Hanna Winsnes’ veg 2
7045 TRONDHEIM

Hanna Winsnes’ veg 2, 7045 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hanna Winsnes’ veg 2, 7045 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7045 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 19 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2105 STRINDHEIM 5
  • Valkrins: 13 STRINDHEIM
  • Kyrkjesogn: 9020401 Strindheim
  • Tettstad: Trondheim

Hanna Winsnes’ veg

Hanna Winsnes’ veg er ein veg i Trondheim kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hanna Winsnes’ veg 1 7045 TRONDHEIM 63.4297, 10.4574 13 / 19
Hanna Winsnes’ veg 2 7045 TRONDHEIM 63.4300, 10.4583 13 / 19
Hanna Winsnes’ veg 3 7045 TRONDHEIM 63.4295, 10.4578 13 / 19
Hanna Winsnes’ veg 4 7045 TRONDHEIM 63.4292, 10.4588 13 / 19
Hanna Winsnes’ veg 5 7045 TRONDHEIM 63.4294, 10.4583 13 / 19

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken