • Kyrkjesogn: 9020101 Strinda
  • Tettstad: Trondheim

Granåsvegen

Granåsvegen er ein veg i Trondheim kommune med 35 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 60.

Adressene i Granåsvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Granåsvegen 1 7069 TRONDHEIM 63.4176, 10.4506 51 / 237
Granåsvegen 3 7069 TRONDHEIM 63.4171, 10.4500 51 / 238
Granåsvegen 5 7069 TRONDHEIM 63.4166, 10.4500 51 / 239
Granåsvegen 6 7069 TRONDHEIM 63.4186, 10.4524 51 / 3
Granåsvegen 7 7069 TRONDHEIM 63.4166, 10.4525 51 / 290
Granåsvegen 8 7069 TRONDHEIM 63.4188, 10.4544 51 / 7
Granåsvegen 9 7069 TRONDHEIM 63.4171, 10.4515 51 / 243
Granåsvegen 13 7069 TRONDHEIM 63.4171, 10.4535 51 / 137
Granåsvegen 15A 7069 TRONDHEIM 63.4176, 10.4524 51 / 305
Granåsvegen 15B 7069 TRONDHEIM 63.4177, 10.4531 51 / 305
Granåsvegen 29 7048 TRONDHEIM 63.4175, 10.4593 50 / 19
Granåsvegen 31 7048 TRONDHEIM 63.4172, 10.4599 50 / 20
Granåsvegen 32A 7048 TRONDHEIM 63.4171, 10.4616 50 / 29
Granåsvegen 32B 7048 TRONDHEIM 63.4172, 10.4617 50 / 29
Granåsvegen 33 7048 TRONDHEIM 63.4167, 10.4608 50 / 17
Granåsvegen 34 7048 TRONDHEIM 63.4169, 10.4619 50 / 30
Granåsvegen 35 7048 TRONDHEIM 63.4164, 10.4620 50 / 23
Granåsvegen 36 7048 TRONDHEIM 63.4174, 10.4621 50 / 27
Granåsvegen 37 7048 TRONDHEIM 63.4162, 10.4624 49 / 11
Granåsvegen 38 7048 TRONDHEIM 63.4171, 10.4622 50 / 28
Granåsvegen 39 7048 TRONDHEIM 63.4162, 10.4625 49 / 129
Granåsvegen 40 7048 TRONDHEIM 63.4169, 10.4623 50 / 34
Granåsvegen 41 7048 TRONDHEIM 63.4161, 10.4626 49 / 130
Granåsvegen 43 7047 TRONDHEIM 63.4157, 10.4646 49 / 185
Granåsvegen 45A 7047 TRONDHEIM 63.4157, 10.4651 49 / 15
Granåsvegen 45B 7047 TRONDHEIM 63.4156, 10.4650 49 / 245
Granåsvegen 45C 7047 TRONDHEIM 63.4156, 10.4652 49 / 244
Granåsvegen 47A 7047 TRONDHEIM 63.4155, 10.4658 49 / 285
Granåsvegen 47B 7047 TRONDHEIM 63.4156, 10.4658 49 / 284
Granåsvegen 47C 7047 TRONDHEIM 63.4156, 10.4658 49 / 284
Granåsvegen 49 7047 TRONDHEIM 63.4154, 10.4663 49 / 22
Granåsvegen 49B 7047 TRONDHEIM 63.4154, 10.4662 49 / 33
Granåsvegen 51 7047 TRONDHEIM 63.4153, 10.4668 49 / 20
Granåsvegen 51B 7047 TRONDHEIM 63.4151, 10.4667 49 / 152
Granåsvegen 60 7047 TRONDHEIM 63.4148, 10.4704 49 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken