Fortunalia 48
7057 JONSVATNET

Fortunalia 48, 7057 JONSVATNET er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fortunalia 48, 7057 JONSVATNET:

  • Postnummer: 7057 JONSVATNET
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 38 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 4501 JONSVATNET 1
  • Valkrins: 18 SOLBAKKEN
  • Kyrkjesogn: 9020101 Strinda
  • Tettstad: Trondheim

Fortunalia

Fortunalia er ein veg i Trondheim kommune med 93 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 108.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fortunalia 1 7057 JONSVATNET 63.4082, 10.4991 41 / 14
Fortunalia 2 7057 JONSVATNET 63.4077, 10.4998 41 / 23
Fortunalia 3 7057 JONSVATNET 63.4082, 10.4994 41 / 36
Fortunalia 4 7057 JONSVATNET 63.4078, 10.4999 41 / 24
Fortunalia 5 7057 JONSVATNET 63.4080, 10.4990 41 / 13
Fortunalia 6 7057 JONSVATNET 63.4080, 10.5000 41 / 25
Fortunalia 8 7057 JONSVATNET 63.4079, 10.5003 41 / 26
Fortunalia 10 7057 JONSVATNET 63.4079, 10.5006 41 / 27
Fortunalia 12 7057 JONSVATNET 63.4078, 10.5009 41 / 28
Fortunalia 14 7057 JONSVATNET 63.4077, 10.5012 41 / 29
Fortunalia 16 7057 JONSVATNET 63.4075, 10.5009 41 / 30
Fortunalia 17 7057 JONSVATNET 63.4052, 10.5006 41 / 47
Fortunalia 18 7057 JONSVATNET 63.4074, 10.5007 41 / 31
Fortunalia 20 7057 JONSVATNET 63.4074, 10.5004 41 / 32
Fortunalia 21 7057 JONSVATNET 63.4063, 10.5028 41 / 12
Fortunalia 22 7057 JONSVATNET 63.4073, 10.5000 41 / 33
Fortunalia 24 7057 JONSVATNET 63.4073, 10.4997 41 / 34
Fortunalia 25 7057 JONSVATNET 63.4070, 10.5019 41 / 6
Fortunalia 25B 7057 JONSVATNET 63.4068, 10.5017 41 / 6
Fortunalia 26 7057 JONSVATNET 63.4074, 10.4995 41 / 35
Fortunalia 27 7057 JONSVATNET 63.4067, 10.5024 41 / 5
Fortunalia 29A 7057 JONSVATNET 63.4070, 10.5028 41 / 4
Fortunalia 29B 7057 JONSVATNET 63.4069, 10.5027 41 / 4
Fortunalia 29C 7057 JONSVATNET 63.4069, 10.5026 41 / 4
Fortunalia 29D 7057 JONSVATNET 63.4070, 10.5028 41 / 4
Fortunalia 29E 7057 JONSVATNET 63.4070, 10.5027 41 / 4
Fortunalia 29F 7057 JONSVATNET 63.4069, 10.5025 41 / 4
Fortunalia 29G 7057 JONSVATNET 63.4071, 10.5027 41 / 4
Fortunalia 30 7057 JONSVATNET 63.4077, 10.5019 41 / 37
Fortunalia 31A 7057 JONSVATNET 63.4071, 10.5031 41 / 9
Fortunalia 31B 7057 JONSVATNET 63.4071, 10.5032 41 / 9
Fortunalia 31C 7057 JONSVATNET 63.4071, 10.5033 41 / 9
Fortunalia 31D 7057 JONSVATNET 63.4071, 10.5035 41 / 9
Fortunalia 31E 7057 JONSVATNET 63.4071, 10.5030 41 / 9
Fortunalia 31F 7057 JONSVATNET 63.4072, 10.5032 41 / 9
Fortunalia 31G 7057 JONSVATNET 63.4072, 10.5033 41 / 9
Fortunalia 31H 7057 JONSVATNET 63.4072, 10.5035 41 / 9
Fortunalia 40 7057 JONSVATNET 63.4064, 10.5045 40 / 34
Fortunalia 41 7057 JONSVATNET 63.4068, 10.5036 40 / 67
Fortunalia 42 7057 JONSVATNET 63.4066, 10.5045 40 / 35
Fortunalia 43 7057 JONSVATNET 63.4067, 10.5035 40 / 69
Fortunalia 44 7057 JONSVATNET 63.4069, 10.5046 40 / 36
Fortunalia 45 7057 JONSVATNET 63.4064, 10.5035 40 / 78
Fortunalia 46 7057 JONSVATNET 63.4068, 10.5049 40 / 37
Fortunalia 47 7057 JONSVATNET 63.4064, 10.5035 40 / 79
Fortunalia 48 7057 JONSVATNET 63.4066, 10.5051 40 / 38
Fortunalia 49 7057 JONSVATNET 63.4062, 10.5035 40 / 80
Fortunalia 50 7057 JONSVATNET 63.4064, 10.5051 40 / 51
Fortunalia 51 7057 JONSVATNET 63.4062, 10.5035 40 / 81
Fortunalia 52 7057 JONSVATNET 63.4064, 10.5052 40 / 52
Fortunalia 53 7057 JONSVATNET 63.4061, 10.5035 40 / 82
Fortunalia 54 7057 JONSVATNET 63.4062, 10.5055 40 / 53
Fortunalia 55 7057 JONSVATNET 63.4060, 10.5035 40 / 83
Fortunalia 56 7057 JONSVATNET 63.4062, 10.5052 40 / 54
Fortunalia 57 7057 JONSVATNET 63.4057, 10.5034 40 / 88
Fortunalia 58 7057 JONSVATNET 63.4062, 10.5049 40 / 55
Fortunalia 59 7057 JONSVATNET 63.4056, 10.5034 40 / 89
Fortunalia 60 7057 JONSVATNET 63.4062, 10.5044 40 / 39
Fortunalia 61 7057 JONSVATNET 63.4055, 10.5033 40 / 86
Fortunalia 62 7057 JONSVATNET 63.4052, 10.5041 40 / 49
Fortunalia 63 7057 JONSVATNET 63.4055, 10.5034 40 / 87
Fortunalia 64 7057 JONSVATNET 63.4054, 10.5041 40 / 48
Fortunalia 65 7057 JONSVATNET 63.4054, 10.5033 40 / 76
Fortunalia 66 7057 JONSVATNET 63.4055, 10.5043 40 / 47
Fortunalia 67 7057 JONSVATNET 63.4053, 10.5034 40 / 74
Fortunalia 68 7057 JONSVATNET 63.4057, 10.5045 40 / 42
Fortunalia 69 7057 JONSVATNET 63.4052, 10.5032 40 / 70
Fortunalia 70 7057 JONSVATNET 63.4059, 10.5044 40 / 41
Fortunalia 71 7057 JONSVATNET 63.4051, 10.5033 40 / 72
Fortunalia 72 7057 JONSVATNET 63.4060, 10.5045 40 / 40
Fortunalia 73 7057 JONSVATNET 63.4050, 10.5033 40 / 84
Fortunalia 74 7057 JONSVATNET 63.4060, 10.5050 40 / 56
Fortunalia 75 7057 JONSVATNET 63.4048, 10.5035 39 / 26
Fortunalia 76 7057 JONSVATNET 63.4060, 10.5053 40 / 57
Fortunalia 77 7057 JONSVATNET 63.4047, 10.5033 39 / 27
Fortunalia 78 7057 JONSVATNET 63.4060, 10.5056 40 / 58
Fortunalia 79 7057 JONSVATNET 63.4045, 10.5032 39 / 28
Fortunalia 80 7057 JONSVATNET 63.4057, 10.5057 40 / 59
Fortunalia 82A 7057 JONSVATNET 63.4057, 10.5055 40 / 60
Fortunalia 82B 7057 JONSVATNET 63.4057, 10.5054 40 / 60
Fortunalia 84 7057 JONSVATNET 63.4057, 10.5051 40 / 61
Fortunalia 86 7057 JONSVATNET 63.4055, 10.5051 40 / 62
Fortunalia 88 7057 JONSVATNET 63.4054, 10.5050 40 / 63
Fortunalia 90 7057 JONSVATNET 63.4053, 10.5049 40 / 64
Fortunalia 92 7057 JONSVATNET 63.4055, 10.5057 40 / 90
Fortunalia 94 7057 JONSVATNET 63.4052, 10.5058 40 / 43
Fortunalia 96 7057 JONSVATNET 63.4050, 10.5059 40 / 44
Fortunalia 98 7057 JONSVATNET 63.4050, 10.5056 40 / 45
Fortunalia 100 7057 JONSVATNET 63.4050, 10.5053 40 / 46
Fortunalia 102 7057 JONSVATNET 63.4049, 10.5049 40 / 66
Fortunalia 104 7057 JONSVATNET 63.4050, 10.5049 40 / 50
Fortunalia 106 7057 JONSVATNET 63.4046, 10.5046 39 / 30
Fortunalia 108 7057 JONSVATNET 63.4045, 10.5047 39 / 31

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken