Smedstuveien 2
7040 TRONDHEIM

Smedstuveien 2, 7040 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Smedstuveien 2, 7040 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7040 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 413 / 10 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 1607 MOEN
  • Valkrins: 9 LADE
  • Kyrkjesogn: 9010302 Lade
  • Tettstad:

Smedstuveien

Smedstuveien er ein veg i Trondheim kommune med 37 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 38.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Smedstuveien 2 7040 TRONDHEIM 63.4496, 10.4579 413 / 10
Smedstuveien 7 7040 TRONDHEIM 63.4494, 10.4589 412 / 186
Smedstuveien 9 7040 TRONDHEIM 63.4496, 10.4598 412 / 187
Smedstuveien 9A 7040 TRONDHEIM 63.4493, 10.4596 412 / 188
Smedstuveien 9B 7040 TRONDHEIM 63.4494, 10.4596 412 / 189
Smedstuveien 9C 7040 TRONDHEIM 63.4494, 10.4596 412 / 190
Smedstuveien 9D 7040 TRONDHEIM 63.4495, 10.4596 412 / 191
Smedstuveien 9E 7040 TRONDHEIM 63.4495, 10.4597 412 / 192
Smedstuveien 9F 7040 TRONDHEIM 63.4496, 10.4597 412 / 193
Smedstuveien 11A 7040 TRONDHEIM 63.4499, 10.4608 412 / 194
Smedstuveien 11B 7040 TRONDHEIM 63.4498, 10.4611 412 / 326
Smedstuveien 12 7040 TRONDHEIM 63.4501, 10.4608 412 / 195
Smedstuveien 12B 7040 TRONDHEIM 63.4501, 10.4609 412 / 196
Smedstuveien 13A 7040 TRONDHEIM 63.4499, 10.4613 412 / 198
Smedstuveien 13B 7040 TRONDHEIM 63.4499, 10.4615 412 / 199
Smedstuveien 14 7040 TRONDHEIM 63.4502, 10.4615 412 / 200
Smedstuveien 14B 7040 TRONDHEIM 63.4502, 10.4616 412 / 201
Smedstuveien 15 7040 TRONDHEIM 63.4499, 10.4619 412 / 202
Smedstuveien 16A 7040 TRONDHEIM 63.4504, 10.4614 412 / 203
Smedstuveien 16B 7040 TRONDHEIM 63.4504, 10.4615 412 / 203
Smedstuveien 17 7040 TRONDHEIM 63.4498, 10.4624 412 / 204
Smedstuveien 18 7040 TRONDHEIM 63.4505, 10.4623 412 / 205
Smedstuveien 18B 7040 TRONDHEIM 63.4504, 10.4619 412 / 206
Smedstuveien 19 7040 TRONDHEIM 63.4496, 10.4628 412 / 208
Smedstuveien 20A 7040 TRONDHEIM 63.4502, 10.4621 412 / 209
Smedstuveien 20B 7040 TRONDHEIM 63.4502, 10.4622 412 / 322
Smedstuveien 21 7040 TRONDHEIM 63.4495, 10.4632 412 / 210
Smedstuveien 22 7040 TRONDHEIM 63.4503, 10.4627 412 / 211
Smedstuveien 23 7040 TRONDHEIM 63.4492, 10.4636 412 / 212
Smedstuveien 24 7040 TRONDHEIM 63.4500, 10.4628 412 / 213
Smedstuveien 25 7040 TRONDHEIM 63.4490, 10.4641 412 / 214
Smedstuveien 25B 7040 TRONDHEIM 63.4489, 10.4641 412 / 215
Smedstuveien 26 7040 TRONDHEIM 63.4499, 10.4631 412 / 216
Smedstuveien 32 7040 TRONDHEIM 63.4494, 10.4647 412 / 219
Smedstuveien 34 7040 TRONDHEIM 63.4491, 10.4647 412 / 220
Smedstuveien 36 7040 TRONDHEIM 63.4488, 10.4649 412 / 221
Smedstuveien 38 7040 TRONDHEIM 63.4487, 10.4650 412 / 222

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken