Nordlivegen 20
7053 RANHEIM

Nordlivegen 20, 7053 RANHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordlivegen 20, 7053 RANHEIM:

  • Postnummer: 7053 RANHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 17 / 671 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2204 JAKOBSLI 4
  • Valkrins: 12 CHARLOTTENLUND
  • Kyrkjesogn: 9020602 Charlottenlund
  • Tettstad: Trondheim

Nordlivegen

Nordlivegen er ein veg i Trondheim kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordlivegen 1 7053 RANHEIM 63.4358, 10.4927 17 / 553
Nordlivegen 1B 7053 RANHEIM 63.4355, 10.4928 17 / 554
Nordlivegen 1C 7053 RANHEIM 63.4357, 10.4930 17 / 743
Nordlivegen 1D 7053 RANHEIM 63.4357, 10.4933 17 / 60
Nordlivegen 1E 7053 RANHEIM 63.4355, 10.4937 17 / 524
Nordlivegen 3A 7053 RANHEIM 63.4353, 10.4939 17 / 53
Nordlivegen 3B 7053 RANHEIM 63.4354, 10.4942 17 / 601
Nordlivegen 3C 7053 RANHEIM 63.4353, 10.4946 17 / 602
Nordlivegen 5A 7053 RANHEIM 63.4349, 10.4945 17 / 101
Nordlivegen 5B 7053 RANHEIM 63.4349, 10.4950 17 / 607
Nordlivegen 5C 7053 RANHEIM 63.4347, 10.4946 17 / 608
Nordlivegen 6 7053 RANHEIM 63.4358, 10.4951 17 / 61
Nordlivegen 7A 7053 RANHEIM 63.4345, 10.4949 17 / 109
Nordlivegen 7B 7053 RANHEIM 63.4347, 10.4952 17 / 916
Nordlivegen 7C 7053 RANHEIM 63.4345, 10.4954 17 / 917
Nordlivegen 7D 7053 RANHEIM 63.4344, 10.4955 17 / 917
Nordlivegen 8A 7053 RANHEIM 63.4357, 10.4945 17 / 745
Nordlivegen 8B 7053 RANHEIM 63.4356, 10.4946 17 / 746
Nordlivegen 8C 7053 RANHEIM 63.4356, 10.4947 17 / 747
Nordlivegen 8D 7053 RANHEIM 63.4354, 10.4950 17 / 748
Nordlivegen 8E 7053 RANHEIM 63.4354, 10.4952 17 / 749
Nordlivegen 8F 7053 RANHEIM 63.4354, 10.4953 17 / 750
Nordlivegen 8G 7053 RANHEIM 63.4355, 10.4955 17 / 751
Nordlivegen 8H 7053 RANHEIM 63.4355, 10.4956 17 / 752
Nordlivegen 9 7053 RANHEIM 63.4342, 10.4957 17 / 510
Nordlivegen 10 7053 RANHEIM 63.4359, 10.4961 17 / 414
Nordlivegen 12 7053 RANHEIM 63.4357, 10.4974 17 / 97
Nordlivegen 12B 7053 RANHEIM 63.4355, 10.4968 17 / 560
Nordlivegen 12C 7053 RANHEIM 63.4355, 10.4965 17 / 968
Nordlivegen 14 7053 RANHEIM 63.4353, 10.4962 17 / 399
Nordlivegen 16 7053 RANHEIM 63.4353, 10.4958 17 / 669
Nordlivegen 18 7053 RANHEIM 63.4352, 10.4954 17 / 670
Nordlivegen 20 7053 RANHEIM 63.4351, 10.4955 17 / 671

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken