Steintrøvegen 23
7049 TRONDHEIM

Steintrøvegen 23, 7049 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Steintrøvegen 23, 7049 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7049 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 80 / 20 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 3217 STOKKAN 17
  • Valkrins: 17 ÅSVANG
  • Kyrkjesogn: 9020101 Strinda
  • Tettstad: Trondheim

Steintrøvegen

Steintrøvegen er ein veg i Trondheim kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 23.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Steintrøvegen 3 7049 TRONDHEIM 63.4000, 10.4535 80 / 16
Steintrøvegen 7 7049 TRONDHEIM 63.4006, 10.4564 80 / 330
Steintrøvegen 9 7049 TRONDHEIM 63.4006, 10.4568 80 / 331
Steintrøvegen 11 7049 TRONDHEIM 63.4005, 10.4572 80 / 21
Steintrøvegen 15 7049 TRONDHEIM 63.4003, 10.4573 80 / 317
Steintrøvegen 17 7049 TRONDHEIM 63.4002, 10.4579 80 / 320
Steintrøvegen 23 7049 TRONDHEIM 63.3998, 10.4580 80 / 20

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken