Randi Kjærems veg 6B
7055 RANHEIM

Randi Kjærems veg 6B, 7055 RANHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Randi Kjærems veg 6B, 7055 RANHEIM:

  • Postnummer: 7055 RANHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 24 / 294 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2302 RANHEIM 2
  • Valkrins: 11 RANHEIM
  • Kyrkjesogn: 9020601 Ranheim
  • Tettstad: Trondheim

Randi Kjærems veg

Randi Kjærems veg er ein veg i Trondheim kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Randi Kjærems veg 1A 7055 RANHEIM 63.4298, 10.5379 24 / 223
Randi Kjærems veg 1B 7055 RANHEIM 63.4298, 10.5380 24 / 223
Randi Kjærems veg 1C 7055 RANHEIM 63.4299, 10.5383 24 / 437
Randi Kjærems veg 1D 7055 RANHEIM 63.4298, 10.5387 24 / 213
Randi Kjærems veg 3A 7055 RANHEIM 63.4297, 10.5394 24 / 65
Randi Kjærems veg 3B 7055 RANHEIM 63.4297, 10.5395 24 / 465
Randi Kjærems veg 4 7055 RANHEIM 63.4302, 10.5384 24 / 70
Randi Kjærems veg 4B 7055 RANHEIM 63.4303, 10.5382 24 / 257
Randi Kjærems veg 5 7055 RANHEIM 63.4297, 10.5401 24 / 222
Randi Kjærems veg 6A 7055 RANHEIM 63.4301, 10.5389 24 / 69
Randi Kjærems veg 6B 7055 RANHEIM 63.4301, 10.5393 24 / 294
Randi Kjærems veg 7 7055 RANHEIM 63.4295, 10.5397 24 / 280
Randi Kjærems veg 8 7055 RANHEIM 63.4301, 10.5397 24 / 67
Randi Kjærems veg 10 7055 RANHEIM 63.4300, 10.5404 24 / 66

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken