Skogvegen 2
7059 JAKOBSLI

Skogvegen 2, 7059 JAKOBSLI er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skogvegen 2, 7059 JAKOBSLI:

  • Postnummer: 7059 JAKOBSLI
  • Gards-/bruksnummer: 21 / 982 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2211 JAKOBSLI 11
  • Valkrins: 12 CHARLOTTENLUND
  • Kyrkjesogn: 9020602 Charlottenlund
  • Tettstad: Trondheim

Skogvegen

Skogvegen er ein veg i Trondheim kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skogvegen 1 7059 JAKOBSLI 63.4194, 10.4959 21 / 70
Skogvegen 2 7059 JAKOBSLI 63.4197, 10.4965 21 / 982
Skogvegen 3 7059 JAKOBSLI 63.4195, 10.4954 21 / 490
Skogvegen 4 7059 JAKOBSLI 63.4195, 10.4968 21 / 69
Skogvegen 5 7059 JAKOBSLI 63.4192, 10.4954 21 / 506
Skogvegen 6 7059 JAKOBSLI 63.4194, 10.4964 21 / 1088
Skogvegen 7 7059 JAKOBSLI 63.4192, 10.4959 21 / 77
Skogvegen 8 7059 JAKOBSLI 63.4193, 10.4971 21 / 78
Skogvegen 9 7059 JAKOBSLI 63.4190, 10.4958 21 / 79
Skogvegen 10 7059 JAKOBSLI 63.4192, 10.4966 21 / 469
Skogvegen 11 7059 JAKOBSLI 63.4190, 10.4954 21 / 657
Skogvegen 12 7059 JAKOBSLI 63.4189, 10.4965 21 / 470
Skogvegen 13 7059 JAKOBSLI 63.4188, 10.4953 21 / 656
Skogvegen 14 7059 JAKOBSLI 63.4190, 10.4974 21 / 80
Skogvegen 15 7059 JAKOBSLI 63.4187, 10.4958 21 / 72
Skogvegen 16 7059 JAKOBSLI 63.4188, 10.4976 21 / 71
Skogvegen 17 7059 JAKOBSLI 63.4185, 10.4958 21 / 67
Skogvegen 18 7059 JAKOBSLI 63.4188, 10.4972 21 / 655
Skogvegen 19 7059 JAKOBSLI 63.4184, 10.4953 21 / 558
Skogvegen 20 7059 JAKOBSLI 63.4187, 10.4967 21 / 76
Skogvegen 21 7059 JAKOBSLI 63.4181, 10.4952 18 / 66
Skogvegen 22 7059 JAKOBSLI 63.4185, 10.4964 21 / 507
Skogvegen 23 7059 JAKOBSLI 63.4182, 10.4957 18 / 7
Skogvegen 24A 7059 JAKOBSLI 63.4185, 10.4968 21 / 68
Skogvegen 24B 7059 JAKOBSLI 63.4185, 10.4969 21 / 68
Skogvegen 26 7059 JAKOBSLI 63.4185, 10.4975 21 / 488
Skogvegen 28 7059 JAKOBSLI 63.4185, 10.4980 21 / 489
Skogvegen 30 7059 JAKOBSLI 63.4183, 10.4970 20 / 3
Skogvegen 32 7059 JAKOBSLI 63.4182, 10.4964 20 / 88

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken